Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Xác nhận đăng ký thi lại, nâng điểm môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (SM201)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36/TB-ĐT

                               Hà Nội, ngày 27 tháng  4  năm 2018

THÔNG BÁO

Xác nhận đăng ký thi lại, nâng điểm môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (SM201)

Học kỳ III, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (SM201) tổ chức thi theo hình thức Vấn đáp. Tuy nhiên, nhà trường vẫn tạo điều kiện cho sinh viên thi lại, nâng điểm (danh sách xem tại đây) làm bài thi theo hình thức Tiểu luận, cụ thể như sau:

1.     Đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) xác nhận hình thức thi để phòng Đào tạo sắp xếp phòng thi.

2.     Liên hệ trực tiếp với giảng viên giảng dạy để nhận đề tài và thời gian nộp Tiểu luận.

Thời gian: từ ngày 27/4 đến ngày 3/5/2018 (trừ các ngày nghỉ lễ).

Lưu ý: Kết thúc thời gian trên, sinh viên không đăng ký làm bài thi Tiểu luận sẽ dự thi theo hình thức Vấn đáp.

          Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện theo đúng quy định.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.