Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HK2, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
     
     

Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2018

         

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ

HK2, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 - 2018

           

Số TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp chuyên ngành

Ghi Chú

1

A15873

Hoàng Ngọc Dương

XW22g1

Nợ học phí học kỳ 417

2

A16267

Bùi Thị Bích Ngọc

QA23g1

Nợ học phí học kỳ 417

3

A16680

Lê Phương Việt Linh

QB23b2

Nợ học phí học kỳ 417

4

A17604

Nguyễn Đình Hưởng

QA23g2

Nợ học phí học kỳ 417

5

A18051

Nguyễn Thị Như Quỳnh

QA23e2

Nợ học phí học kỳ 417

6

A18082

Tô Ngọc Anh

QM23b1

Nợ học phí học kỳ 417

7

A18185

Nguyễn Thúy Quỳnh

QA23a1

Nợ học phí học kỳ 417

8

A18634

Trần Trọng Bách

QE24c2

Nợ học phí học kỳ 417

9

A18925

Đỗ Diệu Linh

QA24e1

Nợ học phí học kỳ 417

10

A18943

Nguyễn Vân Anh

XV24a1

Nợ học phí học kỳ 317, 417

11

A19523

Dương Đức Trung

QE24a1

Nợ học phí học kỳ 417

12

A20055

Nguyễn Thị Thu Trang

QM24g2

Nợ học phí học kỳ 417

13

A20075

Tạ Thị Ngọc

QE24a1

Nợ học phí học kỳ 417

14

A20288

Vũ Công Hưng

QF26g3

Nợ học phí học kỳ 417

15

A20384

Nguyễn Thị Hồng Phúc

QF25b2

Nợ học phí học kỳ 417

16

A20395

Nguyễn Thùy Linh

QM25c1

Nợ học phí học kỳ 417

17

A20556

Nguyễn Thanh Huyền

QF25c2

Nợ học phí học kỳ 417

18

A20593

Lê Duy Linh

QM25c1

Nợ học phí học kỳ 417

19

A20827

Nguyễn Ngọc Quỳnh

XV25g1

Nợ học phí học kỳ 417

20

A20973

Phạm Thị Hải Hà

QA25c2

Nợ học phí học kỳ 417

21

A21020

Tô Mỹ Xuân

QE25g2,QA25g2

Nợ học phí học kỳ 417

22

A21148

Nguyễn Huyền My

QF25c2

Nợ học phí học kỳ 417

23

A21346

Đỗ Thị Thanh Thúy

QF25d1

Nợ học phí học kỳ 417

24

A21576

Vương Thị Thúy

QM25g1

Nợ học phí học kỳ 417

25

A21635

Trần Thùy Trang

QM25e1

Nợ học phí học kỳ 417

26

A21662

Nguyễn Trường Sơn

QE25g3

Nợ học phí học kỳ 417

27

A21708

Chu Thành Long

QE25b1

Nợ học phí học kỳ 417

28

A21724

Hồ Thị Thành

QA25g6

Nợ học phí học kỳ 417

29

A21734

Nguyễn Ngọc Độ

QF25c3

Nợ học phí học kỳ 417

30

A21907

Hoàng Thị Diệu Linh

QE25c1,QF25c1

Nợ học phí học kỳ 417

31

A21928

Phạm Thế Quyền

QE25g3

Nợ học phí học kỳ 417

32

A22105

Hoàng Hồng Quân

QF25g6

Nợ học phí học kỳ 417

33

A22242

Nguyễn Thị Ngọc Linh

QM25g1

Nợ học phí học kỳ 417

34

A22246

Nguyễn Thị Thu Hà

QA25g4

Nợ học phí học kỳ 417

35

A22347

Nguyễn Đức Quân

QM26g1

Nợ học phí học kỳ 417

36

A22348

Nguyễn Thị Thanh Mai

QA26g1

Nợ học phí học kỳ 417

37

A22369

Nguyễn Thị Kiều Trang

QM26g1

Nợ học phí học kỳ 417

38

A22384

Nguyễn Quang Hải

QM26c1

Nợ học phí học kỳ 417

39

A22387

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

QA26g1

Nợ học phí học kỳ 317

40

A22390

Tưởng Duy Bình

QF26e1

Nợ học phí học kỳ 417

41

A22396

Lê Tuấn Hải

QA26e1

Nợ học phí học kỳ 417

42

A22417

Nguyễn Phú Thịnh

QM26b1

Nợ học phí học kỳ 417

43

A22461

Cao Thị Mai

QE26g1

Nợ học phí học kỳ 417

44

A22471

Nguyễn Trung Sơn

QB26e1

Nợ học phí học kỳ 317, 417

45

A22547

Phùng Ngọc Tú

QA26g1

Nợ học phí học kỳ 417

