Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKI, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

15(1)THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKI, nhóm 1, năm học 2018 -  2019 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 1, năm học 2018 – 2019 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

10(3)THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 1, năm học 2018 – 2019 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH HỌC, HỌC NGÀNH HAI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018 - 2019

7(3)Ban hành kèm theo Quyết định số  18102503 /QĐHT – ĐHTL ngày 25/10/2018 về việc Chuyển ngành học, học hai ngành cho sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Thăng Long

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ I, NHÓM 2, NĂM HỌC 2018 – 2019

29(2)DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ I, NHÓM 2, NĂM HỌC 2018 – 2019

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.