Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký học HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (khóa 30) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2018     

 THÔNG BÁO

Đăng ký học HKIII, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 (khóa 30) 

1.Học kỳ III, nhóm 3, năm học 2017 - 2018 bắt đầu: từ ngày 16/04/2018

2.Thời hạn đăng ký học trên mạng cho từng sinh viên sẽ có thông báo cụ thể trên trang webhttp://thanglong.edu.vnqua Banner ĐĂNG KÝ HỌC

3. Thời hạn đăng ký học

- Đối với khoá 30:

+ Đợt chính thứctừ 8h00 ngày 08/04 đến 9h00 ngày 10/04/2018.

+ Đợt bổ sung:từ 17h00 ngày 10/04 đến 10h00 ngày 12/04/2018 (chỉ được đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn đã đăng ký đợt chính thức).

- Đối với khoá ≤ 29:

+ Đợt chính thứctừ 10h00 ngày 11/04 đến 10h00 ngày 12/04/2018

+ Đợt bổ sung:từ 8h00 ngày 13/04 đến 8h00 ngày 18/04/2018 (chỉ được đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn đã đăng ký đợt chính thức)..

4. Sinh viên khoá ≤ 29không được đăng ký họccác môn (dấu ) cùng khóa 30 do các môn này đã mở trong thời khóa biểu của nhóm 1 hoặc nhóm 2. Cụ thể như sau: 

TT

Mã môn

Tên môn

Đối tượng không được đăng ký học

Nhóm 1

Nhóm 2

1

AD312

Bóng đá

2

AD314

Nhảy hiện đại

3

BA101

Quản trị học

4

EC102

Nhập môn kinh tế học

5

EC204

Kinh tê vi mô

6

EC205

Kinh tế vĩ mô

7

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

8

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

9

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

10

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

11

GE205

Tiếng Anh sơ trung cấp 3

12

GE301

Tiếng Anh trung cấp 1

13

GE303

Tiếng Anh trung cấp 2

14

GE305

Tiếng Anh trung cấp 3

15

GF101

Tiếng Pháp 1

16

GJ101

Tiếng Nhật 1

17

GK101

Tiếng Hàn 1

18

GZ101

Tiếng Trung

19

MA100

Logic và suy luận toán học

20

MA101

Logic, suy luận toán học và kỹ thuật đếm

21

MA233

Thống kê y học

22

MK201

Nguyên lý marketing

23

MK202

Marketing căn bản

24

ML202

Tư tưởng Hồ Chí Minh

25

NC211A

Lý thuyết kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng

26

NR303B

TH điều dưỡng phục hồi chức năng

27

PG102

GDTC: Thể dục cổ truyền cơ bản

28

PG106

GDTC: Bóng bàn cơ bản

29

PG113

GDTC: Bóng rổ cơ bản

30

PG115

GDTC: Bóng chuyền cơ bản

31

PG118

GDTC: Thể dục cơ bản

32

PS303

Hành vi con người và môi trường xã hội

33

SK212

Đạo đức nghề công tác xã hội

34

VC200

Văn hóa Việt Nam

35

VL100

Ngôn ngữ học đại cương

5. Một số lưu ý:

- Nhà trường không giải quyết hủy môn học cho những sinh viên cố tình đăng ký học các trường hợp sau:

+ Sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể chất, trên bản Kết quả học tập hiển thị là Đạt thì không đăng ký học các kỹ năng của hai môn học trên.

+ Sinh viên cần chú ý khi đăng ký kỹ năng Đường lối quân sự của Đảng (PG122) để tránh nhầm lẫn với môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ML203).

+ Sinh viên khóa ≤ 2cần tham khảo và chọn các môn học để tránh đăng ký trùng với thời khoábiểu chính thức theo nhóm của mình.

- Sinh viên cần bảo mật tuyệt đối password (mật khẩu) cá nhân tránh việc để người khác xâm phạm đăng ký học ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân và những sinh viên khác trong trường. Nhà trường không giải quyết các trường hợp đăng ký thêm môn hoặc xin hủy môn với lý do nêu trên.

- Sinh viên có vấn đề thắc mắc liên quan đến đăng ký học cần liên lạc với cố vấn học tập (CVHT) để được giải quyết. Trong trường hợp CVHT không thể hỗ trợ, sinh viên có thể chuyển tiếp Đơn trình bày đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3), trong đó có xác nhận của CVHT và ghi rõ căn cứ, lý do không được hỗ trợ. 

- Nhà trường sẽ hủy kết quả đăng ký học nếu sinh viên đăng ký vào các lớp có số lượng đầy, không công nhận điểm đánh giá quá trình và không cho phép sinh viên dự thi trong trường hợp sinh viên học nhầm lớp (hoặc tự ý chuyển lớp) mà chưa được sự đồng ý của phòng Đào tạo. 

Sinh viên cần đối chiếu những môn mở trong thời khóa biểu với chương trình đào tạo của khoa/ngành, nếu có sự khác biệt về số tín chỉ nhưng cùng tên môn thì không nên đăng ký học vì những môn đã được tích lũy sẽ không phải học lại (sinh viên liên hệ với Cố vấn học tập để biết thêm chi tiết). Nếu sinh viên cố tình đăng ký nhà trường sẽ không giải quyết hủy môn học cho sinh viên.

Sinh viên có thể học các học phần bổ trợ hoặc các học phần được giảng dạy ở trường để làm môn lựa chọn tự donhưng cần cân nhắc và lựa chọn các học phần để đăng ký phù hợp với khả năng của bản thân. Trong trường hợp quá thời hạn, nhà trường sẽ không giải quyết hủy các môn này với bất kỳ lý do nào.

