Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp ngành Điều dưỡng hệ vừa làm, vừa học (khoá 9)

12THÔNG BÁO: Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp ngành Điều dưỡng hệ vừa làm, vừa học (khoá 9)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HKIII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

12(2)Sinh viên Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29được đăng ký thi lại, nâng điểm HKIII trên mạng từ ngày 18/3/2019 đến 17h00 ngày 5/4/2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành HKIII, nhóm 1, năm học 2018 – 2019 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

1031Thời gian: từ ngày 20/3 đến 22/3/2019 tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký học HKIII, nhóm 2, năm học 2018 - 2019 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa

122 100 100 75 fill THÔNG BÁO Học kỳ III, nhóm 2, năm học 2018 - 2019 bắt đầu: từ ngày 25/03/2019.

 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

1(2)Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 trên trang webhttp://thanglong.edu.vn vào ngày6/3/2019.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.