Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký học Tiếng Anh đại cương khóa 31 và các học phần Giáo dục đại cương khóa ≤ 30 (HK II, nhóm 3, năm học 2018 - 2019)

9(2)Học kỳ II, năm học 2018 - 2019 của khóa 31 bắt đầu học từ ngày 31/12/2018.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học HKII, nhóm 1, năm học 2018 – 2019 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

16(2)Phòng Đào tạo nhận Đơn xin hủy điểm tổng kết môn học dành cho sinh viên Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch ≤ 29 từ ngày 05/12 đến ngày 07/12/2018 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.