Phòng Hợp tác Quốc tế

THÔNG BÁO v/v trao đổi kinh nghiệm nói tiếng Anh với đại điện British Council

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v trao đổi kinh nghiệm nói tiếng Anh với đại điện British Council

 

Trung tâm Masters Language Academy hợp tác với trường Đại học Thăng Long mời 1 giảng viên của British Council đến chia sẻ kinh nghiệm 90 phút về kĩ năng nói khi thi IELTS. Phòng HTQT trân trọng kính mời giảng viên, sinh viên quan tâm đến tham dự.

Thời gian: 11:30 thứ 6, ngày 25/3/2016.

Địa điểm: Phòng B704, Đại học Thăng Long.

Thông tin chi tiết: xin liên hệ trực tiếp với Phòng Hợp tác Quốc tế, điện thoại: 35581813, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

   

PHÒNG HTQTVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.