Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29)

16(2)Thời gian nhận từ ngày 14/8/2017 đến ngày 16/8/2017tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29)

11(1)Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày  3/8/2017 đến ngày 4/8/2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29)

37(1)Ngày 3/8/2017, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 của sinh viên

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa 28 và các khoa còn lại khóa ≤ 28)

13(3)Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 1/8/2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Xét buộc thôi học (BTH) cho sinh viên có số tín chỉ chung tích lũy = 0 ở một học kỳ chính (HK3 Nhóm 1 2016-2017)

21(2)Nhà trường thông báo cho những sinh viên thuộc diện trên được biết.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.