Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học HKIII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa 28 và các khoa còn lại khóa ≤ 28)

 17(2)Phòng Đào tạo nhận Đơn xin hủy điểm tổng kết môn học dành cho sinh viên Khoa Kinh tế - Quản lý khóa 28 và các khoa còn lại khóa ≤ 28từ ngày 03/5 đến ngày 05/05/2017 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HKIII, NHÓM 1, NĂM HỌC 2016 – 2017

41(1)DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HKIII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 (khoa Kinh tế - Quản lý khóa 28 và các khoa còn lại khóa ≤ 28)

11(1)Sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý khóa 28 và các khoa còn lại khóa ≤ 28 được đăng ký thi lại, nâng điểm HKIII trên trang web http://dangkyhoc.thanglong.edu.vntừ ngày 24/4/2017 đến 17h00 ngày 12/5/2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành HKIII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa 28 và các khoa còn lại khóa ≤ 28)

013Thời gian nhận: từ ngày 26/4 đến ngày 28/4/2017 tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 (khoa Kinh tế - Quản lý khóa 28 và các khoa còn lại khóa ≤ 28)

10(3)Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 14/4/2017

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.