Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: Kế hoạch tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 8 năm 2012 dành cho sinh viên hệ chính quy

006Nhà trường mới bổ sung thời gian nhận bảng điểm tốt nghiệp (TN) dự kiến, ký sổ gốc cấp phát bằng TN, trao bằng và bảng điểm TN đợt tháng 8 năm 2012 dành cho sinh viên hệ chính quy. Trường hợp sinh viên không đến xem, nộp lại bảng điểm TN dự kiến đúng thời hạn sẽ bị huỷ kết quả TN và phải nộp lại hồ sơ, lệ phí để được xét TN vào đợt sau.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học HKI, nhóm 2, năm học 2012 - 2013 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa 24 và các khoa còn lại ≤ 24)

016Với mục đích để sinh viên có thể học lại nhằm đạt điểm tổng kết cao hơn hoặc bớt số học phần phải thi lại để đăng ký được nhiều môn học hơn hay đăng ký môn học khác thay thế cho học phần tự chọn, phòng Đào tạo nhận Đơn xin hủy điểm tổng kết môn học dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý khóa 24 và các khoa còn lại ≤ 24 từ ngày 08/10 đến ngày 12/10/2012 tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Đăng ký thi lại, nâng điểm HKI, nhóm 2, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khóa 24 và các khoa còn lại ≤ 24)

004Sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý khóa 24 và các khoa còn lại ≤ 24 được đăng ký thi lại, nâng điểm HKI trên mạng từ ngày 01/10 đến hết ngày 27/10/2012.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.