Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ I, NHÓM 2, NĂM HỌC 2017 - 2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 2017    

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ

HỌC KỲ I, NHÓM 2, NĂM HỌC 2017 - 2018

STT

Mã SV

Họ và tên

Lớp chuyên ngành

Ghi chú

1

A14394

Trần Minh Huyền

NE22a1

Nợ học phí học kỳ 217

2

A15633

Đỗ Thị Thu Hương

NZ26c1

Nợ học phí học kỳ 217

3

A16292

Nguyễn Quỳnh Anh

NE23a1

Nợ học phí học kỳ 217

4

A17111

Nguyễn Thị Kim Chi

QB23a2

Nợ học phí học kỳ 117

5

A17408

Nguyễn Dương Quang

SP29d1

Nợ học phí học kỳ 217
Nợ học phí học kỳ 114

6

A18286

Nguyễn Thị Giang

XW23g1

Nợ học phí học kỳ 217

7

A18721

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

QE24d1

Nợ học phí học kỳ 117

8

A19230

Nguyễn Văn Ngọc

TC24g1

Nợ học phí học kỳ 217

9

A19388

Trịnh Bích Vân

NZ24e1

Nợ học phí học kỳ 217

10

A19614

Nguyễn Quỳnh Hương

NE24a4

Nợ học phí học kỳ 217

11

A19625

Trần Việt Trung

QH24g1

Nợ học phí học kỳ 217
Nợ học phí học kỳ 117

12

A20460

Lê Văn Sự

XV25g1

Nợ học phí học kỳ 217

13

A20584

Nguyễn Bá Thái

TE25g1

Nợ học phí học kỳ 217

14

A20994

Nguyễn Dương Thanh Dũng

TI25a1

Nợ học phí học kỳ 217

15

A21123

Nguyễn Thu Hương

NE25a3

Nợ học phí học kỳ 217

16

A21229

Lê Tuấn Anh

TE25g1

Nợ học phí học kỳ 217

17

A21408

Đinh Quang Duy

NZ25g1

Nợ học phí học kỳ 217

18

A21564

Giáp Minh Tú

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 217

19

A21897

Phạm Việt Dũng

NE25a4

Nợ học phí học kỳ 217

20

A21908

Hoàng Thị Thu Thảo

NZ25g1

Nợ học phí học kỳ 217

21

A21983

Nguyễn Tùng Lâm

NZ25g1

Nợ học phí học kỳ 217

22

A21995

Lường Thị Trang

QH25g1

Nợ học phí học kỳ 217

23

A22013

Trương Thị Hồng Nhung

NZ25c1

Nợ học phí học kỳ 217

24

A22182

Phùng Nhật Lệ

NE25a4

Nợ học phí học kỳ 217

25

A22329

Đỗ Thanh Hải

QH26d1

Nợ học phí học kỳ 217

26

A22545

Ngô Thị Huyền Trang

NJ26d1

Nợ học phí học kỳ 217

27

A22704

Nguyễn Thu Thảo

XW26g1

Nợ học phí học kỳ 217

28

A22716

Vũ Phương Thảo

NE26a2

Nợ học phí học kỳ 217

29

A22739

Nguyễn Thị Mai Anh

NJ26d1

Nợ học phí học kỳ 217

30

A22856

Vũ Tú Anh

NE26a2

Nợ học phí học kỳ 217

31

A22859

Phan Thị Minh Thư

NJ26d2

Nợ học phí học kỳ 217

32

A22873

Nguyễn Hiệp Hoà

QT27d1

Nợ học phí học kỳ 217

33

A22968

Phạm Thu Hoài

NE26a3

Nợ học phí học kỳ 217

34

A22986

Phan Vân Ly

NE26a3

Nợ học phí học kỳ 217

35

A22994

Vũ Kiều Anh

QT27d1

Nợ học phí học kỳ 217

36

A23012

Cấn Đức Thắng

TI26c1

Nợ học phí học kỳ 217

37

A23061

Vũ Xuân Kiên

NJ26d3

Nợ học phí học kỳ 217

38

A23129

Trịnh Tuấn Anh

NE26a3

Nợ học phí học kỳ 217

39

A23245

Phạm Thị Ngọc Anh

NE26a4

Nợ học phí học kỳ 217

40

A23256

Nguyễn Hạnh Hải Anh

NE26a4

Nợ học phí học kỳ 217

41

A23284

Vũ Vương Anh

TC26e1

Nợ học phí học kỳ 217

42

A23363

Nguyễn Việt Anh

QH26g1

Nợ học phí học kỳ 217

43

A23416

Cao Thị Huyền

NE26a4

Nợ học phí học kỳ 217

44

A23430

Hồ Thế Duy

NE26a4

Nợ học phí học kỳ 217

45

A23475

Dương Xuân Bình

NJ26c1

Nợ học phí học kỳ 217

46

A23488

Nguyễn Thị Hồng Nhung

