Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý và các khoa còn lại khóa ≤ 27)

17(2)Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 13/6/2017

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ III, NHÓM 2, NĂM HỌC 2016 – 2017

15(1)DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

 SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ III, NHÓM 2, NĂM HỌC 2016 – 2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đưa phiếu dự thi HKIII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 (khoa Kinh tế - Quản lý khóa 28 và các khoa còn lại khóa ≤ 28) lên trang web của trường

27(2)Ngày2/6/2016, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang webhttp://thanglong.edu.vn quaBanner Đăng ký họcCách xem Phiếu báo dự thi: trong phần Góc sinh viên → chọn mục Lịch thi → Chọn học kì → Gửi đi.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HK3, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27)

12 100 100 75 fillThời gian nhận từ ngày 5/6 đến ngày 7/6/2017tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27)

36(2)Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày 30/5/2017 đến ngày 31/5/2017

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.