Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Âm nhạc ứng dụng khóa ≤ 29)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 124/TB - ĐT

               Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 2, năm học 2017 - 2018

(Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Du lịch khóa ≤ 29 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Âm nhạc ứng dụng khóa ≤ 29)

Ngày 8/12/2017, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKI, nhóm 2, năm học 2017 - 2018 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học.

Cách xem: vào phần Góc sinh viên → chọn mục Phiếu báo điểmChọn học kỳGửi đi.

Các môn sau đây chưa có điểm: KLTN ngành khoa học máy tính (CS499); TT ngành Truyền thông và mạng máy tính (IP402); KLTN chuyên ngành Quản trị kinh doanh (TB449); CĐTN ngành Truyền thông và mạng máy tính (TC487); Thực tập chuyên ngành lữ hành – hướng dẫn (TR481); Thực tập chuyên ngành khách sạn – nhà hàng (TR482); CĐTN: Ngôn ngữ văn hóa Trung Quốc (AZ459); CĐTN: Hợp tác KTTM VN – TQ (AZ458).Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.