XW26g1

Nợ học phí học kỳ 117

47

A23505

Nguyễn Quỳnh Hương

NE26a5

Nợ học phí học kỳ 217

48

A23537

Trần Thị Thanh

NE26a5

Nợ học phí học kỳ 217

49

A23602

Séo Ngọc Lan

NZ26g1

Nợ học phí học kỳ 217

50

A23672

Ngô Thị Việt Hương

XV26e1

Nợ học phí học kỳ 217

51

A23745

Phùng Đăng Thiện

TI26g1

Nợ học phí học kỳ 217

52

A23750

Nguyễn Thị Ngọc ánh

NE26a5

Nợ học phí học kỳ 217

53

A23777

Tô Xuân Hoàng

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 217

54

A23891

Bùi Xuân Tùng

QT27e1

Nợ học phí học kỳ 217

55

A23909

Đoàn Thị Khánh Nguyên

NE26a5

Nợ học phí học kỳ 217

56

A23962

Nguyễn Thế Đức

NJ26d4

Nợ học phí học kỳ 217

57

A24011

Nguyễn Anh Thư

TI26g2

Nợ học phí học kỳ 217

58

A24016

Thái Nhật Phong

TE26e1

Nợ học phí học kỳ 217

59

A24035

Luyện Phương Linh

NJ26d4

Nợ học phí học kỳ 217

60

A24038

Phùng Thị Hà Thu

QH26d1

Nợ học phí học kỳ 217

61

A24061

Mai Thị Phương Linh

QT27e1

Nợ học phí học kỳ 217

62

A24111

Lê Đức Anh

TC26g1

Nợ học phí học kỳ 217

63

A24226

Phạm Hồng Vũ

TI26g2

Nợ học phí học kỳ 217

64

A24329

Nguyễn Phan Hoàng

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 217

65

A24337

Giang Thanh Hà

NE27a2

Nợ học phí học kỳ 217

66

A24348

Nguyễn Thị Thúy Hường

NE27a1

Nợ học phí học kỳ 217

67

A24356

Lương Chính Nghĩa

TC27d1

Nợ học phí học kỳ 217

68

A24374

Đỗ Khánh Linh

NE27a1

Nợ học phí học kỳ 217

69

A24379

Trần Thị Kim Oanh

NE27a7

Nợ học phí học kỳ 217

70

A24390

Nguyễn Thị Linh Uyên

NE27a2

Nợ học phí học kỳ 217

71

A24399

Trương Duy Hiếu

NE27a7

Nợ học phí học kỳ 217

72

A24414

Trần Hương Liên

NZ27e1

Nợ học phí học kỳ 217

73

A24479

Nguyễn Thế Phong

NE27a3

Nợ học phí học kỳ 217

74

A24495

Nguyễn Đức Trường

TI27g1

Nợ học phí học kỳ 217

75

A24500

Trương Triệu Vinh

NJ27c1

Nợ học phí học kỳ 217

76

A24502

Phạm Linh Chi

NE27a3

Nợ học phí học kỳ 217

77

A24571

Nguyễn Tuấn Dương

TC27g1

Nợ học phí học kỳ 217

78

A24583

Hoàng Quốc Cường

TC27g1

Nợ học phí học kỳ 217

79

A24598

Lục Hồng Nhung

NE27a4

Nợ học phí học kỳ 217

80

A24603

Nguyễn Thục Anh

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 217
Nợ học phí học kỳ 117

81

A24607

Nguyễn Thị Thu Thảo

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 217

82

A24618

Đoàn Minh Hằng

NE27a1

Nợ học phí học kỳ 217

83

A24630

Lê Thúy Mai

NE27a1

Nợ học phí học kỳ 217

84

A24692

Trần Huyền Thương

NJ27e1

Nợ học phí học kỳ 217

85

A24704

Hoàng Hà

QH27e1

Nợ học phí học kỳ 217

86

A24745

Dương Mỹ Linh

NE27a4

Nợ học phí học kỳ 217

87

A24749

Doãn Thị Duyên

NJ27e1

Nợ học phí học kỳ 217

88

A24758

Nguyễn Hoài Phong

NJ27b1

Nợ học phí học kỳ 217

89

A24778

Phạm Kim Thành

NJ27b1

Nợ học phí học kỳ 217

90

A24844

Đoàn Thu Trang

NJ27a1

Nợ học phí học kỳ 217

91

A24860

Nguyễn Thị Mai Hương

NJ27e1

Nợ học phí học kỳ 217

92

A24867

Nguyễn Tiến Mạnh

NE27a4

Nợ học phí học kỳ 217

93

A24868

Nguyễn Thị Phương Anh

NJ27s1

Nợ học phí học kỳ 217

94

A24927

Nguyễn Mỹ Linh

NJ27c2

Nợ học phí học kỳ 217

95

A24935

Nguyễn Thị Huyền

NJ27e2

Nợ học phí học kỳ 217

