Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký học Tiếng Anh đại cương khóa 30 và các học phần Giáo dục đại cương khóa ≤ 29 (HK II, nhóm 3, năm học 2017 - 2018)

18(2)Học kỳ II, năm học 2017 - 2018 của khóa 30 bắt đầu học từ ngày 1/1/2018.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đưa phiếu dự thi HKI, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (khóa 30) lên trang web của trường

12 100 100 75 fillNgày14/12/2017, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang webhttp://thanglong.edu.vn quaBanner Đăng ký họcCách xem Phiếu báo dự thi: trong phần Góc sinh viên → chọn mục Lịch thi → Chọn học kì → Gửi đi.

Xem tiếp...

Thông báo: Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp – tách đôi, lớp lùi HKII, nhóm 2, năm học 2017–2018 (khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa 29)

29(2)Thông báo: Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp – tách đôi, lớp lùi HKII, nhóm 2, năm học 2017–2018 (khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa 29)

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HK1, NHÓM 3, NĂM HỌC 2017 - 2018

20(2)DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HK1, NHÓM 3, NĂM HỌC 2017 - 2018

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.