Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: V/v: Sử dụng Thẻ của học viên hệ vừa làm vừa học ngành Điều dưỡng trong các kỳ thi học kỳ

023Nhằm nâng cao kỷ luật trong các kỳ thi, bắt đầu từ HKII, nhóm 3, năm học 2012 - 2013, nhà trường tăng cường kiểm tra, giám sát việc giữ gìn và sử dụng Thẻ học viên hệ vừa làm vừa học ngành Điều dưỡng.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 02 năm 2013 dành cho sinh viên hệ chính quy và học viên ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học (khoá 3)

020Nhà trường thông báo thời gian xem bảng điểm tốt nghiệp (TN) dự kiến, ký sổ gốc cấp phát bằng TN, đăng ký nhận bằng TN tại Hội trường, trao bằng và bảng điểm TN đợt tháng 02 năm 2013 dành cho sinh viên hệ chính quy và học viên ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học (khoá 3) như sau:

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Trả kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 1, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 23)

017Phòng Đào tạo trả kết quả phúc tra bài thi học kỳ dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 23 trên trang web http://thanglong.edu.vn.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học HKIII, nhóm 1, năm học 2012 - 2013 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 23)

020Với mục đích để sinh viên có thể học lại nhằm đạt điểm tổng kết cao hơn hoặc bớt số môn học phải thi lại để đăng ký được nhiều môn học hơn hay đăng ký môn học khác thay thế cho môn học lựa chọn, phòng Đào tạo nhận Đơn xin hủy điểm tổng kết môn học dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 23 từ ngày 01/4 đến ngày 05/4/2013 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.