Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HK1, NHÓM 3, NĂM HỌC 2017 - 2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
     
     

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

         

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ

HK1, NHÓM 3, NĂM HỌC 2017 - 2018

           

Số TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp chuyên ngành

Ghi Chú

1

A16459

Hoàng Thị Trúc Anh

NE24a5

Nợ học phí học kỳ 317

2

A18457

Nguyễn Bá Tôn Khôi Anh

QB24a1

Nợ học phí học kỳ 317

3

A18609

Đỗ Lâm Thư

QB24b1

Nợ học phí học kỳ 317

4

A18943

Nguyễn Vân Anh

XV24a1

Nợ học phí học kỳ 317

5

A18975

Nguyễn Quốc Việt

NE24a2

Nợ học phí học kỳ 317

6

A19278

Đào Thị Minh Châu

NJ24e1

Nợ học phí học kỳ 317

7

A19490

Vũ Hoài Nam

QB24g3

Nợ học phí học kỳ 317

8

A21416

Trần Thị Thu Hà

QA25c2

Nợ học phí học kỳ 317

9

A21564

Giáp Minh Tú

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 217, 317

10

A21897

Phạm Việt Dũng

NE25a4

Nợ học phí học kỳ 217, 317

11

A21928

Phạm Thế Quyền

QE25g3

Nợ học phí học kỳ 317

12

A22387

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

QA26g1

Nợ học phí học kỳ 317

13

A22471

Nguyễn Trung Sơn

QB26e1

Nợ học phí học kỳ 317

14

A22501

Phạm Viết Hoàng

SP26g1

Nợ học phí học kỳ 317

15

A22960

Nguyễn Xuân Vương

SN26g1

Nợ học phí học kỳ 317

16

A23067

Vũ Đức Hiếu

NJ26c1

Nợ học phí học kỳ 317

17

A23224

Bùi Minh Châu

QE26d1

Nợ học phí học kỳ 317

18

A23256

Nguyễn Hạnh Hải Anh

NE26a4

Nợ học phí học kỳ 217, 317

19

A23705

Nguyễn Trịnh Hoàn

QE26d2

Nợ học phí học kỳ 317

20

A23749

Hoàng Ngọc Anh

XW26g1

Nợ học phí học kỳ 317

21

A24378

Đào Quang Khải

QF27g1

Nợ học phí học kỳ 317

22

A24500

Trương Triệu Vinh

NJ27c1

Nợ học phí học kỳ 317

23

A24529

Đặng Hoàng Mai

QF27e1

Nợ học phí học kỳ 317

24

A24831

Nguyễn Thị Quy

QB27g1

Nợ học phí học kỳ 317

25

A24965

Nguyễn Đức Việt

QF27c1

Nợ học phí học kỳ 317

26

A25017

Nguyễn Ngọc Long

NE27a5

Nợ học phí học kỳ 317

27

A25056

Trịnh Thị Hoàng Hà

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 317

28

A25177

Phạm Minh Đức

TI27b1

Nợ học phí học kỳ 317

29

A25180

Ngô Thị Hương Quỳnh

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 317

30

A25213

Nguyễn Quốc Khánh

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 317

31

A25261

Vũ Nam Anh

QT27c1

Nợ học phí học kỳ 317

32

A25285

Trần Thị Tuyết

NJ27d2

Nợ học phí học kỳ 217, 317

33

A25662

Mai Sơn Tùng

NJ27b2

Nợ học phí học kỳ 317

34

A25697

Đặng Thọ Sơn

QE27g3

Nợ học phí học kỳ 317

35

A25855

Hà Hoàng Hiệp

QM27g1

Nợ học phí học kỳ 317

36

A26055

Đinh Minh Tâm

NZ27c1

Nợ học phí học kỳ 317

37

A26078

Nguyễn Thị Lan Hương

NE27a6

Nợ học phí học kỳ 317

38

A26327

Đỗ Lâm Giang

QF28b1

Nợ học phí học kỳ 317

39

A26331

Nguyễn Quỳnh Trang

QB28g1

Nợ học phí học kỳ 317

40

A26389

Hoàng Thị Hiền

NJ28g1

Nợ học phí học kỳ 217, 317

41

A26453

Đào Phương Linh

QA28b1

Nợ học phí học kỳ 317

42

A26473

Cao Mỹ Linh

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 317

43

A26571

Nguyễn Thị Mai Anh

XW28g1

Nợ học phí học kỳ 317 BL 01 năm từ HKIII năm học 2016-2017 đến năm học 2017-2018

44

A26620

Hoàng Như Quỳnh

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 317

45

