Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27)

10(3)Phòng Đào tạo nhận Đơn xin hủy điểm tổng kết môn học dành cho sinh viên Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27từ 29/3 đến 31/3/2017 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27)

1245Sinh viên Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27 được đăng ký thi lại, nâng điểm HKIII trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký họctừ ngày 20/3/2017 đến 17h00 ngày 7/4/2017

Xem tiếp...

Thay đổi thời gian học, thi từ 19/6/2017 đến 24/6/2017

5(1)Thay đổi thời gian học, thi từ 19/6/2017 đến 24/6/2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khoá ≤ 27)

16(2)Thời gian: từ 22/3 đến 24/3/2017 tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 (khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27)

26(2)Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.