Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29)

16(2)Thời gian nhận: từ ngày 24/5 đến ngày 26/5/2017 tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29)

10(3)Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 18/5/2017.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29)

9(2)Thời gian nhận từ ngày 15/5/2017 đến ngày 17/5/2017tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (khóa 29)

Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi, HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (khóa 29)013

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29)

12(2)Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày 08/5/2017 đến ngày 10/5/2017

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.