46

A22650

Đỗ Ngọc Vũ

QA26g1

Nợ học phí học kỳ 417

47

A22666

Lê Quang Hiển

QE26d1

Nợ học phí học kỳ 417

48

A22777

Vũ Hoàng Anh

QM26g1

Nợ học phí học kỳ 417

49

A22785

Phan Anh Tú

QM26e1

Nợ học phí học kỳ 417

50

A22809

Nguyễn Hải Tiền

QM26g1

Nợ học phí học kỳ 417

51

A22836

Cao Thị Cẩm Tú

QA26d1

Nợ học phí học kỳ 417

52

A22951

Phạm Tố Uyên

QM26d1

Nợ học phí học kỳ 417

53

A22959

Nguyễn Hương Ly

QB26e1

Nợ học phí học kỳ 417

54

A22969

Phạm Quốc Cường

SP26g1

Nợ học phí học kỳ 417

55

A23029

Hoàng Mạnh Kiên

QM26d1

Nợ học phí học kỳ 417

56

A23043

Đinh Phương Hoa

QF26d1

Nợ học phí học kỳ 417

57

A23222

Trần Huyền Trang

QM26d1

Nợ học phí học kỳ 417

58

A23293

Hoàng Thị Phương Anh

QF26e1

Nợ học phí học kỳ 417

59

A23300

Nguyễn Trung Kiên

QF26d1

Nợ học phí học kỳ 417

60

A23439

Phạm Hoàng

QF26c1

Nợ học phí học kỳ 417

61

A23663

Dương Hồng Quân

QM26c1

Nợ học phí học kỳ 417

62

A23697

Nguyễn Tiến Đạt

SN26g2

Nợ học phí học kỳ 417

63

A23705

Nguyễn Trịnh Hoàn

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 317, 417

64

A23719

Nguyễn Thị Thu Trang

QM26g1

Nợ học phí học kỳ 417

65

A23749

Hoàng Ngọc Anh

XW26g1

Nợ học phí học kỳ 317

66

A23796

Nguyễn Thị Thảo

QM26e1

Nợ học phí học kỳ 417

67

A23835

Diệp ái Linh

QE26d2

Nợ học phí học kỳ 417

68

A23839

Nguyễn Thị Ngọc Trinh

QE26d2

Nợ học phí học kỳ 417

69

A23858

Nguyễn Hoàng Huy

XW26g1

Nợ học phí học kỳ 417

70

A23879

Đinh Văn Linh

QM26c1

Nợ học phí học kỳ 417

71

A23903

Trần Ngọc Quyết

QB26g1

Nợ học phí học kỳ 417

72

A23955

Lê Hoàng Việt

XV26d1

Nợ học phí học kỳ 417

73

A24038

Phùng Thị Hà Thu

QH26d1

Nợ học phí học kỳ  217, 417

74

A24096

Hoàng Tiến Mạnh

QH26d1

Nợ học phí học kỳ 417

75

A24125

Kiều Thị Thu Trang

QE26d2

Nợ học phí học kỳ 417

76

A24148

Đỗ Đức Quân

QB26c1

Nợ học phí học kỳ 417

77

A24168

Trần Trung Kiên

QM26c1

Nợ học phí học kỳ 417

78

A24198

Hoàng Đức Minh

QM26c1

Nợ học phí học kỳ 417

79

A24292

Nguyễn Khắc Bảo Hưng

QB26e1

Nợ học phí học kỳ 417

80

A24378

Đào Quang Khải

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 317

81

A24461

Nguyễn Duy Tuyên

XW27g1

Nợ học phí học kỳ 417

82

A24473

Trần Mỹ Linh

QF27c1

Nợ học phí học kỳ 417

83

A24561

Nguyễn Phương Anh

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 417

84

A24615

Nguyễn Quang Huy

QF27b1

Nợ học phí học kỳ 417

85

A24657

Nguyễn Thảo Anh

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 417

86

A24742

Trịnh Ngọc ánh

QE27g1

Nợ học phí học kỳ 417

87

A24831

Nguyễn Thị Quy

QB27g1

Nợ học phí học kỳ 317, 417

88

A24965

Nguyễn Đức Việt

QF27c1

Nợ học phí học kỳ 417

89

A25022

Đào Thị Quỳnh Trang

QM27e1

Nợ học phí học kỳ 417

90

A25041

Nguyễn Nhật Ly

QA27g2

Nợ học phí học kỳ 417

91

A25056

Trịnh Thị Hoàng Hà

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 417

92

A25126

Đoàn Thái Sơn

QF27g2

Nợ học phí học kỳ 417

93

A25213

Nguyễn Quốc Khánh

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 317

94

A25281

Trần Thị Kim Ngân

SN27g3

Nợ học phí học kỳ 417

95

A25363

Phạm Trung Kiên

QE27g2

