Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HK2, NHÓM 2, NĂM HỌC 2017 - 2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
     
     

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2018

         

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ

HK2, NHÓM 2, NĂM HỌC 2017 - 2018

           

STT

Mã SV

Họ và tên

Lớp chuyên ngành

Ghi Chú

1

A05366

NGUYỄN XUÂN TOÀN

TI15

Nợ học phí học kỳ 517

2

A15633

ĐỖ THỊ THU HƯƠNG

NZ26c1

Nợ học phí học kỳ 517

3

A16459

HOÀNG THỊ TRÚC ANH

NE24a5

Nợ học phí học kỳ 317

4

A18943

NGUYỄN VÂN ANH

XV24a1

Nợ học phí học kỳ 317, 417, 517

5

A19278

ĐÀO THỊ MINH CHÂU

NJ24e1

Nợ học phí học kỳ 317, 517

6

A19953

NGUYỄN THỊ TRUNG ANH

NJ24c1

Nợ học phí học kỳ 517

7

A20145

PHẠM THỊ THANH THỦY

SP24g1

Nợ học phí học kỳ 517

8

A20401

NGUYỄN BÁ XUYẾN

NJ25d1

Nợ học phí học kỳ 517

9

A20460

LÊ VĂN SỰ

XV25g1

Nợ học phí học kỳ 517

10

A20502

TRƯƠNG BÍCH NGỌC

NE25a1

Nợ học phí học kỳ 517

11

A20633

ĐOÀN NGUYỄN KIỀU TRANG

XV25a1

Nợ học phí học kỳ 517

12

A21043

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

QA25g3

Nợ học phí học kỳ 417

13

A21928

PHẠM THẾ QUYỀN

QE25g3

Nợ học phí học kỳ 417

14

A22105

HOÀNG HỒNG QUÂN

QF25g6

Nợ học phí học kỳ 417

15

A22182

PHÙNG NHẬT LỆ

NE25a4

Nợ học phí học kỳ 517

16

A22491

NGUYỄN TẤN HIỆP

TI26c1

Nợ học phí học kỳ 517

17

A22585

NGUYỄN THANH TÚ

XV26e1

Nợ học phí học kỳ 517

18

A22656

NGUYỄN BÁ BÌNH

TC26g1

Nợ học phí học kỳ 517

19

A22704

NGUYỄN THU THẢO

XW26g1

Nợ học phí học kỳ 517

20

A23085

NGUYỄN HƯƠNG TRANG

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 517

21

A23276

PHẠM ĐOÀN NGỌC ANH

NE26a4

Nợ học phí học kỳ 517

22

A23363

NGUYỄN VIỆT ANH

QH26g1

Nợ học phí học kỳ 517

23

A23505

NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG

NE26a5

Nợ học phí học kỳ 517

24

A23538

TRẦN MẠNH DUY

TI26g1

Nợ học phí học kỳ 517

25

A23705

NGUYỄN TRỊNH HOÀN

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 317, 417

26

A23745

PHÙNG ĐĂNG THIỆN

TI26g1

Nợ học phí học kỳ 517

27

A23770

NGUYỄN MINH TUẤN

QH26g1

Nợ học phí học kỳ 517

28

A23812

VŨ XUÂN THÀNH

TC26g1

Nợ học phí học kỳ 517

29

A23855

PHẠM THỊ MAI HOA

XV26d1

Nợ học phí học kỳ 517

30

A23891

BÙI XUÂN TÙNG

QT27e1

Nợ học phí học kỳ 517

31

A23955

LÊ HOÀNG VIỆT

XV26d1

Nợ học phí học kỳ 417

32

A24011

NGUYỄN ANH THƯ

TI26g2

Nợ học phí học kỳ 517

33

A24380

ĐỖ THỊ VÂN ANH

NJ27b1

Nợ học phí học kỳ 517

34

A24496

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

NE27a3

Nợ học phí học kỳ 517

35

A24500

TRƯƠNG TRIỆU VINH

NJ27c1

Nợ học phí học kỳ 517

36

A24586

ĐẶNG HỒNG HÙNG

TI27g1

Nợ học phí học kỳ 517

37

A24657

NGUYỄN THẢO ANH

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 417, 517

38

A24745

DƯƠNG MỸ LINH

NE27a4

Nợ học phí học kỳ 517

39

