Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (Khóa 30)

27(2)Thời gian nhận từ ngày 09/08/2018 đến ngày 10/08/2018 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (Khóa 30)

31(1)Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày 1/8/2018 đến ngày 2/8/2018

Xem tiếp...

Quyết định Về việc Điều chỉnh giờ học hằng ngày và giờ thi học kỳ từ học kỳ 1 năm học 2018-2019

22Quyết định Về việc Điều chỉnh giờ học hằng ngày và giờ thi học kỳ từ học kỳ 1 năm học 2018-2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKIII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa KH Xã hội & Nhân Văn khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa 29)

20(2)Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày 30/7/2018 đến ngày 31/7/2018.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.