Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học HKIII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa KH Xã hội và Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa 29)

24(2)Phòng Đào tạo nhận Đơn xin hủy điểm tổng kết môn học dành cho sinh viên  từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2018 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (Khóa 30)

19(2)Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày 7/5/2018 đến ngày 8/5/2018.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (Khóa 30)

8(2)Ngày 7/5/2018, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn quaBanner Đăng ký học.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đưa phiếu dự thi HKIII, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học Sức khỏe và khoa KH Xã hội và Nhân Văn khóa ≤ 28)

24(2)Ngày4/5/2018, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang webhttp://thanglong.edu.vn quaBanner Đăng ký họcCách xem Phiếu báo dự thi: trong phần Góc sinh viên → chọn mục Lịch thi → Chọn học kì → Gửi đi.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Xác nhận đăng ký thi lại, nâng điểm môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (SM201)


26(2)58Thời gian: từ ngày 27/4 đến ngày 3/5/2018 (trừ các ngày nghỉ lễ).

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.