Phòng Đào tạo

DANH SÁCH PHÒNG THI MÔN THI TOEIC NỘI BỘ ĐỢT THÁNG 07/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

DANH SÁCH PHÒNG THI

 

MÔN THI TOEIC NỘI BỘ ĐỢT THÁNG 3/2018

 

Ngày thi: 08/07/2018

 

 

 

TT

PHÒNG THI

KHOẢNG MÃ SINH VIÊN

TẦNG

1

A502

Từ A22303 đến A22812

Tầng 5 nhà A

2

A506

Từ A22816 đến A23357

3

A507

Từ A23358 đến A23782

4

A602

Từ A23815 đến A24241

Tầng 6 nhà A

5

A606

Từ A24265 đến A24794

6

A607

Từ A24812 đến A25224

7

B501

Từ A25225 đến A25642

Tầng 5 nhà B

8

B503

Từ A25659 đến A25972

9

B507

Từ A25988 đến A27513

Từ C00685 đến C01153

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.