Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi HKII, nhóm 3, năm học 2012 - 2013 (Khoá 25)

013Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi HKII, nhóm 3, năm học 2012 - 2013 (Khoá 25)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học HKII, nhóm 2, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá 24 và các khoa còn lại khóa ≤ 24)

020Với mục đích để sinh viên có thể học lại nhằm đạt điểm tổng kết cao hơn hoặc bớt số môn học phải thi lại để đăng ký được nhiều môn học hơn hay đăng ký môn học khác thay thế cho môn học lựa chọn,

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Trả kết quả phúc tra bài thi học kỳ I, nhóm 2, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khóa 24 và các khoa còn lại khoá ≤ 24)

018Phòng Đào tạo trả kết quả phúc tra bài thi học kỳ dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý khóa 24 và các khoa còn lại khoá ≤ 24 từ ngày 09/01 đến ngày 11/01/2013 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HK II, NHÓM 1, NĂM HỌC 2012 - 2013

003Đăng ký thi nâng điểm các môn Ngoại ngữ không phải môn liền trước môn đang học

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Đăng ký thi lại, nâng điểm HKII, nhóm 2, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khóa 24 và các khoa còn lại khóa ≤ 24)

017Sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý khóa 24 và các khoa còn lại khóa ≤ 24 được đăng ký thi lại, nâng điểm HKII trên mạng từ ngày 08/01 đến hết ngày 01/02/2013.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.