Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29)

16(2)Thời gian nhận từ ngày 14/8/2017 đến ngày 16/8/2017tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29)

11(1)Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày  3/8/2017 đến ngày 4/8/2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29)

37(1)Ngày 3/8/2017, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 của sinh viên

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa 28 và các khoa còn lại khóa ≤ 28)

13(3)Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 1/8/2017

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.