Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ, LỆ PHÍ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM HK I, nhóm 2, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khóa 24 và các khoa còn lại ≤ 24)

cang tin 01Sinh viên chưa đóng học phí hoặc lệ phí thi lại, nâng điểm (chưa đóng phí) cần đến phòng Tiếp sinh viên làm thủ tục xin đóng phí vào ngày 12/11/2012 để được tham dự kỳ thi, cụ thể như sau:

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Phiếu dự thi HKI, nhóm 2, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khóa 24 và các khoa còn lại ≤ 24 )

03Ngày 09/11/2012, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang web http://thanglong.edu.vn trên trang liên kết http://dkonline.thanglong.edu.vn.

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY THÁNG 11 NĂM 2012

cang tin 07DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY THÁNG 11 NĂM 2012

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Lớp gộp - tách đôi HKII, nhóm 1, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá ≤ 23)

 cang tin 03Kết thúc đợt đăng ký học chính thức của học kỳ II, nhóm 1 một số môn học có các lớp cùng thời gian học nhưng khác phòng học, tuy nhiên do số lượng sinh viên đăng ký vào các lớp không đồng đều nên nhà trường gộp các lớp cùng thời gian theo quy luật sau

 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Huỷ lớp, ghép lớp, lớp gộp - tách đôi, lớp lùi HKII, nhóm 1, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá ≤ 23)

cang tin 07Chú ý: Sinh viên đăng ký các lớp bị lùi sẽ học cùng với thời gian học của nhóm 2 (bắt đầu từ 10/12/2012), thứ và giờ học vẫn giữ nguyên, phòng học có thể thay đổi tùy theo số lượng sinh viên đăng ký thêm. Để tìm hiểu thêm thông tin cụ thể, đề nghị sinh viên theo dõi các thông báo trên trang web của trường trong đợt đăng ký học của nhóm 2.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.