Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách ba HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (khóa 30)

12Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách ba HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (khóa 30)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKII, nhóm 2, năm học 2017- 2018 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa KH Xã hội & Nhân Văn khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa 29)

10(3)Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày  10/4/2018 đến ngày 11/4/2018.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa KH Xã hội & Nhân Văn khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa 29)

36(2)Ngày 10/4/2018, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.