Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 3, năm học 2017 – 2018 (Khóa 30)

12Ngày 12/1/2018, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn quaBanner Đăng ký học.

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HK2, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 - 2018

23(2)DANH SACH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 – 2018

15(1)DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017  2018

 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đưa phiếu dự thi HKII, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học Sức khỏe và khoa KH Xã hội và Nhân Văn khóa ≤ 28)

7(3)Ngày5/1/2018, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang webhttp://thanglong.edu.vn quaBanner Đăng ký học

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.