Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN THÁNG 6 NĂM 2018

12 100 100 75 fillDANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN THÁNG 6 NĂM 2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKIII, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học Sức khỏe và khoa KH Xã hội & Nhân văn khóa ≤ 28)

2(2)Thời gian nhận từ ngày 13/06 đến ngày 15/06/2018 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đưa phiếu dự thi HKIII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa KH Xã hội & Nhân Văn khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 29)

8(2)Ngày 8/6/2018, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ III, NHÓM 2, NĂM HỌC 2017 – 2018

20(2)DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ III, NHÓM 2, NĂM HỌC 2017 – 2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKIII, nhóm 1, năm học 2017- 2018 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Khoa học (KH) Sức khỏe và khoa KH Xã hội & Nhân Văn khóa ≤ 28)

11(1)Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày 8/6/2018 đến ngày 12/6/2018 (trừ thứ Bảy và Chủ Nhật)

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.