Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ III, NHÓM 2, NĂM HỌC 2018 – 2019

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  29 tháng  5 năm 2019

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

 SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ III, NHÓM 2, NĂM HỌC 2018 – 2019

TT

Mã SV

Họtên

Lớp CN

Mã môn

Tên môn

1

A26312

NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN

NE28A2

EL323

Từ vựng và ngữ nghĩa

2

A26405

LÊ ANH HÒA

TI28E1

ơ

CS212

Kiến trúc máy tính

3

A30004

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

NE29A7

GE246

ENGLISH 6

4

A30129

TRỊNH THỊ TRANG

QE30H2

IM201

Kỹ năng soạn thảo văn bản

(MS Office)

5

A30979

TẠ THỊ HUYỀN TRANG

NJ30G2

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

6

A31213

ĐẬU THỊ THANH HUYỀN

NJ30G2

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

7

A32103

CAO MINH QUANG

QF30E1

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.