Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HK I, nhóm 2, năm học 2018 - 2019 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh Nhạc khóa ≤ 30 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30)

30(2)Sinh viên nhóm 2 được đăng ký thi lại, nâng điểm HKI trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký họctừ ngày 25/9/2018 đến 17h00 ngày 13/10/2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký học Tiếng Anh đại cương khóa 31 và các học phần Giáo dục đại cương khóa ≤ 30 (HK I, nhóm 3, năm học 2018 - 2019)

10(3)Học kỳ I, năm học 2018 - 2019 của khóa 31 bắt đầu học từ ngày 01/10/2018.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học HKI, nhóm 1, năm học 2018 – 2019 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

1(2)Phòng Đào tạo nhận Đơn xin hủy điểm tổng kết môn học dành cho sinh viên Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch ≤ 29 từ ngày 05/9 đến ngày 07/9/2018 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HKI, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

10(3)Sinh viên Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29 được đăng ký thi lại, nâng điểm HKI trên mạng từ ngày 27/8/2018 đến 17h00 ngày 15/9/2018

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.