Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi, tách ba, lớp nghỉ tuần đầu HKIII, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (khóa 31)

8(2)Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi, tách ba, lớp nghỉ tuần đầu HKIII, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (khóa 31)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 2, năm học 2018 - 2019 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30 và các khoa còn lại khóa ≤ 30)

12Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thiHKII, nhóm 2, năm học 2018-2019 trên trang webhttp://thanglong.edu.vnvào ngày16/4/2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký học HKIII, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (khóa 31)

7(3)Học kỳ III, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 bắt đầu: từ ngày 22/04/2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKII, nhóm 2, năm học 2018 - 2019 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 30 và Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30)

142THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKII, nhóm 2, năm học 2018 - 2019 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 30 và Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 2, năm học 2018 – 2019 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 30 và Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30)

19(2)THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 2, năm học 2018 – 2019 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 30 và Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30)

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.