Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA, CHUYỂN KHOA, HỌC KỲ III, NHÓM 3, NĂM HỌC 2016 - 2017 (Dành cho sinh viên khóa 29)

20(2)DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA, CHUYỂN KHOA

 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý và các khoa còn lại khóa ≤ 27)

17(2)Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 13/6/2017

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ III, NHÓM 2, NĂM HỌC 2016 – 2017

15(1)DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

 SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ III, NHÓM 2, NĂM HỌC 2016 – 2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đưa phiếu dự thi HKIII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 (khoa Kinh tế - Quản lý khóa 28 và các khoa còn lại khóa ≤ 28) lên trang web của trường

27(2)Ngày2/6/2016, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang webhttp://thanglong.edu.vn quaBanner Đăng ký họcCách xem Phiếu báo dự thi: trong phần Góc sinh viên → chọn mục Lịch thi → Chọn học kì → Gửi đi.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HK3, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27)

12 100 100 75 fillThời gian nhận từ ngày 5/6 đến ngày 7/6/2017tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.