Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKI, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (Khóa 31)

65Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày 14/1/2019 đến ngày 15/1/2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (Khóa 31)

7(3)Ngày 11/1/2019, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đưa phiếu dự thi HKII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

122Ngày 4/1/2019, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký họcCách xem Phiếu báo dự thi: trong phần Góc sinh viên→ chọn mục Lịch thi→ Chọn học kì→ Gửi đi.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Huỷ lớp, gộp lớp - tách ba, HKII, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (khóa 31)

12(2)Huỷ lớp, gộp lớp - tách ba, HKII, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (khóa 31)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học HKII, nhóm 2, năm học 2018 – 2019 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội và Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 30 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30)

22(2)Phòng Đào tạo nhận Đơn xin hủy điểm tổng kết môn học dành cho sinh viên Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội và Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤  30 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30 từ ngày 09/01 đến ngày 11/01/2019 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.