Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi HKIII, nhóm 1, năm học 2017–2018 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học sức khỏe, khoa Khoa học xã hội & Nhân văn khoá ≤ 28)

7(3)Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi HKIII, nhóm 1, năm học 2017–2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (Khóa 30)

2(2)Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKI, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 25/1/2018.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký học HKIII, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học sức khỏe, khoa Khoa học xã hội & Nhân văn khoá ≤ 28)

013Thời gian đăng ký học chính thức của học kỳ III, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 từ ngày 20/01 đến ngày 31/01/2018 được chia thành 03 đợt

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKI, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (Khóa 30)

122 100 100 75 fillThời gian nhận từ ngày 24/1/2017 đến ngày 26/1/2017tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKI, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (Khóa 30)

65Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày  15/1/2018 đến ngày 16/1/2018

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.