Tin tức

THÔNG BÁO: Về phòng chống dịch bệnh trong nhà trường

010Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng chống dịch cúm A (H5N1), các biện pháp phòng chống bệnh viêm não do đơn bào Naeglera fowleri, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 6485/BGDĐT-CTHSSV ngày 01/10/2012 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v cấm hút thuốc lá trong trường

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.