Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: Kiểm tra quá trình bổ sung môn Triết học Mác - Lênin (ML111) HK I, nhóm 3, năm học 2012 - 2013 (khoá ≤ 25)

013Theo thống kê đã có 299/373 sinh viên lớp TRIETHOC.2 đến kiểm tra quá trình ngày 25/12/2012, còn lại 74 sinh viên (danh sách kèm theo) chưa đến kiểm tra quá trình

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ, LỆ PHÍ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM HK I, nhóm 3, năm học 2012 – 2013

024Sinh viên chưa đóng học phí hoặc lệ phí thi lại, nâng điểm cần đến phòng Tiếp sinh viên làm thủ tục xin đóng phí vào ngày 25/12/2012 để được tham dự kỳ thi, cụ thể như sau:

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Đưa phiếu dự thi HKI, nhóm 3, năm học 2012 - 2013 (dành cho sinh viên khóa 25) lên trang web của trường

027Ngày 24/12/2012, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang web http://thanglong.edu.vn trên trang liên kết http://dkonline.thanglong.edu.vn. 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKI, nhóm 2, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá 24 và các khoa còn lại khoá ≤ 24)

020Phòng Đào tạo nhận Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý khoá 24 và các khoa còn lại khoá ≤ 24 từ ngày 02/01/2012 đến ngày 04/01/2012 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Xác nhận đăng ký thi lại, nâng điểm môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (SM201)

003Bắt đầu từ học kỳ II, nhóm 1, năm học 2012 – 2013, Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc thi lại, nâng điểm môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (SM201), sinh viên cần lưu ý như sau:

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.