Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký học Tiếng Anh đại cương khóa 30 và các học phần Giáo dục đại cương khóa ≤ 29 (HK II, nhóm 3, năm học 2017 - 2018)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 130/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Đăng ký học Tiếng Anh đại cương khóa 30 và các học phần Giáo dục đại cương khóa ≤ 29

(HK II, nhóm 3, năm học 2017 - 2018)

I. Học kỳ II, năm học 2017 - 2018 của khóa 30 bắt đầu học từ ngày 1/1/2018.

1.Thời hạn đăng ký trên mạng cho từng sinh viên sẽ có thông báo cụ thể trên trang web: https://dangkyhoc.thanglong.edu.vn/

2. Quy định về việc đăng ký học tiếng Anh đại cương (TAĐC)

- Sinh viên khóa 30 đăng ký học tiếng Anh tiếp theo phù hợp với tiến trình học.

- Kết thúc thời gian đăng ký học tiếng Anh trên mạng, nếu sinh viên không đăng ký học sẽ được coi như tự ý bỏ học môn học tiếng Anh đó và nhà trường sẽ không hoàn trả lại học phí.

Sinh viên cần bảo mật tuyệt đối password (mật khẩu) cá nhân, tránh việc người khác xâm phạm để đăng ký học với mục đích riêng gây ảnh hưởng đến quyền lợi đăng ký học của sinh viên khác trong trường. Nhà trường không giải quyết các trường hợp xin huỷ môn hoặc đăng ký thêm môn vì lý do trên.

Chú ý:

- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được cấp bởi một trong các trung tâm của tổ chức ETS (Hoa Kỳ), British Council (Anh), ESOL (Anh), IDP (Úc), có thời hạn 2 năm tính đến thời điểm đăng ký học sẽ được miễn học/thi các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo, cụ thể:

Trình độ A2 được miễn học và thi 3 học phần trình độ sơ cấp: Tiếng Anh sơ cấp 1 (GE101), Tiếng Anh sơ cấp 2 (GE102), Tiếng Anh sơ cấp 3(GE103);

Trình độ B1 được miễn thi 6 học phần trình độ sơ cấp và sơ trung cấp: Tiếng Anh sơ cấp 1 (GE101), Tiếng Anh sơ cấp 2 (GE102), Tiếng Anh sơ cấp 3 (GE103), Tiếng Anh sơ trung cấp 1 (GE201), Tiếng Anh sơ trung cấp 2 (GE202), Tiếng Anh sơ trung cấp 3 (GE203).

Sinh viên thuộc diện trên đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) làm thủ tục miễn học/thi gồm: bản sao có chứng thực chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (mang theo bản chính để đối chiếu), đơn xin chuyển điểm (theo mẫu). Sau khi được Trung tâm Toeic Training Home thuộc Trung tâm đào tạo ngắn hạn và Chuyển giao công nghệ của trường thẩm định tính xác thực của chứng chỉ, sinh viên sẽ được xét chuyển điểm tổng kết cho mỗi học phần là 6 điểm và xếp vào lớp học phần tiếng Anh kế tiếp (sinh viên muốn điểm tổng kết cao hơn có thể đăng ký thi nâng điểm theo quy định).

- Sinh viên nên đăng ký học lớp TOEIC do Nhà trường và Trung tâm Toeic Training Home tổ chức để có thể thi đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

3. Thời hạn đăng ký học

- Đối với khoá 30:

+ Đợt chính thức: từ 8h00 ngày 21/12 đến 8h00 ngày 25/12/2017;

+ Đợt bổ sung: từ 16h00 ngày 25/12 đến 8h00 ngày 27/12/2017 (chỉ được đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn đã đăng ký đợt chính thức).

- Đối với khoá ≤ 29:

+ Đợt chính thức: từ 16h00 ngày 27/12 đến 8h00 ngày 29/12/2017;

+ Đợt bổ sung: từ 16h00 ngày 29/12 đến 8h00 ngày 02/01/2018 (chỉ được đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn đã đăng ký đợt chính thức).

II. Sinh viên khoá ≤ 29 không được đăng ký học các môn (dấu ) cùng khóa 30 do các môn này đã mở trong thời khóa biểu của nhóm 1 hoặc nhóm 2. Cụ thể như sau:

TT

Mã môn

Tên môn

Đối tượng không được đăng ký học

Nhóm 1

Nhóm 2

1

BA101

Quản trị học

 

2

BA102

Quản trị học đại cương

3

EC102

Nhập môn kinh tế học

4

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

5

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

6

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

7

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

8

GE205

Tiếng Anh sơ trung cấp 3

9

GE301

Tiếng Anh trung cấp 1

10

GE303

Tiếng Anh trung cấp 2

11

MA100

Logic và suy luận toán học

12

MA101

Logic, suy luận toán học và kỹ thuật đếm

 

13

MA103

Số cấu trúc đại số

 

14

PG118

GDTC: Thể dục cơ bản

 

15

TR111

Nhập môn du lịch

 

16

VC200

Văn hóa Việt Nam

 

Lưu ý:

- Sinh viên được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh khi tích lũy đủ 04 kỹ năng: Đường lối quân sự của Đảng (PG122), Công tác quốc phòng - an ninh (PG123), Quân sự chung (PG124), Kỹ thuật bắn súng (PG125). Nếu chưa tích lũy được kỹ năng nào thì sinh viên đăng ký học lại hoặc thi lại chỉ riêng kỹ năng đó.

- Nhà trường không giải quyết hủy môn học cho những sinh viên cố tình đăng ký học các trường hợp sau:

+ Trước khi đăng ký học, sinh viên cần đối chiếu những môn mở trong thời khóa biểu với chương trình đào tạo của khoa/ngành, nếu có sự khác biệt về số tín chỉ nhưng cùng tên môn thì không nên đăng ký học vì những môn đã được tích lũy sẽ không phải học lại (sinh viên liên hệ với Cố vấn học tập để biết thêm chi tiết).

+ Sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể chất, trên bản Kết quả học tập hiển thị là Đạt thì không đăng ký học các kỹ năng của hai môn học trên.

+ Sinh viên cần chú ý khi đăng ký kỹ năng Đường lối quân sự của Đảng (PG122) để tránh nhầm lẫn với môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ML203).

+ Sinh viên khóa ≤ 29 cần tham khảo và chọn các môn học để tránh đăng ký trùng với thời khoá biểu chính thức theo nhóm của mình.

- Sinh viên đăng ký thi lại, nâng điểm trên mạng từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/03/2018.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.