Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN KHOA, HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA, HỌC KỲ I, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 - 2018 (Dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý, Khoa Khoa học Sức khỏe và khoa Khoa học xã hội & Nhân văn khóa ≤ 28)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2017

  

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN KHOA,

HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA, HỌC KỲ I, NHÓM 1, NĂM HỌC 2017 - 2018

(Dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý, Khoa Khoa học Sức khỏe và

khoa Khoa học xã hội & Nhân văn khóa ≤ 28)

 

I/ CHUYỂN NGÀNH:

TT

Họ và tên

Mã SV

Chuyên ngành cũ

Chuyên ngành mới

Môn chuyển điểm

1

Đỗ Thị Thanh Thúy

A21346

QB25d1

QF25d1

2

Trịnh Đình Công

A22563

QB26g1

QM26g1

3

Nguyễn Thị Việt Nga

A23535

QA26e3

QM26e1

4

Nguyễn Hồng Ánh

A25275

QB27g2

QF27g2

5

Nguyễn Thị Kim Ngân

A25290

QF27g2

QM27g1

6

Nguyễn Chí Thành

A25316

QB27c1

QF27c1

 7

Nguyễn Quỳnh Anh

A25488

QA27g3

QM27g1

8

Nguyễn Việt An

A25591

QF27g2

QM27g1

9

Vũ Thúy Quỳnh

A25681

QA27g3

QT27g3

Hủy môn: EC205, FN212, FN224, AC211, FN221, MA142, AC201

10

Nguyễn Công Thành

A25722

QB27b1

QF27b1

11

Đoàn Minh Thành

A25750

QA27g4

QM27g1

12

Lê Nhật Thạch Thảo

A25840

QE27g4

QT27g1

Hủy môn: BA211, SC201, PE221

13

Hà Hoàng Hiệp

A25855

QF27g3

QM27g1

14

Phạm Phương Linh

A26105

QA27g5

QM27g1

15

Nguyễn Thị Nhung

A26111

QA27e2

QM27e1

16

Lê Thùy Dương

A26215

QE27g4

QT27g1

Hủy điểm: BA211, EC221

17

Nguyễn Đình Sang

A26221

QB27g2

QM27g1

18

Chu Thị Thanh Huyền

A26308

QA28g1

QT28g2

Hủy điểm: MA142, GZ101, AC201

19

Bùi Thái Minh

A26577

QE28g1

QF28g1

20

Đỗ Nhật Quang

A26937

QE28d1

QT28d2

Hủy môn: EC205, MA142

21

Nguyễn Cẩm Thanh

A26990

QF28e1

QM28e1

22

Hoàng Trọng Quân

A27442

QE28e2

QM28e1

23

Phạm Thanh Nam

A27622

QE28g4

QT28g4

Hủy môn: MA142

24

Đinh Hải Yến

A27880

QA28g4

QF28g1

25

Nguyễn Chí Bảo

A28249

QA28g5

QT28g5

EC101 → EC102

Hủy môn: EC205, MA142

 

II/ CHUYỂN KHOA:

TT

Họ và tên

Mã SV

Chuyên ngành cũ

Chuyên ngành mới

Môn chuyển điểm

1

Đặng Thị Bảo Minh

A21553

QM25e1

XW25e1

EC101 → EC102

MA101 → MA100

Hủy môn: AC362, FN224, EC204, MK418, MK426, AC211, AC212, AC314, EC202, EC203, FN211, FN221, MA142, MA231, MK424

2

Trần Tuế Đức

A27025

QF28d1

NE28a9

GE201A → GE141

GE202A → GE142

Hủy môn: EC204, BA102, GE100, GE101A, GE102A

 

III/ HỌC HAI NGÀNH CÙNG KHOA:

TT

Họ và tên

Mã SV

Chuyên ngành 1

Chuyên ngành 2

Môn chuyển điểm

1

Lý Diệu My

A22504

QE26e1

QT27e1

2

Nguyễn Văn Sơn

A25259

QE27g2

QA27g2

3

Nguyễn Thanh Hà

A26295

QA28g1

QM28g2

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.