Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27)

36(2)Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày 30/5/2017 đến ngày 31/5/2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27)

22 100 100 75 fillNgày 30/5/2017, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 1, năm học 2016 - 2017 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner ĐĂNG KÝ HỌC.

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HKIII, NHÓM 2, NĂM HỌC 2016 – 2017

133DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HKIII, NHÓM 2, NĂM HỌC 2016 – 2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HK III, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khoá 29

23(2)Sinh viên đăng ký thi lại, nâng điểm HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký họctừ ngày 23/5/2017 đến 16h00 ngày 9/6/2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29)

 

7(3)Phòng Đào tạo nhận Đơn xin hủy điểm tổng kết môn học dành cho sinh viên Khóa 29từ ngày 31/5 đến ngày 02/06/2017 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.