Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN KHOA, HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA, HỌC KỲ III, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 - 2018

20(2)DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN KHOA, HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA, HỌC KỲ III, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 - 2018

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN KHOA, HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA, HỌC KỲ III, NHÓM 2, NĂM HỌC 2017 - 2018

24(2)DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN KHOA, HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA, HỌC KỲ III, NHÓM 2, NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (Khóa 30)

8(2)Phòng Đào tạo nhận Đơn xin hủy điểm tổng kết môn học dành cho sinh viên Khóa 30 từ ngày 23/5 đến ngày 25/5/2018 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (Khóa 30)

10(3)Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 trên trang webhttp://thanglong.edu.vnvào ngày17/5/2018.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HK III, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (Khoá 30)

16(2)Sinh viên đăng ký thi lại, nâng điểm HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký họctừ ngày 15/5/2018 đến 16h00 ngày 2/6/2018

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.