96

A25055

Nguyễn Ngọc Diệp

QT27b1

Nợ học phí học kỳ 217

97

A25059

Nguyễn Thanh Hương

NJ27c2

Nợ học phí học kỳ 217

98

A25185

Nguyễn Thị Lan Anh

NJ27d1

Nợ học phí học kỳ 217

99

A25238

Lý Phú Thọ

NJ27b2

Nợ học phí học kỳ 217

100

A25255

Nguyễn Văn Hướng

TI27g2

Nợ học phí học kỳ 217

101

A25266

Nguyễn Thị Lan Anh

SN27g3

Nợ học phí học kỳ 217

102

A25284

Nguyễn Mạnh Huy

NZ27g1

Nợ học phí học kỳ 217

103

A25285

Trần Thị Tuyết

NJ27d2

Nợ học phí học kỳ 217

104

A25301

Lê Thị Hải Yến

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 217

105

A25372

Nguyễn Quý Luân

QH27e1

Nợ học phí học kỳ 217

106

A25443

Bùi Ngọc Trâm

NE27a1

Nợ học phí học kỳ 217

107

A25450

Trần Hữu Minh

NE27a2

Nợ học phí học kỳ 217

108

A25454

Phạm Minh Hằng

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 217

109

A25464

Phạm Phan Huy Hoàng

TE27d1

Nợ học phí học kỳ 217
Nợ học phí học kỳ 816

110

A25494

Nguyễn Quỳnh Anh

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 217

111

A25506

Nguyễn Thị Hồng

SN27g3

Nợ học phí học kỳ 217

112

A25526

Đặng Lê Quân

NE27a5

Nợ học phí học kỳ 217

113

A25532

Phạm Hoàng Hiệp

TI27c1

Nợ học phí học kỳ 217

114

A25554

Vũ Đức Huy

TI27e1

Nợ học phí học kỳ 217

115

A25572

Ngô Quang Trường

TC27c1

Nợ học phí học kỳ 217
BTH do TL0 HK816  Nợ học phí học kỳ 516

116

A25576

Vũ Hoàng Đức Huy

NE27a5

Nợ học phí học kỳ 217

117

A25596

Nguyễn Hoàng Phương

XW27g1

Nợ học phí học kỳ 217

118

A25609

Trần Văn Hạnh

NJ27c3

Nợ học phí học kỳ 217

119

A25610

Trần Bình Minh

QT27c1

Nợ học phí học kỳ 217

120

A25630

Lê Thị Thuỷ Tiên

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 217

121

A25685

Trần Huyền My

NJ27c3

Nợ học phí học kỳ 217

122

A25715

Nguyễn Tuấn Anh

SN27g4

Nợ học phí học kỳ 217

123

A25726

Nguyễn Thị Yến Nhi

NJ27g4

Nợ học phí học kỳ 217

124

A25776

Nguyễn Minh Thịnh

NE27a5

Nợ học phí học kỳ 217

125

A25802

Ngô Văn Sang

TI27g2

Nợ học phí học kỳ 217

126

A25812

Nguyễn Hoàng Hiệp

NE27a5

Nợ học phí học kỳ 217

127

A25845

Phạm Thị Kim Giang

SN27g4

Nợ học phí học kỳ 217

128

A25853

Trịnh Minh Quang

QT27c1

Nợ học phí học kỳ 117
BTH do học kém HK716

129

A25866

Trần Tuấn Bảo

XW27g2

Nợ học phí học kỳ 217

130

A25877

Ngô Thị Cẩm Tú

XV27e1

Nợ học phí học kỳ 217

131

A25892

Minh Đức Mạnh

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 117

132

A25898

Trương Diệu Linh

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 217

133

A25932

Phạm Thị Ngọc ánh

SN27c1

Nợ học phí học kỳ 217

134

A26040

Vũ Hoàng Anh

NE27a6

Nợ học phí học kỳ 217

135

A26057

Vũ Minh Hoàng

TC27c1

Nợ học phí học kỳ 217
 BTH do TL0 HK516  

Nợ học phí học kỳ 216

136

A26058

Trần Nguyên Hiếu Nguyễn

XV27a1

Nợ học phí học kỳ 217

137

A26070

Nguyễn Thu Hà

NE27a8

Nợ học phí học kỳ 217

138

A26073

Nguyễn Thanh Hà

QT27e1

Nợ học phí học kỳ 217

139

A26094

Đoàn Tuấn Thành

TC27c1

Nợ học phí học kỳ 217
BTH do học kém HK816

140

A26097

Ngô Hải Nam

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 217

141

A26112

Nguyễn Tiến Đạt

