Phòng Đào tạo

Thông báo: Đăng ký thi lại, nâng điểm HKI, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học Sức khỏe và khoa KH Xã hội và Nhân Văn khóa ≤ 28)

37(1)Thông báo: Đăng ký thi lại, nâng điểm HKI, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học Sức khỏe và khoa KH Xã hội và Nhân Văn khóa ≤ 28)

Xem tiếp...

LỊCH SINH HOẠT ĐẦU KHOÁ K30

LICHK30 SV 01LỊCH SINH HOẠT ĐẦU KHOÁ K30

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 (Khóa 29)

8(2)Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 3, năm học 2016 - 2017 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 11/8/2017

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.