Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (Khóa 30)

8(2)Phòng Đào tạo nhận Đơn xin hủy điểm tổng kết môn học dành cho sinh viên Khóa 30 từ ngày 23/5 đến ngày 25/5/2018 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (Khóa 30)

10(3)Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 trên trang webhttp://thanglong.edu.vnvào ngày17/5/2018.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HK III, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (Khoá 30)

16(2)Sinh viên đăng ký thi lại, nâng điểm HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký họctừ ngày 15/5/2018 đến 16h00 ngày 2/6/2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018(Khóa 30)

28(2)Thời gian nhận: từ ngày 16/05 đến ngày 18/05/2017 tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (Khóa 30)

36(2)Thời gian nhận từ ngày 14/5/2018 đến ngày 15/5/2018 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.