Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 – 2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2018    

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

 SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 2018

TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp CN

Mã môn

Tên môn

1

A23095

Phùng Duy Hoàng

QF26g1

GE201A

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

2

A22702

Phạm Thị Thu Hiền

XV26e1

GE202A

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

3

A23095

Phùng Duy Hoàng

QF26g1

GE202A

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

4

A25660

Phạm Minh Hằng

QF27g2

GE202A

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

5

A21374

Trần Thanh Tùng

SP25g1

GE201A

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

 

 


Các tin khác

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.