Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 2, NĂM HỌC 2017 – 2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 tháng 2 năm 2018    

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 2, NĂM HỌC 2017 2018

TT

Mã SV

Họ tên

Lớp CN

Mã môn

Tên môn

1

A25903

PHAN ANH THUẬN

TI27e1

PG113

GDTC: Bóng rổ cơ bản

2

A29098

TRỊNH HIỀN LƯƠNG

QT29e1

GE102A

Tiếng Anh sơ cấp 2

3

A24057

NGUYỄN THU TRANG

SN26d1

GE201A

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

4

A24057

NGUYỄN THU TRANG

SN26d1

GE202A

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

5

A26586

NGUYỄN THÀNH CÔNG

NJ28s1

GE202A

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

6

A26075

TÔ TRÂM ANH

NE27a8

GE244

English 4

7

A24476

HOÀNG CHÍNH NGHĨA

NE27a3

GE245

English 5

8

A24543

NGÔ THỊ VÂN ANH

NE27a3

GE245

English 5

9

A24901

NGUYỄN THỊ HIỀN

NE27a7

GE245

English 5

10

A27068

LÊ THỊ XUÂN KHÁNH

NE28a4

GE245

English 5

11

A24506

LẠI QUỲNH TRANG

NE27a1

GE351

English 7Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.