Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HK II, NHÓM 1, NĂM HỌC 2012 - 2013

003Đăng ký thi nâng điểm các môn Ngoại ngữ không phải môn liền trước môn đang học

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Đăng ký thi lại, nâng điểm HKII, nhóm 2, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khóa 24 và các khoa còn lại khóa ≤ 24)

017Sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý khóa 24 và các khoa còn lại khóa ≤ 24 được đăng ký thi lại, nâng điểm HKII trên mạng từ ngày 08/01 đến hết ngày 01/02/2013.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: V/v xóa tên sinh viên vượt quá thời gian học tập tại trường

008Theo quy định đào tạo, sinh viên vượt quá thời gian học tập tại trường, chưa tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học.

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOÁ 25 CHƯA ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN

002Tính đến 09h00 ngày 07/01/2013, nhà trường thống kê vẫn còn 90 sinh viên khoá 25 chưa đăng ký học tiếng Anh không chuyên trên mạng. Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách khẩn trương đăng ký học tại trang web http://www.dkonline.thanglong.edu.vn.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành HKII, nhóm 2, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá 24 và các khoa còn lại khoá ≤ 24)

002Phòng Đào tạo nhận Đơn xin học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý khoá 24 và các khoa còn lại khoá ≤ 24 từ ngày 07/01 đến 10/01/2013 tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3).

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.