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 217

142

A26122

Trần Huỳnh Phương Trân

NZ27d1

Nợ học phí học kỳ 217

143

A26124

Lương Nhật Anh

TC27g2

Nợ học phí học kỳ 217
BTH do học kém HK816

144

A26131

Lê Nam Phong

TC27g2

Nợ học phí học kỳ 217

145

A26173

Nguyễn An Huy

NE27a6

Nợ học phí học kỳ 217

146

A26187

Dương Nhị Linh

NJ27s1

Nợ học phí học kỳ 217

147

A26189

Nguyễn Ngọc Trâm

NE27a8

Nợ học phí học kỳ 217

148

A26205

Nguyễn Phương Thanh

QT27c1

Nợ học phí học kỳ 217

149

A26223

Phạm Thị Hương Thảo

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 217

150

A26246

Nguyễn Thu Giang

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 217

151

A26300

Nguyễn Thị Hải Yến

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 217

152

A26306

Nguyễn Quỳnh Nga

NJ28g1

Nợ học phí học kỳ 217

153

A26346

Phạm Thị Lệ

NJ28g1

Nợ học phí học kỳ 217

154

A26389

Hoàng Thị Hiền

NJ28g1

Nợ học phí học kỳ 217

155

A26397

Tạ Mai Mỹ Linh

NJ28g1

Nợ học phí học kỳ 217

156

A26404

Nguyễn Thành Lộc

QA28g1

Nợ học phí học kỳ 117
Thôi học QĐ 17091803/ĐHTL kỳ 117

157

A26428

Đặng Thu Huyền

NJ28g1

Nợ học phí học kỳ 217

158

A26429

Phạm Thanh Tùng

NJ28e1

Nợ học phí học kỳ 217

159

A26459

Nguyễn Duy Hiếu

QT28g5

Nợ học phí học kỳ 217

160

A26479

Nguyễn Thị Lan Phương

QT28g5

Nợ học phí học kỳ 217

161

A26493

Nguyễn Thùy Dương

NE28a2

Nợ học phí học kỳ 217

162

A26510

Nguyễn Thanh Loan

NJ28d1

Nợ học phí học kỳ 217

163

A26593

Lê Cẩm Nhung

QT28d1

Nợ học phí học kỳ 217

164

A26618

Nguyễn Thị Thu

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 117

165

A26620

Hoàng Như Quỳnh

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 217

166

A26629

Đặng Quỳnh Trang

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 217 

Nợ học phí học kỳ 117

167

A26647

Đào Anh Tuấn

NE28a1

Nợ học phí học kỳ 217

168

A26655

Trần Quốc Đức

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 217

169

A26674

Đặng Thị Minh Thư

SN28g1

Nợ học phí học kỳ 217

170

A26701

Đặng Minh Minh Khánh

NE28a3

Nợ học phí học kỳ 217

171

A26733

Phạm Hoàng Kim

NJ28g3

Nợ học phí học kỳ 217

172

A26832

Hoàng Mạnh Kim

NJ28d2

Nợ học phí học kỳ 217

173

A26839

Trần Thị Hoài

SN28g1

Nợ học phí học kỳ 217

174

A26841

Lê Hải Anh

NJ28e2

Nợ học phí học kỳ 217

175

A26842

Trần Mạnh Toàn

NJ28d2

Nợ học phí học kỳ 217

176

A26849

Cao Thị Thu

NE28a9

Nợ học phí học kỳ 217

177

A26857

Nguyễn Văn Thiện 

NJ28e2

Nợ học phí học kỳ 217

178

A26876

Ngô Thi Thùy Dương

QT28g2

Nợ học phí học kỳ 217

179

A26893

Vũ Thị Lan Nhi

QT28g5

Nợ học phí học kỳ 217 

Nợ học phí học kỳ 117

180

A26924

Nguyễn Thanh Nam

QE28g3

Nợ học phí học kỳ 217 

BTH do TL0 HK816  

Nợ học phí học kỳ 516

181

A26943

Ngô Thị Linh

NJ28g4

Nợ học phí học kỳ 217

182

A26965

Nguyễn Hoàng Long

TI28g1

Nợ học phí học kỳ 217

183

A26970

Dương Đức Dĩnh 

QT28d1

Nợ học phí học kỳ 217

184

A26978

Nguyenx Minh Nhật

NE28a4

Nợ học phí học kỳ 217

185

A26983

Tô Vĩ Cầm

NJ28g6

Nợ học phí học kỳ 217

186

A26988

Lý Khánh Linh

