Tin tức

THÔNG BÁO v/v trả thẻ ngân hàng

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG                                                

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v trả thẻ ngân hàng

Kết thúc đợt đầu tiên mở tài khoản và làm thẻ ngân hàng để đóng học phí, từ ngày 09/05/2016, Ngân hàng BIDV sẽ trả thẻ cho sinh viên đã mở tài khoản tại Sảnh tiếp tân. Ngân hàng BIDV sẽ bố trí 6 bàn trả thẻ. Để việc trả thẻ nhanh chóng, tránh phải chờ đợi, sinh viên xem danh sách để đến đúng bàn trả thẻ; đồng thời xem hướng dẫn sử dụng thẻ tại file đính kèm.

  PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢPVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.