Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ I, NHÓM 2, NĂM HỌC 2018 – 2019

29(2)DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ I, NHÓM 2, NĂM HỌC 2018 – 2019

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HK I, NHÓM 2, NĂM HỌC 2018 - 2019

3(2)Sinh viên xem tại đây

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HK I, nhóm 3, năm học 2018-2019 (Khoá 31)

2(2)Sinh viên đăng ký thi lại, nâng điểm HKI, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học từ ngày 29/10/2018 đến 16h00 ngày 16/11/2018

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 10 NĂM 2018

35(1)DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 10 NĂM 2018

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.