Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Xét buộc thôi học (BTH) cho sinh viên có số tín chỉ chung tích lũy = 0 ở 1 học kỳ chính

18(2)Nhà trường thông báo cho những sinh viên thuộc diện trên được biết.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký học HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (khóa 29) 

33(1)Học kỳ III, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 bắt đầu: từ ngày 24/4/2017

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 3, NĂM HỌC 2016 – 2017

11(1)DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 3, NĂM HỌC 2016 – 2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đưa phiếu dự thi HKII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29) lên trang web của trường

122Ngày7/4/2017, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang webhttp://thanglong.edu.vn quaBanner Đăng ký họcCách xem Phiếu báo dự thi: trong phần Góc sinh viên → chọn mục Lịch thi → Chọn học kì → Gửi đi.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi, tách ba HKIII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khoá 28 và các khoa còn lại khóa ≤ 28)

HOC816 TB HUYLOPLAN 3 1Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp -  tách đôi, tách ba HKIII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.