Phòng Đào tạo

Danh sách sinh viên chưa đóng học phí học kỳ I nhóm 1, năm học 2019-2020

 

DHP1 7

DHP2 2

DHP3Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.