Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: Đăng ký học “Tiếng Anh cho người mới bắt đầu” (GE100) HKII, nhóm 3, năm học 2012 - 2013 (khóa 25)

002Nhà trường thống kê vẫn còn nhiều sinh viên khóa 25 chưa đăng ký học hoặc bị cấm thi môn Tiếng Anh cho người mới bắt đầu (GE100) trong HKI, nhóm 3, năm hoc 2012 - 2013.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKI, nhóm 3, năm học 2012 - 2013 (khóa 25)

014Phòng Đào tạo nhận Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập của sinh viên từ ngày 18/2/2013 đến ngày 22/02/2013 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Đăng ký học HKIII, nhóm 1, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá ≤ 23)

002Sinh viên cần bảo mật tuyệt đối password (mật khẩu) cá nhân tránh việc người khác xâm phạm để đăng ký học với mục đích riêng gây ảnh hưởng đến quyền lợi đăng ký học của sinh viên khác trong trường. Nhà trường không giải quyết các trường hợp đăng ký thêm môn hoặc xin hủy môn vì lý do trên.

Xem tiếp...

Danh sách Sinh viên dự kiến Tốt nghiệp tháng 12 năm 2012 (Đợt 2) chưa hoàn thành học phí, lệ phí thi lại, nâng điểm

012Những sinh viên có tên trong danh sách dưới đây nộp học phí và lệ phí thi lại, nâng điểm vào ngày 24/01/2013 tại phòng Tài vụ trước khi nhận bảng điểm tốt nghiệp dự kiến, cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.