Nợ học phí học kỳ 417

96

A25377

Lê Thị Thu Thảo

QF27g2

Nợ học phí học kỳ 417

97

A25380

Lê Thu Thủy

QF27g2

Nợ học phí học kỳ 417

98

A25462

Nguyễn Thu Trang

QA27b1

Nợ học phí học kỳ 417

99

A25530

Nguyễn Thùy Linh

XV27d1

Nợ học phí học kỳ 417

100

A25539

Đặng Huyền Linh

SN27g3

Nợ học phí học kỳ 417

101

A25585

Bùi Ngọc Linh

QF27g2

Nợ học phí học kỳ 417

102

A25607

Lê Hồng Phượng Anh

QA27b1

Nợ học phí học kỳ 417

103

A25697

Đặng Thọ Sơn

QE27g3

Nợ học phí học kỳ 317, 417

104

A25775

Phan Quỳnh Anh

QM27d1

Nợ học phí học kỳ 417

105

A25792

Phạm Hồng Hạnh

QA27g4

Nợ học phí học kỳ 417

106

A25855

Hà Hoàng Hiệp

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 317

107

A25905

Hoàng Đức Việt

XW27g2

Nợ học phí học kỳ 417

108

A26340

Thạch Vũ Linh

QT28e1

Nợ học phí học kỳ 417

109

A26401

Ngô Thị Thảo

QA28g1

Nợ học phí học kỳ 417

110

A26473

Cao Mỹ Linh

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 317

111

A26479

Nguyễn Thị Lan Phương

QT28g5

Nợ học phí học kỳ 417

112

A26513

Bùi Diệu Linh

QB28e1

Nợ học phí học kỳ 417

113

A26684

Lê Thanh Hiếu

SN28g1

Nợ học phí học kỳ 417

114

A26718

Nguyễn Ngọc Trung

QM28g1

Nợ học phí học kỳ 317

115

A26719

Phan Thị Ninh

QA28g1

Nợ học phí học kỳ 417

116

A26750

Đỗ Mai Nhung

QA28d1

Nợ học phí học kỳ 417

117

A26777

Đỗ Thị Thanh Thương

SN28g1

Nợ học phí học kỳ 317

118

A26825

Nguyễn Chí Hiển

QM28d1

Nợ học phí học kỳ 417

119

A26839

Trần Thị Hoài

SN28g1

Nợ học phí học kỳ 317

120

A26854

Đỗ Thị Quỳnh Trang

QT28d1

Nợ học phí học kỳ 417

121

A27046

Vũ Quang

QE28g3

Nợ học phí học kỳ 417

122

A27075

Phạm Minh Đức

SN28g1

Nợ học phí học kỳ 417

123

A27078

Nguyễn Thu Thảo

QA28e1

Nợ học phí học kỳ 417

124

A27085

Nguyễn Thùy Dung

QA28d1

Nợ học phí học kỳ 417

125

A27286

Nguyễn Ánh Tuyết

SN28g2

Nợ học phí học kỳ 417

126

A27315

Nguyễn Thị Thúy Hà

QT28a1

Nợ học phí học kỳ 417

127

A27321

Nguyễn Quỳnh Chi

QM28e1

Nợ học phí học kỳ 417

128

A27341

Kiều Anh

QA28g3

Nợ học phí học kỳ 417

129

A27342

Trần Thị Kim Cúc

XW28g1

Nợ học phí học kỳ 417

130

A27343

Phương Khanh

QF28e1

Nợ học phí học kỳ 417

131

A27350

Trần Việt Tiến

QA28g3

Nợ học phí học kỳ 417

132

A27427

Trương Vũ Thùy An

SN28e1

Nợ học phí học kỳ 217

133

A27597

Đinh Diệu Quỳnh

QB28g1

Nợ học phí học kỳ 417

134

A27744

Tô Thế Hà

XW28g1

Nợ học phí học kỳ 417

135

A27750

Đỗ Quang Hiệp

QM28e1

Nợ học phí học kỳ 417

136

A27801

Nguyễn Chí Toàn

SN28g2

Nợ học phí học kỳ 317

137

A27844

Đào Quốc Khánh

QF28g3

Nợ học phí học kỳ 417

138

A27879

Lê Đức Thịnh

QA28d1

Nợ học phí học kỳ 417

139

A27881

Nguyễn Diệu Linh

QE28e2

Nợ học phí học kỳ 417

140

A27938

Đặng Thủy Tiên

SN28g2

Nợ học phí học kỳ 417

141

A27965

Nguyễn Trọng Tùng

QF28g3

Nợ học phí học kỳ 417

142

A28096

Lê Ngọc Chi

XW28g1

Nợ học phí học kỳ 417

143

A28106

Đặng Nguyên Vũ Minh

QB28d1

Nợ học phí học kỳ 417

144

A28188

Ngọc Anh

QE28g6

Nợ học phí học kỳ 417

145

A28224

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

QT28g2

Nợ học phí học kỳ 417

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.