Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa 28 và các khoa còn lại khóa ≤ 28)

12(2)Ngày 11/7/2017, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner ĐĂNG KÝ HỌC

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký học HKI, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học sức khỏe, khoa Khoa học xã hội & Nhân văn khoá ≤ 28

12(2)Học kỳ I, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 bắt đầu: từ ngày 31/7/2017. 

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ III, NHÓM 3, NĂM HỌC 2016 – 2017

10(3)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ III, NHÓM 3, NĂM HỌC 2016 – 2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đưa phiếu dự thi HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (khóa 29) lên trang web của trường

12 100 100 75 fillNgày1/7/2017, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang webhttp://thanglong.edu.vnquaBanner Đăng ký họcCách xem Phiếu báo dự thi: trong phần Góc sinh viên → chọn mục Lịch thi → Chọn học kì → Gửi đi.

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY VÀ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC THÁNG 6 NĂM 2017

14(2)DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY VÀ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC THÁNG 6 NĂM 2017

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.