Phòng Đào tạo

Thông báo: Đăng ký thi lại hoặc học lại kỹ năng Thực hành (Quân sự chung (PG124) và Kỹ thuật bắn súng (PG125)) của học phần Giáo dục Quốc phòng cho sinh viên ≤ 31

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 77/TB-ĐT

 

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

            Sinh viên khóa ≤ 31 chưa tích lũy được kỹ năng Thực hành (Quân sự chung (PG124) và Kỹ thuật bắn súng (PG125)) của học phần Giáo dục Quốc phòng, có nguyện vọng đăng ký thi lại hoặc học lại cần làm thủ tục Xác nhận thi lại/ học lại các kỹ năng này cùng khóa 32. Quy trình cụ thể như sau:

            Bước 1: Sinh viên lựa chọn thời gian học (đợt 1: 16/9 – 21/9/2019 hoặc đợt 2: 23/9 – 28/9/2019) phù hợp với bản thân (tra cứu theo đường link: http://thanglong.edu.vn/khoa-bo-mon/bo-mon-gd-the-chat/3602-thong-bao-v-v-giang-day-mon-giao-duc-quoc-phong-cho-sinh-vien-k32-truong-dh-thang-long-pg123-pg124-nam-hoc-2019-2020

            Bước 2: Ghi đầy đủ thông tin cá nhân, thời gian học vào mẫu Đơn trình bày (download tại đây) và xin xác nhận, chữ ký của giảng viên phụ trách.

            Bước 3: Nộp Đơn trình bày (có xác nhận của giảng viên) tại phòng Tiếp Sinh viên (bàn 3) từ ngày 16/9/2019 – 28/9/209 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

            Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện đúng quy định.                                                 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.