Tin tức

THÔNG BÁO V/v trả thẻ ngân hàng BIDV tại các phòng giao dịch

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG                                                

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016 

 THÔNG BÁO

V/v trả thẻ ngân hàng BIDV tại các phòng giao dịch

Ngân hàng BIDV sẽ trả thẻ tại trường cho sinh viên đã mở tài khoản đến hết ngày 31/5/2016. Sau ngày này, sinh viên sẽ đến nhận thẻ tại các Phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm. Sinh viên xem danh sách (xếp theo trật tự mã sinh viên từ nhỏ đến lớn) để biết địa chỉ đến nhận thẻ.

 

DANH SÁCH LIÊN HỆ CÁC PHÒNG GIAO DỊCH PHÁT HÀNH THẺ

PGD TƯƠNG ỨNG

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

ĐT CỐ ĐỊNH

ĐT DI ĐỘNG

Phòng Kinh doanh thẻ

Tầng 1 - Tòa nhà BIDV -
194 Trần Quang Khải

- 04-22205228 (máy lẻ 670, 672, 676)

- 0164 9800156 (Hùng)
- 0941 080929 (Hiền)

PGD Hàng Vôi

38 Hàng Vôi

- 04-39350472
- 04-22205228 (máy lẻ 767, 714, 715)

- 0976602354 (Trang)

PGD Hàng Giấy

61 Hàng Giấy

- 04-39284958 (máy lẻ 101)
- 04-22205228 (máy lẻ 732)

- 0904449111 (Hoa)

PGD Hàng Chiếu

50 Hàng Chiếu

- 04-39283197
- 04-22205228 (máy lẻ 733)

- 0168 7038188 (Vân)

PGD Hàng Đậu

14 Hàng Đậu

- 04-22205228 (máy lẻ 710)

- 0978937007 (Quyết)

PGD Thuốc Bắc

96 Thuốc Bắc

- 04-39284957
- 04-22205228 (máy lẻ 763)

- 0982462889 (Liên)

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢPVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.