Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HKII, nhóm 2, năm học 2018 - 2019 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân Văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 30 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30)

27(2)Sinh viên khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ,khoa KH Xã hội & Nhân Văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 30 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30được đăng ký thi lại, nâng điểm HKI trên mạng từ ngày 2/1/2019 đến 17h00 ngày 18/1/2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký học Tiếng Anh đại cương khóa 31 và các học phần Giáo dục đại cương khóa ≤ 30 (HK II, nhóm 3, năm học 2018 - 2019)

9(2)Học kỳ II, năm học 2018 - 2019 của khóa 31 bắt đầu học từ ngày 31/12/2018.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký học Tiếng Anh đại cương khóa 31 và các học phần Giáo dục đại cương khóa ≤ 30 (HK II, nhóm 3, năm học 2018 - 2019)

9(2)Học kỳ II, năm học 2018 - 2019 của khóa 31 bắt đầu học từ ngày 31/12/2018.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 2, năm học 2018 - 2019 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 30 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30)

32Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thiHKI, nhóm 2, năm học 2018-2019 trên trang webhttp://thanglong.edu.vnvào ngày 26/12/2018

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.