A24758

NGUYỄN HOÀI PHONG

NJ27b1

Nợ học phí học kỳ 517

40

A24777

NGUYỄN MINH PHƯỢNG

TC27c1

Nợ học phí học kỳ 517

41

A24867

NGUYỄN TIẾN MẠNH

NE27a4

Nợ học phí học kỳ 517

42

A25213

NGUYỄN QUỐC KHÁNH

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 317

43

A25247

LÊ VŨ PHƯƠNG THẢO

QB29e1

Nợ học phí học kỳ 517

44

A25281

TRẦN THỊ KIM NGÂN

SN27g3

Nợ học phí học kỳ 417, 517

45

A25325

BÙI THỊ MAI LINH

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 517

46

A25354

PHẠM KHÁNH LINH

QT27d1

Nợ học phí học kỳ 517

47

A25465

VŨ THỊ HUỆ

NJ27s1

Nợ học phí học kỳ 517

48

A25532

PHẠM HOÀNG HIỆP

TI27c1

Nợ học phí học kỳ 517

49

A25611

NGUYỄN TRUNG ANH

TC27g1

Nợ học phí học kỳ 517

50

A25627

BÙI NGỌC LUÂN

TE27c1

Nợ học phí học kỳ 517

51

A25772

NGUYỄN THANH PHONG

NE27a5

Nợ học phí học kỳ 517

52

A25976

NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ

SN27e1

Nợ học phí học kỳ 517

53

A26173

NGUYỄN AN HUY

NE27a6

Nợ học phí học kỳ 517

54

A26289

NGUYỄN HOÀNG ANH

TC28g1

Nợ học phí học kỳ 517

55

A26343

ĐINH MAI TRANG

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 517

56

A26359

NGUYỄN VƯƠNG NAM

TC28g1

Nợ học phí học kỳ 517

57

A26409

ĐÀO ANH TUẤN

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 517

58

A26488

HOÀNG MẠNH TIẾN

QT28e1

Nợ học phí học kỳ 517

59

A26526

TRẦN HOÀNG HIẾU

QT28b1

Nợ học phí học kỳ 517

60

A26550

NGUYỄN MINH CHÂU

QT28d1

Nợ học phí học kỳ 517

61

A26629

ĐẶNG QUỲNH TRANG

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 517

62

A26655

TRẦN QUỐC ĐỨC

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 517

63

A26729

NGUYỄN HOÀI THU

NJ28g3

Nợ học phí học kỳ 517

64

A26738

NGÔ VĂN HÙNG

QH28g1

Nợ học phí học kỳ 517

65

A26789

NGUYỄN THỊ DƯƠNG

QT28g2

Nợ học phí học kỳ 517

66

A26823

NGUYỄN THỊ MAI HIỀN

NJ28d2

Nợ học phí học kỳ 317

67

A26834

ĐÀO THỊ THẢO

NJ28g4

Nợ học phí học kỳ 517

68

A26839

TRẦN THỊ HOÀI

SN28g1

Nợ học phí học kỳ 317, 517

69

A26854

ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG

QT28d1

Nợ học phí học kỳ 417

70

A26893

VŨ THỊ LAN NHI

QT28g5

Nợ học phí học kỳ 517

71

A26959

CAO ĐĂNG HIẾU

QT28g2

Nợ học phí học kỳ 517

72

A26988

LÝ KHÁNH LINH

NE28a2

Nợ học phí học kỳ 317

73

A27152

LÊ THU TRANG

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 517

74

A27183

BÙI ÁNH NGỌC

SP28g1

Nợ học phí học kỳ 517

75

A27195

NGUYỄN TUẤN HÙNG

TI28g2

Nợ học phí học kỳ 517

76

A27275

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

NJ28e2

Nợ học phí học kỳ 317

77

A27297

CHANG MEE SEON

NE28a5

Nợ học phí học kỳ 517

78

A27315

NGUYỄN THỊ THÚY HÀ

QT28a1

Nợ học phí học kỳ 417, 517

79

A27444

VŨ THỊ NGOAN

SN28g2

Nợ học phí học kỳ 517

80

A27587

NGUYỄN NGỌC HÀ MY

NE28a6

Nợ học phí học kỳ 517

81

A27625

ĐẶNG HÙNG PHI

NE28a1

