Phòng Hợp tác Quốc tế

HỘI THẢO CAO HỌC QUỐC TẾ - QS GRAD SCHOOL TOUR VÀ CƠ HỘI HỌC BỔNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2016

HỘI THẢO CAO HỌC QUỐC TẾ - QS GRAD SCHOOL TOUR

VÀ CƠ HỘI HỌC BỔNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Ngày 21/11/2016, Hội thảo Cao học quốc tế – WORLD GRAD SCHOOL TOUR – được tổ chức bởi “Tổ chức xếp hạng các trường đại học quốc tế QS World Ranking” tại Hà Nội với sự tham gia của các trường đại học hàng đầu thế giới, đến từ các nước: Mỹ, Anh, Úc, Ý, Tây Ban Nha, Singapore (University of Pennsylvania, Nanyang Technological University, University of Melbourne, Auckland University of Technology..v..v…)

          Các cán bộ, giảng viên và sinh viên có cơ hội nhận học bổng của các Trường quốc tế, chỉ cấp cho những ứng viên đến tham gia trực tiếp Hội thảo. Đăng ký miễn phí tại http://bit.ly/ThangLongUni

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Hợp tác Quốc tế, SĐT: 35581813 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

PHÒNG HTQT

ffffVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.