Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký học Tiếng Anh đại cương khóa 30 và các học phần Giáo dục đại cương khóa ≤ 29 (HK I, nhóm 3, năm học 2017 - 2018)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 96/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

Đăng ký học Tiếng Anh đại cương khóa 30 và các học phần Giáo dục đại cương khóa ≤ 29 (HKI, nhóm 3, năm học 2017 - 2018)

I. Học kỳ I, năm học 2017 - 2018 của khóa 30 bắt đầu học từ ngày 02/10/2017.

1.Thời hạn đăng ký trên mạng cho từng sinh viên sẽ có thông báo cụ thể trên trang web: http://thanglong.edu.vn qua Banner ĐĂNG KÝ HỌC

2. Quy định về việc đăng ký học tiếng Anh đại cương (TAĐC)

- Căn cứ vào kết quả thi vượt cấp Tiếng Anh, sinh viên khóa 30 đăng ký học tiếng Anh tiếp theo phù hợp với tiến trình học.

- Kết thúc thời gian đăng ký học tiếng Anh trên mạng, nếu sinh viên không đăng ký học sẽ được coi như tự ý bỏ học môn học tiếng Anh đó và nhà trường sẽ không hoàn trả lại học phí.

Sinh viên cần bảo mật tuyệt đối password (mật khẩu) cá nhân,  tránh việc người khác xâm phạm để đăng ký học với mục đích riêng gây ảnh hưởng đến quyền lợi đăng ký học của sinh viên khác trong trường. Nhà trường không giải quyết các trường hợp xin huỷ môn hoặc đăng ký thêm môn vì lý do trên.

Chú ý:

- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được cấp bởi một trong các trung tâm của tổ chức ETS (Hoa Kỳ), British Council (Anh), ESOL (Anh), IDP (Úc), có thời hạn 2 năm tính đến thời điểm đăng ký học sẽ được miễn học/thi các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo, cụ thể:

Trình độ A2 được miễn học và thi 3 học phần trình độ sơ cấp: Tiếng Anh sơ cấp 1 (GE101), Tiếng Anh sơ cấp 2 (GE102), Tiếng Anh sơ cấp 3(GE103);

Trình độ B1 được miễn thi 6 học phần trình độ sơ cấp và sơ trung cấp: Tiếng Anh sơ cấp 1 (GE101), Tiếng Anh sơ cấp 2 (GE102), Tiếng Anh sơ cấp 3 (GE103), Tiếng Anh sơ trung cấp 1 (GE201), Tiếng Anh sơ trung cấp 2 (GE202), Tiếng Anh sơ trung cấp 3 (GE203).

Sinh viên thuộc diện trên đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) làm thủ tục miễn học/thi gồm: bản sao có chứng thực chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (mang theo bản chính để đối chiếu), đơn xin chuyển điểm (theo mẫu). Sau khi được Trung tâm Toeic Training Home thuộc Trung tâm đào tạo ngắn hạn và Chuyển giao công nghệ của trường thẩm định tính xác thực của chứng chỉ, sinh viên sẽ được xét chuyển điểm tổng kết cho mỗi học phần là 6 điểm và xếp vào lớp học phần tiếng Anh kế tiếp (sinh viên muốn điểm tổng kết cao hơn có thể đăng ký thi nâng điểm theo quy định).

- Sinh viên nên đăng ký học lớp TOEIC do Nhà trường và Trung tâm Toeic Training Home tổ chức để có thể thi đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

3. Thời hạn đăng ký học

- Đối với khoá 30::

+Đợt chính thức: từ 9h00 ngày 20/09 đến 14h00 ngày 22/09/2017;

+Đợt bổ sung: từ 9h00 ngày 23/09 đến 9h00 ngày 25/09/2017 (chỉ được đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn đã đăng ký đợt chính thức).

- Đối với khoá ≤ 29:

+ Đợt chính thức: từ 9h00 ngày 26/09 đến 8h00 ngày 29/09/2017;

+ Đợt bổ sung: từ 9h00 ngày 30/09 đến 9h00 ngày 5/10/2017 (chỉ được đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn đã đăng ký đợt chính thức).

4. Về môn học Giáo dục Quốc phòng (Thực hành)

Học kỳ I, năm học 2017 - 2018, toàn bộ sinh viên khóa 30, kể cả các lớp chưa được xếp học Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) sẽ học Giáo dục quốc phòng (Thực hành) từ ngày 18/09/2017 đến hết ngày 30/09/2017.

II. Sinh viên khoá ≤ 29 không được đăng ký học các môn (dấu ) cùng khóa 30 do các môn này đã mở trong thời khóa biểu của nhóm 1 hoặc nhóm 2. Cụ thể như sau:

TT

Mã môn

Tên môn

Đối tượng không được đăng ký học

Nhóm 1

Nhóm 2

1

EC101

Kinh tế học đại cương

2

EC102

Nhập môn kinh tế học

3

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

4

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

5

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

6

GE301

Tiếng Anh trung cấp 1

7

GJ101

Tiếng Nhật 1

8

MA100

Logic và suy luận toán học

9

MA101

Logic, suy luận toán học và kỹ thuật đếm

10

PG118

GDTC: Thể dục cơ bản

Lưu ý:

- Sinh viên được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh khi tích lũy đủ 04 kỹ năng: Đường lối quân sự của Đảng (PG122), Công tác quốc phòng - an ninh (PG123), Quân sự chung (PG124), Kỹ thuật bắn súng (PG125). Nếu chưa tích lũy được kỹ năng nào thì sinh viên đăng ký học lại hoặc thi lại chỉ riêng kỹ năng đó.

