Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HK II, NHÓM 2, NĂM HỌC 2018 - 2019

0001DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HK II, NHÓM 2, NĂM HỌC 2018 - 2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Huỷ lớp, gộp lớp HKIII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

10(3)Huỷ lớp, gộp lớp HKIII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (Khóa 31)

12Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thiHKI, nhóm 3, năm học 2018 -2019 trên trang webhttp://thanglong.edu.vnvào ngày24/1/2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký học HKIII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

13(3)Học kỳ III, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 bắt đầu: từ ngày 18/2/2019.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKI, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (Khóa 31)

10(3)Thời gian nhận từ ngày 16/1 đến ngày 18/1/2019 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.