NE28a2

Nợ học phí học kỳ 217

187

A27004

Cao Thị Nhật Linh

NJ28d2

Nợ học phí học kỳ 217

188

A27024

Nguyễn Thế An

QE28e1

Nợ học phí học kỳ 117

189

A27027

Dương Thị Hường

TI28g1

Nợ học phí học kỳ 217

190

A27057

Đỗ Minh Chiến

QE28d1

Nợ học phí học kỳ 117

191

A27069

Lê Thị Hòa

NJ28g5

Nợ học phí học kỳ 217

192

A27132

Phạm Xuân Quý

QT28e1

Nợ học phí học kỳ 217 

Nợ học phí học kỳ 117

193

A27144

Hồ Thị Thu Trang

NJ28g5

Nợ học phí học kỳ 217

194

A27159

NGuyễn Thị Diệu Ly

NE28a2

Nợ học phí học kỳ 217

195

A27183

Bùi Ánh Ngọc

SP28g1

Nợ học phí học kỳ 217

196

A27186

Nguyễn Thị Chi

NE28a4

Nợ học phí học kỳ 217

197

A27194

Đàm Thị Ngọc

NZ28g1

Nợ học phí học kỳ 217

198

A27200

Trần Hải Hà

NE28a1

Nợ học phí học kỳ 217

199

A27205

Đặng Thanh Tùng

NE28a4

Nợ học phí học kỳ 217

200

A27237

Nguyễn Đoàn Thái Sơn

TI28e1

Nợ học phí học kỳ 217

201

A27241

Nguyễn Hà My

NE28a10

Nợ học phí học kỳ 217

202

A27272

Đạng Thị Ngọc Anh

QT28e1

Nợ học phí học kỳ 217

203

A27299

Phan Thị Ngọc Mai

SN28g2

Nợ học phí học kỳ 217

204

A27302

Bùi Thanh Hằng

NJ28d4

Nợ học phí học kỳ 217

205

A27317

Bùi Phương Thảo

QT28e2

Nợ học phí học kỳ 217

206

A27347

Đoàn Hồng Ly

NJ28d4

Nợ học phí học kỳ 217

207

A27366

Đạng Thị Thu Phương

NE28a1

Nợ học phí học kỳ 217

208

A27420

Vũ Thị Tường Vi

NJ28e3

Nợ học phí học kỳ 217

209

A27427

Trương Vũ Thùy An

SN28e1

Nợ học phí học kỳ 217

210

A27458

Mai Như Quỳnh

NE28a10

Nợ học phí học kỳ 217

211

A27479

Nguyễn Quang Tiến Anh

NE28a6

Nợ học phí học kỳ 217

212

A27514

Chung Hoàng Linh

NE28a6

Nợ học phí học kỳ 217

213

A27515

Đàm Viết Chung

TM28g1

Nợ học phí học kỳ 217

214

A27522

Nguyễn Thanh Huyền

NE28a6

Nợ học phí học kỳ 217

215

A27530

Hoàng Thu Trang

QT28e2

Nợ học phí học kỳ 217

216

A27545

Lê Thị Linh Chi

NJ28d4

Nợ học phí học kỳ 217

217

A27551

Phạm Thái Ninh

NE28a1

Nợ học phí học kỳ 217

218

A27554

Trần Văn Đạt

QT28g3

Nợ học phí học kỳ 217

219

A27587

Nguyễn Ngọc Hà My

NE28a6

Nợ học phí học kỳ 217

220

A27592

Đào Hương Quỳnh

QT28g3

Nợ học phí học kỳ 217

221

A27623

Nguyễn Thanh Thủy

QT28b1

Nợ học phí học kỳ 217

222

A27640

Nguyễn Đức Thế

NE28a1

Nợ học phí học kỳ 217

223

A27687

Nguyễn Quang Huy

TE28g1

Nợ học phí học kỳ 217

224

A27721

Dương Thị Văn Thanh

NE28a7

Nợ học phí học kỳ 217

225

A27723

Nguyễn Khả Ngân

QT28e2

Nợ học phí học kỳ 217

226

A27739

Trần Hoàng Minh

TM28d1

Nợ học phí học kỳ 217

227

A27743

Hương Nhung

NJ28g6

Nợ học phí học kỳ 217

228

A27745

Lê Ngọc Anh

NE28a10

Nợ học phí học kỳ 217

229

A27764

Nguyễn Thủy Tiên

NE28a4

Nợ học phí học kỳ 217

230

A27782

Cao Đình Sơn

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 217

231

A27813

Đoàn Tuấn Tú

NE28a7

Nợ học phí học kỳ 217
Nợ học phí học kỳ 216

232

A27814

Trần Thanh Huyền

NZ28g1

Nợ học phí học kỳ 217

233

A27895

Đỗ Minh Huy

QT28a1

Nợ học phí học kỳ 217

234

A27938

Đặng Thủy Tiên

SN28g2

Nợ học phí học kỳ 217

235

A28043

Hồ Minh Châu

NE28a8

Nợ học phí học kỳ 217

236

A28049

Nguyễn Thị Hải Anh

