Phòng Đào tạo

Thông báo: Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (Khóa 30)

15(1)Thông báo: Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (Khóa 30)

Xem tiếp...

Thông báo: Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 (Khoa Kinh tế - Quản lý và các khoa còn lại khóa ≤ 29)

14(2)Thông báo: Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 (Khoa Kinh tế - Quản lý và các khoa còn lại khóa ≤ 29)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký học HKI, nhóm 2, năm học 2018 - 2019 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa

10(3)Thời gian đăng ký học chính thức của học kỳ I, nhóm 2, năm học 2018 - 2019 từ ngày 13/8 đến ngày 21/8/2018 được chia thành 03 đợt

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi, lớp lùi HKI, nhóm 1, năm học 2018 – 2019 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

11(1)Chú ýSinh viên đăng ký các lớp bị lùi sẽ học cùng với thời gian học của nhóm 2 (bắt đầu từ 27/8/2018), ngày và giờ học vẫn giữ nguyên, phòng học có thể thay đổi tùy theo số lượng sinh viên đăng ký thêm. Để tìm hiểu thêm chi tiết, đề nghị sinh viên theo dõi các thông báo trên trang web của trường trong đợt đăng ký học của nhóm 2.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.