- Nhà trường không giải quyết hủy môn học cho những sinh viên cố tình đăng ký học các trường hợp sau:

+ Trước khi đăng ký học, sinh viên cần đối chiếu những môn mở trong thời khóa biểu với chương trình đào tạo của khoa/ngành, nếu có sự khác biệt về số tín chỉ nhưng cùng tên môn thì không nên đăng ký học vì những môn đã được tích lũy sẽ không phải học lại (sinh viên liên hệ với Cố vấn học tập để biết thêm chi tiết).

+ Sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể chất, trên bản Kết quả học tập hiển thị là Đạt thì không đăng ký học các kỹ năng của hai môn học trên.

+ Sinh viên cần chú ý khi đăng ký kỹ năng Đường lối quân sự của Đảng (PG122) để tránh nhầm lẫn với môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ML203).

+ Sinh viên khóa ≤ 29 cần tham khảo và chọn các môn học để tránh đăng ký trùng với thời khoá biểu chính thức theo nhóm của mình.

III. Hướng dẫn đăng ký học trên mạng

- Trước mỗi kỳ đăng ký học, sinh viên thường xuyên theo dõi và đọc kỹ các thông báo liên quan trên trang web.

- Sinh viên cần tham khảo “Các bước đăng ký học trên mạng” và tự đăng ký học theo trình tự sau:

BƯỚC 1:

- Truy cập địa chỉ: http://www.thanglong.edu.vn  kích vào Banner ĐĂNG KÝ HỌC

BƯỚC 2:

- Sinh viên đăng nhập:

+ Tên đăng nhập: gõ Mã sinh viên;

+ Mật khẩu: do nhà trường cấp, ghi trên Giấy biên nhận (Sinh viên cần đổi mật khẩu trước khi sử dụng).

- Kích vào nút Đăng nhập (hoặc gõ phím Enter).

BƯỚC 3:

1. Trong mục Góc sinh viên chọn “Đăng ký học”, kích vào Học Kỳ I, nhóm 3 và khoảng thời gian được đăng ký học ở phần cửa sổ bên phải, hệ thống sẽ hiện lên:

+ Danh sách các môn học được đăng ký và thời khóa biểu cá nhân: sinh viên kích vào tên môn học, hệ thống sẽ hiện ra tất cả các lớp của môn học: tên lớp, thời gian học, số lượng sinh viên.

+ Thời khóa biểu cá nhân: hiển thị tất cả các môn học được ép cứng.

+ Đăng ký học TAĐC: Căn cứ vào thời khóa biểu đã được ép cứng, sinh viên lựa chọn và tích vào lớp môn học phù hợp.

+ Sinh viên lựa chọn và tích vào ô đăng ký lớp môn học phù hợp với bản thân, hệ thống hiển thị dòng: “Đăng ký thành công” xác nhận sinh viên đã đăng ký được lớp môn học. Đồng thời, tên lớp môn học cũng xuất hiện trên thời khoá biểu của sinh viên.

+ Sinh viên có thể thay đổi thời khóa biểu trong thời gian quy định. Trường hợp muốn thay đổi lớp môn học, sinh viên kích vào tên môn học đã đăng ký và kích vào ô đăng ký lớp môn học mình đã lựa chọn, hệ thống hiển thị dòng: “Hủy môn thành công” xác nhận sinh viên đã huỷ đăng ký lớp môn học đó. Đồng thời, tên lớp môn học sẽ không còn hiển thị trên thời khoá biểu của sinh viên. Việc đăng ký lớp môn học khác được thực hiện tương tự như khi đăng ký lớp môn học ban đầu.

+ Sau khi thực hiện các bước đăng ký học sinh viên phải kiểm tra lại thời khóa biểu đã có môn học mình đăng ký.

2. Nếu sinh viên không thuộc thời gian đăng ký học, hệ thống sẽ thông báo: Bạn không thuộc đối tượng đăng ký học kỳ này” hoặc “Tình trạng không bình thường, xem tình trạng ở góc phải phía trên.                                                                                                                     

3. Chú ý: Sinh viên theo dõi bảng “GIỜ HỌC HÀNG NGÀY” như sau:

Sáng

Giờ học 1

07h00   -   07h55

Giờ học 2

08h05    -   09h00

Giờ học 3

09h15    -   10h10

Giờ học 4

10h20    -    11h15

Giờ học 5

11h25    -    12h20

Chiều

Giờ học 6

13h05    -   14h00

Giờ học 7

14h10    -   15h05

Giờ học 8

15h20    -   16h15

Giờ học 9

16h25    -   17h20

Giờ học 10

17h30    -   18h25

Giờ học 11

18h35    -   19h30

Giờ học 12

19h40    -   20h35

Giờ học 13

20h45    -   21h40Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.