Phòng Đào tạo

Thông báo: Kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học Sức khỏe và khoa KH Xã hội và Nhân Văn khóa ≤ 28)

38(1)Thông báo: Kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học Sức khỏe và khoa KH Xã hội và Nhân Văn khóa ≤ 28)

Xem tiếp...

Thông báo: Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành HKII, nhóm 1, năm học 2017 – 2018 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa KH Sức khỏe và khoa KH Xã hội & Nhân văn khóa ≤ 28)

44Thông báo: Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành HKII, nhóm 1, năm học 2017 – 2018 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa KH Sức khỏe và khoa KH Xã hội & Nhân văn khóa ≤ 28)

Xem tiếp...

Kết quả phúc khảo tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ VLVH đợt 2 năm 2017

46Kết quả phúc khảo tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ VLVH đợt 2 năm 2017

Xem tiếp...

Thông báo: Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKI, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học Sức khỏe và khoa KH Xã hội & Nhân văn khóa ≤ 28)

9(2)Thông báo: Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKI, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học Sức khỏe và khoa KH Xã hội & Nhân văn khóa ≤ 28)

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.