Phòng Hợp tác Quốc tế

THÔNG BÁO Học bổng EMMA cho sinh viên dân tộc thiểu số

210cdd08bb824321b56a14f58484f11aTHỜI ĐIỂM NỘP HỒ SƠ: Từ 1/10/2015 đến 15/11/2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Thông tin về học bổng tiếng Nhật ở Niigata, Nhật Bản

4236College of Foreign Languages, Tourism and Airline

Xem tiếp...

BẢO VỆ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ QUỐC TẾ KHÓA 5A

4Những kết quả nghiên cứu mới nhất của các học viên nhận được sự đánh giá cao của Hội đồng khoa học.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Về buổi gặp mặt đại diện Trường NIIGATA Nhật Bản

 4236Thời gian: 10h00 ngày 24/04/2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Về buổi gặp mặt Công ty Accenture – Nhật Bản

18Ngày 04/03/2015

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-4) 38 58 73 46 
(84-4) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.