NE28a8

Nợ học phí học kỳ 217

237

A28108

Ngô Thị Hà Vi

QT28g5

Nợ học phí học kỳ 217

238

A28120

Nuyễn Thị Trà My

NJ28d4

Nợ học phí học kỳ 217

239

A28134

Tạ Thị Phượng

QE29g1

Nợ học phí học kỳ 217

240

A28151

Nguyễn Thanh Phương

QT28e2

Nợ học phí học kỳ 217

241

A28154

Nguyễn Thị Thu Uyên

SN28g2

Nợ học phí học kỳ 217

242

A28157

Mai Thi Khánh Ly

QT28d2

Nợ học phí học kỳ 217

243

A28176

Nguyễn Hà Phương

QT28d2

Nợ học phí học kỳ 217

244

A28182

Nguyễn Thanh Tùng

NJ28g6

Nợ học phí học kỳ 217

245

A28202

Nguyễn Hữu Hoàng

NJ28a1

Nợ học phí học kỳ 217

246

A28220

Trịnh Như Quỳnh

QT28g5

Nợ học phí học kỳ 217

247

A28221

Đoàn Ngọc Trâm

QT28c1

Nợ học phí học kỳ 217

248

A28224

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

QT28g2

Nợ học phí học kỳ 217

249

A28242

Nguyễn Trang Anh Thơ

NE28a8

Nợ học phí học kỳ 217

250

A28279

Nguyễn Hà Phong

NE28a10

Nợ học phí học kỳ 217

251

A28284

Đặng Bá Vương

AN29g1

Nợ học phí học kỳ 217

252

A28285

Nguyễn Thị Quỳnh

AN29g1

Nợ học phí học kỳ 217

253

A28314

Bùi Tiến Quang

TC29a1

Nợ học phí học kỳ 217

254

A28317

Phùng Linh Chi

TI29g1

Nợ học phí học kỳ 217 

BTH do học kém HK916 

Nợ học phí học kỳ 616 

TH rut ho so K29

255

A28329

Nguyễn Đắc Việt

NE29a1

Nợ học phí học kỳ 217

256

A28351

Đoàn Đức Anh

TE29e1

Nợ học phí học kỳ 217 

BTH do học kém HK916 

Nợ học phí học kỳ 916

Nợ học phí học kỳ 616

257

A28363

Phạm Tiến Đạt

XW29g1

Nợ học phí học kỳ 217

258

A28398

Nguyễn Vũ Hồng Hạnh 

QT29b1

Nợ học phí học kỳ 217

259

A28407

Nguyễn Phương Anh

SP29g1

Nợ học phí học kỳ 217

260

A28414

Mai Bích Nhi

QT29c1

Nợ học phí học kỳ 217

261

A28424

Lương Minh Nghĩa

TI29g1

Nợ học phí học kỳ 217

262

A28435

Phạm Ngọc Thắng

QE29e1

Nợ học phí học kỳ 217

263

A28442

Nguyễn Trung Thành

QT29d1

Nợ học phí học kỳ 217

264

A28444

Phạm Thảo Ly

QA29g1

Nợ học phí học kỳ 217

265

A28446

Nguyễn Quý Thiện

QE29g1

Nợ học phí học kỳ 217

266

A28452

Nguyễn Thị Thanh Lan

QE29g1

Nợ học phí học kỳ 217

267

A28453

Lưu Hoàng Yến 

QA29b1

Nợ học phí học kỳ 217

268

A28480

Đặng Thị Nhung

QM29e1

Nợ học phí học kỳ 217

269

A28502

Đỗ Dương Phương Thảo

NE29a1

Nợ học phí học kỳ 217

270

A28534

Trần Mai Phương

QA29g1

Nợ học phí học kỳ 217

271

A28549

Nguyễn Khánh Linh

NJ29e1

Nợ học phí học kỳ 217

272

A28558

Bùi Hạ Khuyên

NZ29d1

Nợ học phí học kỳ 217

273

A28565

Trang Phương Mai

TI29d1

Nợ học phí học kỳ 217

274

A28593

Cao Minh Thúy 

QE29g1

Nợ học phí học kỳ 217

275

A28613

Nguyễn Tiến Thuận 

TI29g1

Nợ học phí học kỳ 217

276

A28642

Trần Nguyên Hạnh

NE29a1

Nợ học phí học kỳ 217

277

A28660

Bùi Minh Trang

QF29g1

Nợ học phí học kỳ 217

278

A28691

Phan Phương Thảo

QA29e1

Nợ học phí học kỳ 217

279

A28710

Đỗ Tiến Thành 

TI29g1

Nợ học phí học kỳ 217

Nợ học phí học kỳ 916

280

A28714

Ngô Văn Sơn 

QT29g1

Nợ học phí học kỳ 217

281

A28720

Nguyễn Minh Đạt

QE29g2

Nợ học phí học kỳ 217

282

A28734

Vũ Thùy Trang

NZ29g1

Nợ học phí học kỳ 217

283

A28745

Nguyễn Tuấn Hoàng

TI29d1

Nợ học phí học kỳ 217

284

