Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa KH Xã hội & Nhân Văn khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa 29)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28/TB - ĐT

               Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 2, năm học 2017-2018

    (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa KH Xã hội & Nhân Văn khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa 29)

Ngày 10/4/2018, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học.

Cách xem: vào phần Góc sinh viên→ chọn mục Phiếu báo điểm→ Chọn học kỳ→ Gửi đi.

Các môn sau đây chưa có điểmKhảo sát thực tế ngành du lịch (TR281); Thực tập ngành Khoa học máy tính (IP401); Thực tập ngành Hệ thống thông tin (IP403); KLTN chuyên ngành Quản trị kinh doanh (TB449); Quản lý dự án trong bệnh viện (HM315); Quản lý thông tin bệnh viện (HM413); Tiếng Nhật cao cấp 2 (GJ342); KLTN ngành Khoa học máy tính (CS499); CĐTN: Phát triển phần mềm (SE487); Thực tập chuyên ngành lữ hành – hướng dẫn (TR481); Thực tập chuyên ngành khách sạn – nhà hàng (TR482).Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.