Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký học, đăng ký thi lại học phần Giáo dục quốc phòng (phần Thực hành) Dành cho sinh viên khóa ≤ 29

 THÔNG BÁO

Đăng ký học, đăng ký thi lại học phần Giáo dục quốc phòng (phần Thực hành) 

Dành cho sinh viên khóa ≤ 29

            Năm học 2017 – 2018, nhà trường tổ chức cho sinh viên khóa mới (Khóa 30) học học phần Giáo dục quốc phòng (phần Thực hành) từ ngày 18/9 – 30/9/2017.

Sinh viên khóa ≤ 29 chưa tích lũy đủ kỹ năng thực hành: Quân sự chung (PG124), Kỹ thuật bắn súng (PG125) thì đến Phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) để đăng ký học hoặc đăng ký thi lại từ ngày 11/9 – 15/9/2017. 

            Lưu ý:

- Sinh viên chưa tích lũy được kỹ năng nào thì đăng ký học hoặc thi lại riêng kỹ năng đó. Nếu đăng ký sai, nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách đã đăng ký.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.