A26718

Nguyễn Ngọc Trung

QM28g1

Nợ học phí học kỳ 317

46

A26777

Đỗ Thị Thanh Thương

SN28g1

Nợ học phí học kỳ 317

47

A26823

Nguyễn Thị Mai Hiền

NJ28d2

Nợ học phí học kỳ 317

48

A26839

Trần Thị Hoài

SN28g1

Nợ học phí học kỳ 317

49

A26979

Đinh Kim Chi

QF28g2

Nợ học phí học kỳ 317

50

A26988

Lý khánh Linh

NE28a2

Nợ học phí học kỳ 317

51

A26990

Nguyễn Cẩm Thanh

QM28e1

Nợ học phí học kỳ 317

52

A27012

Phạm Thị Thanh Bình

QE28g1

Nợ học phí học kỳ 317

53

A27079

Phạm Ngọc Long

NJ28b1

Nợ học phí học kỳ 317

54

A27106

Trần Minh Quốc

QT28a1

Nợ học phí học kỳ 317

55

A27161

Phạm Hải Long

SP28g1

Nợ học phí học kỳ 317

56

A27209

Nguyễn Khánh Nam

NE28a4

Nợ học phí học kỳ 317

57

A27275

Nguyễn Thị Hồng Nhung

NJ28e2

Nợ học phí học kỳ 317

58

A27367

Hoàng Văn Long

QE28g4

Nợ học phí học kỳ 317

59

A27565

Nguyễn Thị Linh

QT28g3

Nợ học phí học kỳ 317

60

A27645

Trần Văn Dũng

TM28g1

Nợ học phí học kỳ 317

61

A27794

Nguyễn Mạnh Tuấn

TI28g2

Nợ học phí học kỳ 317

62

A27801

Nguyễn Chí Toàn

SN28g2

Nợ học phí học kỳ 317

63

A27864

Nguyễn Công Hiếu

QE28g5

Nợ học phí học kỳ 317

64

A27956

Nguyễn Trần Thu Trang

QA28e2

Nợ học phí học kỳ 317 Nợ học phí học kỳ 117

65

A28047

Nguyễn Thành Công

QT28d2

Nợ học phí học kỳ 317

66

A28054

Nguyễn Đức Hợp

TI28g2

Nợ học phí học kỳ 317

67

A28111

Trần Thị Uyên

NE28a8

Nợ học phí học kỳ 317

68

A28132

Hoàng Vũ Linh Nhi

NZ28g1

Nợ học phí học kỳ 317

69

A28182

Nguyễn Thanh Tùng

NJ28g6

Nợ học phí học kỳ 317

70

A28281

Nguyễn Quang Hưng

AN29g1

Nợ học phí học kỳ 317

71

A28327

Lương Đức Hiệp

QF29d1

Nợ học phí học kỳ 317

72

A28477

Nguyễn Hương Giang

NK29g1

Nợ học phí học kỳ 317

73

A28511

Nguyễn Ngọc Anh Quân

QE29g1

Nợ học phí học kỳ 317

74

A28540

Ngô Huyền Nhung

QF29g1

Nợ học phí học kỳ 317

75

A28809

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

NK29d1

Nợ học phí học kỳ 317

76

A28839

Nguyễn Thị Ngọc

QB29g1

Nợ học phí học kỳ 317

77

A28894

Bùi Ngọc Minh Hân

QT29c1

Nợ học phí học kỳ 317

78

A28913

Đặng Thị Huyền Trang

NJ29e2

Nợ học phí học kỳ 317

79

A28925

Lại Vân Anh

QE29g3

Nợ học phí học kỳ 317

80

A28983

Nguyễn Thảo Trang

XW29g1

Nợ học phí học kỳ 317

81

A29076

Lê Thu Trang

XW29g1

Nợ học phí học kỳ 317

82

A29103

La Thị Phương Thảo

NK29g1

Nợ học phí học kỳ 217, 317

83

A29158

Nguyễn Hoàng Quân

TI29e1

Nợ học phí học kỳ 317

84

A29227

Bùi Hoàng Anh

QT29g1

Nợ học phí học kỳ 317

85

A29298

Phạm Văn Tất Thắng

NJ29b1

Nợ học phí học kỳ 317

86

A29415

Trần Phùng Ngọc Hương

NJ29g4

Nợ học phí học kỳ 317

87

A29439

Nguyễn Thị Thu Hiền

NZ29a1

Nợ học phí học kỳ 317

88

A29516

Trần Lê Bảo Ngọc

NE29a3

Nợ học phí học kỳ 317

89

A29626

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

NZ29a1

Nợ học phí học kỳ 317

90

A29825

Nguyễn Thị Minh Anh

XW29g1

Nợ học phí học kỳ 317

91

A29856

Nguyễn Khánh Huyền

NJ29d3

Nợ học phí học kỳ 317

92

A29871

Hoàng Quỳnh Anh

QM29e2

Nợ học phí học kỳ 317

93

A29954

Bùi Thị Huệ

NJ29g5

Nợ học phí học kỳ 317

94

A29994

Dư Thùy An

NJ29g5

Nợ học phí học kỳ 317

95

A30019

Hoàng Kiều Trang

AN29g1

Nợ học phí học kỳ 217, 317

96

A30039

Lương Ngọc Đức

AN29g1

Nợ học phí học kỳ 317Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.