Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký học Tiếng Anh đại cương khóa 32 và các học phần Giáo dục đại cương khóa ≤ 31 (HK I, nhóm 3, năm học 2019 - 2020)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 83/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Đăng ký học Tiếng Anh đại cương khóa 32 và các học phần Giáo dục đại cương khóa ≤ 31

(HK I, nhóm 3, năm học 2019 - 2020)

I. Học kỳ I, năm học 2019 - 2020 của khóa 32 bắt đầu học từ ngày 30/9/2019.

1.Thời hạn đăng ký trên mạng cho từng sinh viên sẽ có thông báo cụ thể trên trang web: http://thanglong.edu.vnqua Banner ĐĂNG KÝ HỌC

2. Quy định về việc đăng ký học tiếng Anh đại cương (TAĐC)

- Sinh viên khóa 32 đăng ký học tiếng Anh tiếp theo phù hợp với tiến trình học.

- Sinh viên bị trùng lịch học Tiếng Anh với các học phần ép cứng cần đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) để được hỗ trợ giải quyết. Trường hợp sinh viên cố tình không nhận hỗ trợ đăng ký học sẽ xem như tự ý bỏ học học phần tiếng Anh đó và nhà trường sẽ không hoàn trả lại học phí.

Sinh viên cần bảo mật tuyệt đối password (mật khẩu) cá nhân, tránh việc người khác xâm phạm để đăng ký học với mục đích riêng gây ảnh hưởng đến quyền lợi đăng ký học của sinh viên khác trong trường. Nhà trường không giải quyết các trường hợp xin huỷ môn hoặc đăng ký thêm môn vì lý do trên.

3. Thời hạn đăng ký học

- Đối với khoá 32:

+Đợt chính thức:từ 8h00ngày 24/9 đến 8h30ngày 26/9/2019;

+Đợt bổ sung:từ 14h00ngày 26/9 đến8h00ngày 27/9/2019;

 (chỉ được đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn đã đăng ký đợt chính thức).

- Đối với khoá ≤ 31:

+ Đợt chính thức:từ 8h00ngày 28/9đến 9h00ngày 30/9/2019;

+ Đợt bổ sung:từ 14h00ngày30/9đến 8h00ngày 3/10/2019;

 (chỉ được đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn đã đăng ký đợt chính thức).

II. Sinh viên khoá ≤ 31không được đăng ký họccác môn (dấu ) cùng khóa 32 do các môn này đã mở trong thời khóa biểu của nhóm 1 hoặc nhóm 2. Cụ thể như sau: 

 

TT

Mã môn

Tên môn

Đối tượng không được đăng ký học

Nhóm 1

Nhóm 2

1

BA102

Quản trị học đại cương

2

EC101

Kinh tế học đại cương

3

EC102

Nhập môn kinh tế học

 

4

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

 

5

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

 

6

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

7

GE205

Tiếng Anh sơ trung cấp 3

8

GE301

Tiếng Anh trung cấp 1

9

MA100

Logic và suy luận toán học

 

10

MA101

Logic, suy luận toán học và kỹ thuật đếm

 

11

ML111

Triết học Mác - Lênin

12

ML112

Kinh tế chính trị và CNXH khoa học

13

TR111

Nhập môn du lịch

 

Lưu ý:

- Sinh viên được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh khi tích lũy đủ 04 kỹ năng, gồm2phần Lý thuyết (Đường lối quân sự của Đảng và Công tác quốc phòng - an ninh)Thực hành(Quân sự chung và Kỹ thuật bắn súng). Trường hợp sinh viên học lại bất cứ kỹ năng nào của phần lý thuyếtphải đăng kí học lại cả hai kỹ năng Đường lối quân sự của Đảng (PG122) và Công tác quốc phòng - an ninh (PG123) hoặc học lại bất cứ kỹ năng nào của phần thực hànhphải đăng kí học cả hai kỹ năng Quân sự chung (PG124) và Kỹ thuật bắn súng (PG125) vì các nội dung của phần lý thuyết và thực hành được tổ chức học cùng nhau. Tuy nhiên, trường hợp sinh viên thi lạikỹ năng nào thì chỉ đăng ký riêng kỹ năng đó.

- Nhà trường không giải quyết hủy môn học cho những sinh viên cố tình đăng ký học các trường hợp sau:

+ Trước khi đăng ký học, sinh viên cần đối chiếu những môn mở trong thời khóa biểu với chương trình đào tạo của khoa/ngành, nếu có sự khác biệt về số tín chỉ nhưng cùng tên môn thì không nên đăng ký học vì những môn đã được tích lũy sẽ không phải học lại (sinh viên liên hệ với Cố vấn học tập để biết thêm chi tiết).

+ Sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể chất, trên bản Kết quả học tập hiển thị là Đạtthì không đăng ký học các kỹ năng của hai môn học trên.

+ Sinh viên cần chú ý khi đăng ký kỹ năng Đường lối quân sự của Đảng (PG122)để tránh nhầm lẫn với môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ML203).

+ Sinh viên khóa ≤ 31 cần tham khảo và chọn các môn học để tránh đăng ký trùng với thời khoá biểu chính thức theo nhóm của mình. 

III. Hướng dẫn đăng ký học trên mạng

- Trước mỗi kỳ đăng ký học, sinh viên thường xuyên theo dõi và đọc kỹ các thông báo liên quan trên trang web.

- Sinh viên cần tham khảo “Các bước đăng ký học trên mạng” và tự đăng ký học theo trình tự sau:

BƯỚC 1:

- Truy cập địa chỉ: http://www.thanglong.edu.vn  kích vào Banner ĐĂNG KÝ HỌC

BƯỚC 2:

- Sinh viên đăng nhập:

+ Tên đăng nhập: gõ Mã sinh viên;

+ Mật khẩu: do nhà trường cấp, ghi trên Giấy biên nhận (Sinh viên cần đổi mật khẩu trước khi sử dụng).

- Kích vào nút Đăng nhập (hoặc gõ phím Enter).

BƯỚC 3:

1. Trong mục Góc sinh viênchọn “Đăng ký học”, kích vào Học Kỳ I, nhóm 3 và khoảng thời gian được đăng ký học” ở phần cửa sổ bên phải, hệ thống sẽ hiện lên:

Danh sách các môn học được đăng ký và thời khóa biểu cá nhân: sinh viên kích vào tên môn học, hệ thống sẽ hiện ra tất cả các lớp của môn học: tên lớp, thời gian học, số lượng sinh viên.

Thời khóa biểu cá nhân: hiển thị tất cả các môn học được ép cứng.

Đăng ký học TAĐC: Căn cứ vào thời khóa biểu đã được ép cứng, sinh viên lựa chọn và tích vào lớp môn học phù hợp.

+ Sinh viên lựa chọn và tích vào ô đăng ký lớp môn học phù hợp với bản thân, hệ thống hiển thị dòng: “Đăng ký thành công” xác nhận sinh viên đã đăng ký được lớp môn học. Đồng thời, tên lớp môn học cũng xuất hiện trên thời khoá biểu cá nhân của sinh viên.

+ Sinh viên có thể thay đổi thời khóa biểu trong thời gian quy định. Trường hợp muốn thay đổi lớp môn học, sinh viên kích vào tên môn học đã đăng ký và kích vào ô đăng ký lớp môn học mình đã lựa chọn, hệ thống hiển thị dòng: “Hủy môn thành công” xác nhận sinh viên đã huỷ đăng ký lớp môn học đó. Đồng thời, tên lớp môn học sẽ không còn hiển thị trên thời khoá biểu của sinh viên. Việc đăng ký lớp môn học khác được thực hiện tương tự như khi đăng ký lớp môn học ban đầu.

+ Sau khi thực hiện các bước đăng ký học sinh viên phải kiểm tra lại thời khóa biểu đã có môn học mình đăng ký.

2.Nếu sinh viên không thuộc thời gian đăng ký học, hệ thống sẽ thông báo: Bạn không thuộc đối tượng đăng ký học kỳ này” hoặc “Tình trạng không bình thường, xem tình trạng ở góc phải phía trên.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Chú ý:Sinh viên theo dõi bảng “GIỜ HỌC HÀNG NGÀY”n hư sau:

Sáng

Giờ học 1

07h00   -   07h50

Giờ học 2

08h00    -   08h50

Giờ học 3

09h05    -   09h55

Giờ học 4

10h05    -    10h55

Giờ học 5

11h05    -    11h55

Chiều

Giờ học 6

13h00    -   13h50

Giờ học 7

14h00   -   14h50

Giờ học 8

15h05   -   15h55

Giờ học 9

16h05    -   16h55

Giờ học 10

17h05    -   17h55

Giờ học 11

18h00    -   18h50

Giờ học 12

19h00    -   19h50

Giờ học 13

20h00    -   20h50Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.