Sinh viên đang trong thời gian đợi điểm thi không xin hỗ trợ đăng ký học. Sau khi công bố điểm tổng kết các môn thi, nhà trường sẽ gia hạn thời gian đăng ký học cho những sinh viên có các môn phải học lại. Thời gian gia hạn là 3 ngày kể từ ngày có điểm thi chính thức.

- Sinh viên có ý định xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập trong học kỳ này không nên đăng ký học. Trường hợp sinh viên cố tình đăng ký học, nhà trường không cho phép hủy kết quả đăng ký.

- Đến thời điểm đăng ký học của học kỳ,sinh viên xét thấy mình có đủ điều kiện tốt nghiệp không nên đăng ký họcNếu cố tình đăng ký, nhà trường sẽ không hoàn trả học phí cho sinh viên. 

Chú ý:

Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được cấp bởi một trong các trung tâm của tổ chức ETS (Hoa Kỳ), British Council (Anh), ESOL (Anh), IDP (Úc), có thời hạn 2 năm tính đến thời điểm đăng ký học sẽ được miễn học/thi các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo, cụ thể: 

Trình độ A2được miễn học và thi 3 học phần trình độ sơ cấpTiếng Anh sơ cấp 1 (GE101), Tiếng Anh sơ cấp 2 (GE102), Tiếng Anh sơ cấp 3(GE103);

Trình độ B1 được miễn thi 6 học phần trình độ sơ cấp và sơ trung cấpTiếng Anh sơ cấp 1 (GE101), Tiếng Anh sơ cấp 2 (GE102), Tiếng Anh sơ cấp 3 (GE103), Tiếng Anh sơ trung cấp 1 (GE201), Tiếng Anh sơ trung cấp 2 (GE202), Tiếng Anh sơ trung cấp 3 (GE203).

Sinh viên thuộc diện trên đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) làm thủ tục miễn học/thi gồm: bản sao có chứng thực chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (mang theo bản chính để đối chiếu), đơn xin chuyển điểm (theo mẫu). Sau khi được Trung tâm Toeic Training Home thuộc Trung tâm đào tạo ngắn hạn và Chuyển giao công nghệ của trường thẩm định tính xác thực của chứng chỉ, sinh viên sẽ được xét chuyển điểm tổng kết cho mỗi học phần là 6 điểm và xếp vào lớp học phần tiếng Anh kế tiếp (sinh viên muốn điểm tổng kết cao hơn có thể đăng ký thi nâng điểm theo quy định).

- Sinh viên nên đăng ký học lớp TOEIC do Nhà trường và Trung tâm Toeic Training Home tổ chức để có thể thi đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

6. Sinh viên có thể xin hủy điểm tổng kết môn học để học lại nhằm đạt kết quả cao hơn hoặc bớt số môn phải thi lại để đăng ký học được nhiều hơn.Tuy nhiên, sinh viên cần cập nhật điều kiện tiên quyết của môn học trong chương trình đào tạo của khóa mới và cân nhắc kỹ trước khi hủy điểm để tránh không đăng ký được môn học tiếp theo. Nhà trường sẽ không khôi phục điểm tổng kết các môn đã xin hủy.

7. Nhà trường nhận đăng ký chuyển khoa/ngành hoặc học ngành thứ hai vào tuần thứ 5 của học kỳ, sinh viên chính thức được chuyển sang khoa/ngành mới hoặc học hai ngành vào học kỳ kế tiếp. Vì vậy, sinh viên cần có kế hoạch học tập để chọn thời điểm chuyển khoa/ngành hoặc học hai ngành cho phù hợp. Đặc biệt, một số sinh viên các ngành như: Toán Tin, Ngoại ngữ, Điều dưỡng, Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện, Việt Nam học, Công tác xã hội có nguyện vọng chuyển khoa, chuyển ngành phải chủ động thông báo cho Cố vấn học tập trước đợt đăng ký học để bộ môn không ép cứng Thời khóa biểu của mình vì nếu không, dữ liệu đăng ký học của toàn trường sẽ bị rối loạn và ảnh hưởng đến quyền lợi đăng ký học của sinh viên các lớp này.

8. Nếu có lý do chính đáng, sinh viên có thể đề nghị với khoa, bộ môn đăng ký thi lại, nâng điểm những môn không mở trong thời khóa biểu trước tuần thứ 4 của học kỳ. Thời gian đăng ký thi lại, nâng điểm trên mạng từ ngày 14/05/2018 đến 02/06/2018.

9. Sinh viên cần tham gia đầy đủ các buổi học và các bài kiểm tra quá trình.Theo qui định, sinh viên vắng mặt quá 30% số giờ lên lớp và điểm quá trình < 4 sẽ không được dự thi. Sinh viên cần chủ động theo dõi Danh sách sinh viên không được thi (công bố chậm nhất vào 11h00’, thứ Hai, tuần 10) và Danh sách điểm quá trình(công bốchậm nhất vào 11h00’, thứ Năm, tuần thứ 10). Nếu có sai sót, sinh viên gặp phòng Công tác sinh viên hoặc giảng viên để được sửa chữa, tránh thiệt thòi cho bản thân. Trường hợp các danh sách trên công bố đúng thời hạn mà sinh viên không theo dõi dẫn đến không được dự thi hoặc sai sót điểm quá trình cần sửa chữa phải nộp lệ phí phạt: 200.000 đồng/1 môn thi/1 lần để được dự thi hoặc sửa điểm quá trình trong học kỳ đó.

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.