Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HK I, NHÓM 2, NĂM HỌC 2018 - 2019

3(2)Sinh viên xem tại đây

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HK I, nhóm 3, năm học 2018-2019 (Khoá 31)

2(2)Sinh viên đăng ký thi lại, nâng điểm HKI, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học từ ngày 29/10/2018 đến 16h00 ngày 16/11/2018

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 10 NĂM 2018

35(1)DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 10 NĂM 2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp HKII, nhóm 1, năm học 2018–2019 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

1031Huỷ lớp, ghép lớp HKII, nhóm 1, năm học 2018–2019 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Mở thi lại học phần Triết học Mác – Lênin (ML111) và học phần Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học (ML112)

7(3)Đề nghị sinh viên chú ý theo dõi và đăng ký thi lại các học phần trên để đủ điều kiện tốt nghiệp.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.