Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký học HKII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

13(3)Học kỳ II, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 bắt đầu: từ ngày 29/10/2018.       

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HK I, NHÓM 1, NĂM HỌC 2018 - 2019

44DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HK I, NHÓM 1, NĂM HỌC 2018 - 2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đưa phiếu dự thi HKI, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

12(2)Ngày 5/10/2018, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký họcCách xem Phiếu báo dự thi: trong phần Góc sinh viên→ chọn mục Lịch thi→ Chọn học kì→ Gửi đi.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Huỷ lớp, gộp lớp - tách đôi, tách ba HKI, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (khóa 31)

17(2)THÔNG BÁO Huỷ lớp, gộp lớp - tách đôi  HKI, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (khóa 31)

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.