A28770

Phạm Trà Mi

XW29e1

Nợ học phí học kỳ 217

285

A28804

Phạm Duy Phong

QT29g1

Nợ học phí học kỳ 217

286

A28807

Phạm Xuân Trường

QF29d1

Nợ học phí học kỳ 217

287

A28835

Tạ Thị Kim Ngân

QE29g2

Nợ học phí học kỳ 217

288

A28843

Phạm Đăng Tùng

TI29g1

Nợ học phí học kỳ 217

Nợ học phí học kỳ 916

289

A28871

Nguyễn Hà Dũng

TC29d1

Nợ học phí học kỳ 217

290

A28872

Lê Văn Quỳnh

QE29g2

Nợ học phí học kỳ 217

291

A28877

Nguyễn Thị Ngọc

NK29g1

Nợ học phí học kỳ 217

292

A28889

Đoàn Huy Hải

TI29d1

Nợ học phí học kỳ 217

293

A28909

Nguyễn Lan Anh

QF29e1

Nợ học phí học kỳ 217

294

A28910

Hoàng Quý Nhân

QM29d1

Nợ học phí học kỳ 217

295

A28915

Võ Thị Ngân

NJ29g2

Nợ học phí học kỳ 217

296

A28920

Nguyễn Thanh Tùng

XV29g1

Nợ học phí học kỳ 217

297

A28974

Chu Thị Thanh Trang

SN29g1

Nợ học phí học kỳ 217

298

A29007

Nguyễn Thành Trung

TI29g1

Nợ học phí học kỳ 217 

BTH do học kém HK916 

Nợ học phí học kỳ 616 

Nợ học phí TABD HK316

299

A29015

Nguyễn Bá Thành

TM29g1

Nợ học phí học kỳ 217

300

A29019

Vũ Thị Thu Hạnh

NJ29g3

Nợ học phí học kỳ 217

301

A29032

Nguyễn Tuấn Linh

QM29d1

Nợ học phí học kỳ 217

302

A29043

Đặng Ngọc Ánh

SN29g1

Nợ học phí học kỳ 217

303

A29055

Nguyễn Thanh Thảo

XV29e1

Nợ học phí học kỳ 217

304

A29058

Nguyễn Thị Hằng Ly

QM29g2

Nợ học phí học kỳ 217

305

A29073

Nguyễn Thảo Phương

QA29g2

Nợ học phí học kỳ 217

306

A29099

Đỗ Lê Duy

NJ29a1

Nợ học phí học kỳ 217

307

A29103

La Thị Phương Thảo

NK29g1

Nợ học phí học kỳ 217

308

A29123

Nguyễn Duy Hưng

QM29d1

Nợ học phí học kỳ 217

309

A29128

Trịnh Viết Lập

TI29g2

Nợ học phí học kỳ 217 

BTH do học kém HK916

310

A29163

Nguyễn Thị Linh Chi

QF29d1

Nợ học phí học kỳ 217

311

A29166

Đào Thị Quỳnh Hương

QM29e1

Nợ học phí học kỳ 217

312

A29198

Đặng Thu

QB29b1

Nợ học phí học kỳ 217

313

A29226

Trần Như Phú

TM29d2

Nợ học phí học kỳ 217

314

A29240

Thị Hương Quỳnh

QE29g3

Nợ học phí học kỳ 217

315

A29251

Đoàn Quang Trung

QM29d1

Nợ học phí học kỳ 217

316

A29283

Nguyễn Lương Đạt

TE29g1

Nợ học phí học kỳ 217

BTH do học kém HK916

317

A29328

Nguyễn Nhật Anh

SP29e1

Nợ học phí học kỳ 217

318

A29337

Lương Hải Yến 

NE29a3

Nợ học phí học kỳ 217

319

A29389

Trần Thị Hiền

QT29g2

Nợ học phí học kỳ 217

320

A29394

Phạm Minh Châu

QE29g4

Nợ học phí học kỳ 217

321

A29434

Vũ Tiến Anh

NE29a3

Nợ học phí học kỳ 217

322

A29441

Đào Thu Hiền

QA29g3

Nợ học phí học kỳ 217

323

A29442

Phan Thị Thu Hoài

QA29g3

Nợ học phí học kỳ 217

324

A29451

Lê Tất Minh Đức

QE29d2

Nợ học phí học kỳ 217

325

A29461

Trần Đăng Đức Sơn

QB29g1

Nợ học phí học kỳ 217

326

A29467

Nguyễn Thu Trang

NJ29b1

Nợ học phí học kỳ 217

327

A29473

Đồng Nữ Nhật Thư

NE29a3

Nợ học phí học kỳ 217

328

A29474

Nguyễn Ngọc Thúy

QM29e2

Nợ học phí học kỳ 217

329

A29476

Đinh Thị Quỳnh Anh

QM29e2

Nợ học phí học kỳ 217

330

A29503

Đào Hoang Yến 

QM29d1

Nợ học phí học kỳ 217

331

A29515

Trần Thị Mai

NK29g1

Nợ học phí học kỳ 217

332

A29551

Trần Thu Vân 

QE29e1

Nợ học phí học kỳ 217

333

