Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 3, NĂM HỌC 2017 – 2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018  

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 3, NĂM HỌC 2017 2018

TT

Mã SV

Họ tên

Lớp CN

Mã môn

Tên môn

1

A27490

HOÀNG HUYỀN LINH

NE28a6

GE141

English 1

2

A28347

CHU NGỌC THUỶ

NE29a5

GE141

English 1

3

A24543

NGÔ THỊ VÂN ANH

NE27a3

GE142

English 2

4

A24901

NGUYỄN THỊ HIỀN

NE27a7

GE142

English 2

5

A27490

HOÀNG HUYỀN LINH

NE28a6

GE142

English 2

6

A29915

PHẠM THANH HUYỀN

NE29a4

GE142

English 2

7

A30182

NGUYỄN XUÂN HÀ

QT30h1

PG125

GDQP: Kỹ thuật bắn súng

8

A30274

NGUYỄN THỊ DUYÊN

QT30h1

PG125

GDQP: Kỹ thuật bắn súng

9

A30281

HOÀNG PHƯƠNG MAI

QT30h1

PG125

GDQP: Kỹ thuật bắn súng

10

A31044

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

QT30b1

PG125

GDQP: Kỹ thuật bắn súng

11

A31267

TRƯƠNG THANH PHONG

QT30g3

PG125

GDQP: Kỹ thuật bắn súng

12

A31275

TRẦN THÚY HẢI LINH

QT30g3

PG125

GDQP: Kỹ thuật bắn súngVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.