Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Khoa học (KH) Sức khỏe và khoa KH Xã hội & Nhân Văn khóa ≤ 28)

27(2)Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 8/3/2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2018 dành cho sinh viên hệ chính quy

31(1)Để đảm bảo đúng tiến độ, đề nghị sinh viên chú ý theo dõi và thực hiện nghiêm chỉnh.

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HK2, NHÓM 2, NĂM HỌC 2017 - 2018

44DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HK2, NHÓM 2, NĂM HỌC 2017 - 2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKII, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học Sức khỏe và khoa KH Xã hội & Nhân văn khóa ≤ 28)

13(3)Thời gian nhận từ ngày 28/02 đến ngày 02/03/2018tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.