Nợ học phí học kỳ 517

82

A27645

TRẦN VĂN DŨNG

TM28g1

Nợ học phí học kỳ 317

83

A27688

LÊ MINH PHƯƠNG

NJ28s1

Nợ học phí học kỳ 517

84

A27696

NGUYỄN THỊ THU HÀ

NE28a7

Nợ học phí học kỳ 517

85

A27744

TÔ THẾ HÀ

XW28g1

Nợ học phí học kỳ 417, 517

86

A27775

MAI THẾ VŨ

NZ28d1

Nợ học phí học kỳ 517

87

A27801

NGUYỄN CHÍ TOÀN

SN28g2

Nợ học phí học kỳ 317

88

A27870

TƯỞNG DUY ANH

QT28e2

Nợ học phí học kỳ 517

89

A27891

LÊ THỊ LAN ANH

NE28a7

Nợ học phí học kỳ 517

90

A27950

ĐOÀN THỊ THƠ

NK29e1

Nợ học phí học kỳ 517

91

A28038

PHẠM THỊ MỸ LINH

NE28a8

Nợ học phí học kỳ 517

92

A28049

NGUYỄN THỊ HẢI ANH

NE28a8

Nợ học phí học kỳ 517

93

A28154

NGUYỄN THỊ THU UYÊN

SN28g2

Nợ học phí học kỳ 517

94

A28164

LUYỆN NGỌC ANH

SN28g2

Nợ học phí học kỳ 517

95

A28176

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

QT28d2

Nợ học phí học kỳ 517

96

A28182

NGUYỄN THANH TÙNG

NJ28g6

Nợ học phí học kỳ 317

97

A28220

TRỊNH NHƯ QUỲNH

QT28g5

Nợ học phí học kỳ 517

98

A28224

NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

QT28g2

Nợ học phí học kỳ 417

99

A28284

ĐẶNG BÁ VƯƠNG

AN29g1

Nợ học phí học kỳ 217

100

A28285

NGUYỄN THỊ QUỲNH

AN29g1

Nợ học phí học kỳ 217

101

A28353

ĐỖ ĐỨC THỊNH

NE29a5

Nợ học phí học kỳ 517

102

A28363

PHẠM TIẾN ĐẠT

XW29g1

Nợ học phí học kỳ 517

103

A28431

NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

QM29e1

Nợ học phí học kỳ 517

104

A28441

NGUYỄN TUẤN ANH

XV29g1

Nợ học phí học kỳ 517

105

A28477

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

NK29g1

Nợ học phí học kỳ 317, 517

106

A28511

NGUYỄN NGỌC ANH QUÂN

QE29g1

Nợ học phí học kỳ 517

107

A28562

LÊ QUANG ANH

QT29d1

Nợ học phí học kỳ 517

108

A28606

NGUYỄN DUY THẮNG

QT29d1

Nợ học phí học kỳ 517

109

A28616

ĐỖ THANH HỒNG

NK29e1

Nợ học phí học kỳ 517

110

A28629

ĐÀO TRỌNG NGHĨA

NE29a1

Nợ học phí học kỳ 517

111

A28660

BÙI MINH TRANG

QF29g1

Nợ học phí học kỳ 517

112

A28710

ĐỖ TIẾN THÀNH

TI29g1

Nợ học phí học kỳ 916, 217, 517

113

A28718

NGUYỄN TRUNG KHÁNH

XW29g1

Nợ học phí học kỳ 517

114

A28720

NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT

QE29g2

Nợ học phí học kỳ 517

115

A28745

NGUYỄN TUẤN HOÀNG

TI29d1

Nợ học phí học kỳ 517

116

A28785

NGUYỄN THÁI SƠN

TC29g1

Nợ học phí học kỳ 517

117

A28805

NGUYỄN THỊ THU HÀ

QE29d1

Nợ học phí học kỳ 517

118

A28822

CHU THỊ LINH

NJ29e2

Nợ học phí học kỳ 517

119

A28825

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

SN29g1

Nợ học phí học kỳ 517

120

A28843

PHẠM ĐĂNG TÙNG

TI29g1

Nợ học phí học kỳ 916, 217, 517

121

A28872

LÊ VĂN QUỲNH

QE29g2

Nợ học phí học kỳ 517

122

A28906

NGUYỄN DUY SƠN

QF29d1

Nợ học phí học kỳ 517

123

A28915

VÕ THỊ NGÂN

NJ29g2

Nợ học phí học kỳ 517

124

A29005

PHAN THU THỦY

QF29e1

Nợ học phí học kỳ 517

125

A29024

