Phòng Đào tạo

LỊCH ĐĂNG KÝ LÀM GIẤY TỜ, CHỨNG NHẬN CHO SINH VIÊN

Xem tiếp...

Thông báo: Nhận phúc tra bài thi HKIII, nhóm 3 (khoá 24) và môn Hát - Nhạc (VM200) HK III, nhóm 2, năm học 2011 – 2012 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá 23 và các khoa còn lại ≤ 23)

42Phòng Đào tạo nhận đơn phúc tra bài thi học kỳ từ ngày 17/8 đến ngày 21/8/2012 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật) tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3 - phòng Đào tạo).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKIII, nhóm 3, năm học 2011 – 2012 (khoá 24)

 122Phòng Đào tạo nhận Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập dành cho sinh viên khoá 24 từ ngày 20/8 đến ngày 23/8/2012 tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3 - phòng Đào tạo).

Xem tiếp...

Danh sách Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Điểm tổng kết môn học HKIII, nhóm 3 (khoá 24) và môn học Hát - Nhạc (VM200), Trí tuệ nhân tạo (MI321) HK III, nhóm 2, năm học 2011 - 2012 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá 23 và các khoa còn lại ≤ 23)

Ngày 16/8/2012, Phòng Đào tạo đã tổng kết điểm đánh giá quá trình và điểm thi các môn học của HKIII, nhóm 3

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.