Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

12(2)THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 29)

122THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 29)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 29)

122THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 29)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

122THÔNG BÁO: Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Huỷ lớp, gộp lớp HKIII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

8(2)THÔNG BÁO: Huỷ lớp, gộp lớp HKIII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.