NGUYỄN MINH HẢI

QE29e1

Nợ học phí học kỳ 517

126

A29026

PHÙNG MINH ĐỨC

TI29e1

Nợ học phí học kỳ 517

127

A29036

NGUYỄN HẢI YẾN

QM29b1

Nợ học phí học kỳ 517

128

A29158

NGUYỄN HOÀNG QUÂN

TI29e1

Nợ học phí học kỳ 317, 517

129

A29240

VŨ THỊ HƯƠNG QUỲNH

QE29g3

Nợ học phí học kỳ 517

130

A29265

NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG

NJ29e3

Nợ học phí học kỳ 517

131

A29282

TỐNG THANH AN

NE29a7

Nợ học phí học kỳ 517

132

A29288

PHẠM HÀ NGỌC HÂN

XV29d1

Nợ học phí học kỳ 517

133

A29290

NGUYỄN MINH ANH

QM29e1

Nợ học phí học kỳ 517

134

A29320

TRẦN THỊ VÂN ANH

QM29e2

Nợ học phí học kỳ 517

135

A29415

TRẦN PHÙNG NGỌC HƯƠNG

NJ29g4

Nợ học phí học kỳ 317

136

A29482

LÊ THU HÀ

NE29a1

Nợ học phí học kỳ 517

137

A29518

NGUYỄN THU HOÀI

QE29g4

Nợ học phí học kỳ 517

138

A29523

TRỊNH THU UYÊN

NJ29e3

Nợ học phí học kỳ 517

139

A29540

TRỊNH NGHĨA TRUNG

QE29g4

Nợ học phí học kỳ 517

140

A29584

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

NE29a3

Nợ học phí học kỳ 517

141

A29602

NGUYỄN HUYỀN ANH

QF29d1

Nợ học phí học kỳ 517

142

A29606

NGUYỄN THỊ HUỆ CHI

NZ29g1

Nợ học phí học kỳ 517

143

A29642

NGUYỄN THỊ THANH HÒA

TE29g1

Nợ học phí học kỳ 517

144

A29644

PHÙNG THỊ LAN ANH

QF29g2

Nợ học phí học kỳ 517

145

A29654

MAI THỊ KHÁNH LINH

QT29e2

Nợ học phí học kỳ 517

146

A29661

PHẠM ĐỨC ANH

QB29d1

Nợ học phí học kỳ 517

147

A29663

ĐỖ TUẤN MINH

QT29d2

Nợ học phí học kỳ 517

148

A29692

NGUYỄN NGỌC LINH

QT29g2

Nợ học phí học kỳ 517

149

A29712

NGUYỄN PHƯƠNG THANH

NJ29d3

Nợ học phí học kỳ 517

150

A29727

LÊ THỊ THƯ

QE29e1

Nợ học phí học kỳ 517

151

A29818

HOA HẢI ANH

QM29e2

Nợ học phí học kỳ 517

152

A29837

LÊ THỊ THU AN

NJ29g5

Nợ học phí học kỳ 517

153

A29856

NGUYỄN KHÁNH HUYỀN

NJ29d3

Nợ học phí học kỳ 517

154

A29870

ĐẶNG THANH HOA

QT29d2

Nợ học phí học kỳ 517

155

A29871

HOÀNG QUỲNH ANH

QM29e2

Nợ học phí học kỳ 317

156

A29880

CHỬ NGỌC DIỆP

QT29c1

Nợ học phí học kỳ 517

157

A29907

NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH

NJ29d3

Nợ học phí học kỳ 517

158

A29908

NGUYỄN QUỲNH TRANG

QM29g3

Nợ học phí học kỳ 517

159

A29921

LÊ QUỲNH CHI

NZ29a1

Nợ học phí học kỳ 517

160

A29955

ĐINH TRUNG HIẾU

QE29c1

Nợ học phí học kỳ 517

161

A29968

ĐINH NGỌC ÁNH

QT29d2

Nợ học phí học kỳ 517

162

A30000

PHẠM QUANG MINH

XV29g1

Nợ học phí học kỳ 517

163

A30018

LÊ TRẦN THANH

QT29g2

Nợ học phí học kỳ 517

164

A30028

HOÀNG HẰNG NGA

NE29a3

Nợ học phí học kỳ 517

165

A30029

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

NZ29g1

Nợ học phí học kỳ 517

166

A30030

MAI THỊ THANH HIỀN

QM29g1

Nợ học phí học kỳ 517

167

A30031

NGUYỄN DUY ANH

QM29g3

Nợ học phí học kỳ 517

168

A30043

HOÀNG HƯƠNG TRANG

XW29g1

Nợ học phí học kỳ 517Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.