Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Huỷ lớp, gộp lớp – tách đôi, nghỉ tuần đầu HKI, nhóm 2, năm học 2018–2019 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa

18(2)Huỷ lớp, gộp lớp – tách đôi, nghỉ tuần đầu  HKI, nhóm 2, năm học 2018–2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành HKI, nhóm 1, năm học 2018 – 2019 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lich khóa ≤ 29)

29(2)THÔNG BÁO Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành HKI, nhóm 1, năm học 2018 – 2019 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lich khóa ≤ 29)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Huỷ lớp, gộp lớp – tách đôi HKI, nhóm 2, năm học 2018–2019 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa

12Huỷ lớp, gộp lớp – tách đôi  HKI, nhóm 2, năm học 2018–2019 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa < =30 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30)

Xem tiếp...

Thông báo: Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (Khóa 30)

15(1)Thông báo: Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (Khóa 30)

Xem tiếp...

Thông báo: Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 (Khoa Kinh tế - Quản lý và các khoa còn lại khóa ≤ 29)

14(2)Thông báo: Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 (Khoa Kinh tế - Quản lý và các khoa còn lại khóa ≤ 29)

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.