Phòng Hợp tác Quốc tế

THÔNG BÁO Chương trình trao đổi cán bộ / giảng viên giữa Đại học Thăng Long và Unimore (Italia) và Học bổng ERASMUS+ cho sinh viên

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2017

THÔNG BÁO

Chương trình trao đổi cán bộ / giảng viên giữa Đại học Thăng Long và Unimore (Italia) và  Học bổng ERASMUS+ cho sinh viên

Trong khuôn khổ dự án ERASMUS+ hợp tác giữa Đại học Thăng Long và Đại học Modena và Reggio Emilia (University of Reggio and Emilia)         – Unimore, hai Bên thỏa thuận triển khai các chương trình trao đổi giảng viên và  học bổng cho sinh viên Đại học Thăng Long sau đây:

1, Trao đổi giảng viên:

- Giảng viên giảng dạy Master ngành Kinh tế - Quản lý: 14 ngày làm việc – tối thiểu 8 giờ giảng dạy/tuần.

- Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ: Tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương.

- Được chi trả tiền vé máy bay và hưởng phụ cấp giảng dạy theo quy định của Dự án (chi tiết liên hệ Phòng HTQT).

2, Học bổng cho sinh viên:

- Học bổng 5 tháng bao gồm chi phí đi lại, ăn ở, học phí... tại Unimore dành cho sinh viên Master khối ngành Kinh tế - Quản lý.

- Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương.

3, Thời hạn nộp hồ sơ:

+ Trước 30/4/2017 cho học kỳ 1 niên khóa 2017-2018

+ Trước 31/10/2017 cho học kỳ 2 niên khóa 2017-2018.

Ứng viên đăng ký với Phòng HTQT (học kỳ 1/ học kỳ 2 niên khóa 2017-2018) trước ngày  30/4/2017

 

Giảng viên, sinh viên quan tâm liên hệ với Phòng Hợp tác Quốc tế – Đại học Thăng Long,

ĐT: 04.3558.1813, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ.

 

Phòng Hợp tác Quốc tếVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.