Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HKII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa 29)

1(2)Sinh viên khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa 29 được đăng ký thi lại, nâng điểm HKII trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học  từ ngày 3/1/2018 đến 17h00 ngày 19/1/2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi, HKII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (khóa 30)

26(2)THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi, HKII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (khóa 30)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH sức khỏe, khoa Âm nhạc ứng dụng khóa 29)

33(1)Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 22/12/2017

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN KHOA, HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA, HỌC KỲ II, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 - 2018 (Dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học Sức khỏe và khoa Khoa học xã hội & Nhân văn khóa ≤ 28)

20(2)DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN KHOA, HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA, HỌC KỲ II, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 - 2018

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.