Phòng Đào tạo

Thông báo: Nhận phúc tra bài thi HKIII, nhóm 3 (khoá 24) và môn Hát - Nhạc (VM200) HK III, nhóm 2, năm học 2011 – 2012 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá 23 và các khoa còn lại ≤ 23)

42Phòng Đào tạo nhận đơn phúc tra bài thi học kỳ từ ngày 17/8 đến ngày 21/8/2012 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật) tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3 - phòng Đào tạo).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKIII, nhóm 3, năm học 2011 – 2012 (khoá 24)

 122Phòng Đào tạo nhận Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập dành cho sinh viên khoá 24 từ ngày 20/8 đến ngày 23/8/2012 tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3 - phòng Đào tạo).

Xem tiếp...

Danh sách Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Điểm tổng kết môn học HKIII, nhóm 3 (khoá 24) và môn học Hát - Nhạc (VM200), Trí tuệ nhân tạo (MI321) HK III, nhóm 2, năm học 2011 - 2012 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá 23 và các khoa còn lại ≤ 23)

Ngày 16/8/2012, Phòng Đào tạo đã tổng kết điểm đánh giá quá trình và điểm thi các môn học của HKIII, nhóm 3

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Đăng ký học HKI, nhóm 2, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá 24 và các khoa còn lại ≤ 24)

Đợt 1: Dành cho sinh viên khoá cũ ≤ 20 được đăng ký học từ ngày 18/8 đến 08h00 ngày 21/8/2012. Kết thúc thời hạn trên, sinh viên chỉ có thể đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.