Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa KH Xã hội & Nhân Văn khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa 29)

14(2)Ngày 11/7/2018, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học.

Xem tiếp...

DANH SÁCH PHÒNG THI MÔN THI TOEIC NỘI BỘ ĐỢT THÁNG 07/2018

16(2)DANH SÁCH PHÒNG THI MÔN THI TOEIC NỘI BỘ ĐỢT THÁNG 07/2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký học HKI, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

27(2)Học kỳ I, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 bắt đầu: từ ngày 30/7/2018. 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đưa phiếu dự thi HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (khóa 30) lên trang web của trường

3(2)Ngày29/6/2018, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang webhttp://thanglong.edu.vn quaBanner Đăng ký họcCách xem Phiếu báo dự thi: trong phần Góc sinh viên → chọn mục Lịch thi → Chọn học kì → Gửi đi.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Khoa học (KH) Sức khỏe và khoa KH Xã hội & Nhân Văn khóa ≤ 28)

24(2)Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 22/6/2018

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.