Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27)

22 100 100 75 fillNgày 30/5/2017, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner ĐĂNG KÝ HỌC.

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HKIII, NHÓM 2, NĂM HỌC 2016 – 2017

133DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HKIII, NHÓM 2, NĂM HỌC 2016 – 2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HK III, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khoá 29

23(2)Sinh viên đăng ký thi lại, nâng điểm HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký họctừ ngày 23/5/2017 đến 16h00 ngày 9/6/2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29)

 

7(3)Phòng Đào tạo nhận Đơn xin hủy điểm tổng kết môn học dành cho sinh viên Khóa 29từ ngày 31/5 đến ngày 02/06/2017 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA, CHUYỂN KHOA, HỌC KỲ III, NHÓM 2, NĂM HỌC 2016 - 2017 (Dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý khóa 28 và các khoa còn lại khóa ≤ 28)

30(2)DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA, CHUYỂN KHOA, HỌC KỲ III, NHÓM 2, NĂM HỌC 2016 - 2017

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.