Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đưa phiếu dự thi HKII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa KH Xã hội & Nhân Văn khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 29)

12Ngày9/2/2018, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang web http://thanglong.edu.vn quaBanner Đăng ký học.

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 2, NĂM HỌC 2017 – 2018

16(2)DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 2, NĂM HỌC 2017  2018 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKII, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Khoa học (KH) Sức khỏe và khoa KH Xã hội & Nhân Văn khóa ≤ 28)

23(2)Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày  8/2/2018 đến ngày 9/2/2018.  

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Khoa học (KH) Sức khỏe và khoa KH Xã hội & Nhân Văn khóa ≤ 28)

35(1)Ngày 7/2/2018, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 của sinh viên

Xem tiếp...

Thông Báo v/v sắp xếp lại Kế hoạch Đào tạo năm học 2017-2018

KE HOACH DAO TAOThông báo: Thay đổi kế hoạch đào tạo nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 năm học 2017 - 2018

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.