Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HKII, nhóm 1, năm học 2012 – 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý ≤ khóa 23)

014Sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý ≤ khóa 23 được đăng ký thi lại, nâng điểm HKII trên mạng từ ngày 10/12/2012 đến hết ngày 05/01/2013.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành HKII, nhóm 1, năm học 2012 – 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý ≤ khoá 23)

018Phòng Đào tạo nhận Đơn xin học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý khoá 23 từ ngày 10/12 đến 13/12/2012 tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3).

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.