Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký học, đăng ký thi lại học phần Giáo dục quốc phòng (phần Thực hành) Dành cho sinh viên khóa ≤ 29

12Sinh viên khóa ≤ 29 chưa tích lũy đủ kỹ năng thực hành: Quân sự chung (PG124), Kỹ thuật bắn súng (PG125) thì đến Phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) để đăng ký học hoặc đăng ký thi lại từ ngày 11/9 – 15/9/2017. 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Trả kết quả thi vượt cấp Tiếng Anh (khóa 30)

29(2)THÔNG BÁO Trả kết quả thi vượt cấp Tiếng Anh (khóa 30)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi, lớp lùi HKI, nhóm 2, năm học 2017–2018 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa 29)

38(1)Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi, lớp lùi HKI, nhóm 2, năm học 2017–2018 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa 29)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO KHẨN Xác nhận tình trạng dự thi và Tổ chức thi bổ sung phần thời gian bị gián đoạn cho sinh viên thi vượt cấp Tiếng Anh (Khóa 30)

11(1)Thời gian tổ chức thi:9h30 - 10h10 Thứ Sáu (1/9/2017) tại phòng A706.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học HKI, nhóm 1, năm học 2017 – 2018 Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa KH Sức khỏe và khoa KH Xã hội & Nhân văn khóa ≤ 28

13691072 762410760567558 7336505417971357187 oTừ ngày 6/9 đến ngày 8/9/2017 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.