A29587

Phạm Thị Thu Trang

SN29g2

Nợ học phí học kỳ 217

334

A29598

Phan Hoàng Yến

NJ29e3

Nợ học phí học kỳ 217

335

A29602

Nguyễn Huyền Anh

QF29d1

Nợ học phí học kỳ 217

336

A29620

Dương Văn Mạnh

TI29g2

Nợ học phí học kỳ 217

337

A29626

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

NE29a6

Nợ học phí học kỳ 217

338

A29629

Chu Đức Anh

QF29g2

Nợ học phí học kỳ 217

339

A29632

Lâm Quang Dũng 

QE29g4

Nợ học phí học kỳ 217

340

A29650

Dương Phương Linh

NJ29e3

Nợ học phí học kỳ 217

341

A29651

Vũ Thị Phương

QA29g4

Nợ học phí học kỳ 217

342

A29658

Trần Thị Hồng Anh

SN29g2

Nợ học phí học kỳ 217

343

A29678

Hoàng Thị Phương Huyền

QB29e1

Nợ học phí học kỳ 217

344

A29690

Nguyễn Minh Hoàng

QT29d2

Nợ học phí học kỳ 217

345

A29693

Nguyễn Thu Phương

QA29g4

Nợ học phí học kỳ 217

346

A29700

Dương Văn Hiếu

QE29g4

Nợ học phí học kỳ 217

347

A29706

Huỳnh Nhật Hoàng

XV29g1

Nợ học phí học kỳ 217

348

A29707

Trần Thị Tâm Đan

QM29g3

Nợ học phí học kỳ 217

349

A29733

Hoàng Ngọc Anh

NK29d1

Nợ học phí học kỳ 217

350

A29734

Đinh Trung Hiếu

QM29g3

Nợ học phí học kỳ 217

351

A29762

Nguyễn Minh Tuấn 

QM29g3

Nợ học phí học kỳ 217

352

A29773

Trịnh Thu Uyên 

QT29e2

Nợ học phí học kỳ 217

353

A29782

Vũ Hoài Nam

XW29g1

Nợ học phí học kỳ 217

354

A29788

Nguyễn Thị Ngọc

XV29g1

Nợ học phí học kỳ 217

355

A29809

Nguyễn Thị Huyền

QA29g5

Nợ học phí học kỳ 217

356

A29827

Nguyễn Ngọc Linh

XV29b1

Nợ học phí học kỳ 217

357

A29846

Vũ Thị Hồng Hạnh

NE29a4

Nợ học phí học kỳ 217

358

A29856

Nguyễn Khánh Huyền

NJ29d3

Nợ học phí học kỳ 217

359

A29870

Đặng Thanh Hoa

QT29d2

Nợ học phí học kỳ 217

360

A29871

Hoàng Quỳnh Anh

QM29e2

Nợ học phí học kỳ 217

361

A29875

Nguyễn Thu Hà

TI29g2

Nợ học phí học kỳ 217

BTH do học kém HK916

Nợ học phí học kỳ 916

Nợ học phí học kỳ 616

Thôi học QĐ 124/ ĐHTL
kỳ 2 năm 16-17

362

A29880

Chử Ngọc Diệp

QT29c1

Nợ học phí học kỳ 217

363

A29883

Vũ Dương Khánh Duy

QA29g5

Nợ học phí học kỳ 217

364

A29889

Lê Thúy Ngân

NE29a4

Nợ học phí học kỳ 217

365

A29894

Trần Tuấn Hiệp

QT29d1

Nợ học phí học kỳ 217

366

A29901

Hoàng Ngọc Diệp

QT29d2

Nợ học phí học kỳ 217

367

A29904

Hoàng Thị Lan

NJ29d3

Nợ học phí học kỳ 217

368

A29908

Nguyễn Quỳnh Trang

QM29g3

Nợ học phí học kỳ 217

369

A29911

Nguyễn Tiến Thành 

QE29g5

Nợ học phí học kỳ 217

370

A29913

Nguyễn Thị Thu Hà

NE29a4

Nợ học phí học kỳ 217

371

A29930

Trần Hải Anh

NE29a4

Nợ học phí học kỳ 217

372

A29944

Nguyễn Văn Mạnh

QE29g5

Nợ học phí học kỳ 217

373

A29962

Lê Bảo An

NE29a4

Nợ học phí học kỳ 217

374

A29964

Hà Thị Ngọc Mai

NE29a7

Nợ học phí học kỳ 217

375

A29968

Đinh Ngọc Ánh

QT29d2

Nợ học phí học kỳ 217

376

A29985

Ngô Văn Việt

QB29g1

Nợ học phí học kỳ 217

377

A29988

Hoàng Thị Thúy

NJ29g5

Nợ học phí học kỳ 217

378

A29993

Hoàng Thị Ngọc Anh

NE29a7

Nợ học phí học kỳ 217

379

A30018

Lê Trần Thanh

QT29g2

Nợ học phí học kỳ 217

380

A30028

Hoàng Hằng Nga

NE29a3

Nợ học phí học kỳ 217

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.