Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 3, NĂM HỌC 2017 – 2018

50DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 3, NĂM HỌC 2017 – 2018

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HK2, NHÓM 3, NĂM HỌC 2017 - 2018

12(2)DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HK2, NHÓM 3, NĂM HỌC 2017 - 2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HKIII, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học Sức khỏe và khoa KH Xã hội và Nhân Văn khóa ≤ 28)

18(2)Sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học Sức khỏe và khoa KH Xã hội và Nhân Văn khóa ≤ 28 được đăng ký thi lại, nâng điểm HKIII trên mạng từ ngày 27/3/2018 đến 17h00 ngày 13/4/2018 

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.