Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 3, NĂM HỌC 2018 – 2019

22(2)DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 3, NĂM HỌC 2018 – 2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Đưa phiếu dự thi HKII, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (khóa 31) lên trang web của trường

37(1)THÔNG BÁO: Đưa phiếu dự thi HKII, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (khóa 31) lên trang web của trường

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKII, nhóm 2, năm học 2018 - 2019

13(3)Thời gian nhận từ ngày 3/4 đến ngày 5/4/2019 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp – tách đôi HKIII, nhóm 2, năm học 2018–2019 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa

2(2)THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp – tách đôi  HKIII, nhóm 2, năm học 2018–2019 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa < =30 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy tháng 4 năm 2019

25(2)THÔNG BÁO: Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy tháng 4 năm 2019

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.