Phòng Đào tạo

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP (Năm học 2016 - 2017, học kỳ III)

9(2)DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP (Năm học 2016 - 2017, học kỳ III)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa 28 và các khoa còn lại khóa ≤ 28)

2(2)Thời gian nhận từ 5/4/2017 đến 7/4/2017tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý và các khoa còn lại khóa ≤ 28)

12(2)Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ  30/3/2017 đến 31/3/2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý và các khoa còn lại khóa ≤ 28)

44Ngày 30/3/2017, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner ĐĂNG KÝ HỌC.

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HKII, NHÓM 3, NĂM HỌC 2016 – 2017

41(1)DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HKII, NHÓM 3, NĂM HỌC 2016 – 2017

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.