Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa 28 và các khoa còn lại khóa ≤ 28)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 71/TB - ĐT

               Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017

(Khoa Kinh tế - Quản lý khóa 28 và các khoa còn lại khóa 28)

Ngày 11/7/2017, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner ĐĂNG KÝ HỌC.

Cách xem: vào phần Góc sinh viên → chọn mục Phiếu báo điểmChọn học kỳGửi đi.

Các môn sau đây chưa có điểm: Thực tập ngành Khoa học máy tính (IP401); Thực tập cộng đồng 1 (PH236); CĐTN ngành Truyền thông và mạng máy tính (TC487); KLTN ngành Truyền thông và mạng máy tính (TC499); KLTN Ngôn ngữ Trung Quốc (TZ499); Thực tập cộng đồng 2 (PH336); Điều dưỡng Sản phụ khoa nâng cao (NR434); KLTN ngành Khoa học máy tính (CS499); KLTN chuyên sâu ĐD các bệnh nội khoa (NR419); KLTN chuyên ngành Quản trị kinh doanh (TB449); KLTN: Ngành Việt Nam học (VC499); Thực tập chuyên ngành Lữ hành hướng dẫn (TR481); Thực tập chuyên ngành khách sạn - nhà hàng (TR482); Điều dưỡng các bệnh nội khoa nâng cao (NR413); Điều dưỡng nhi khoa nâng cao (NR422); Topology (MA215).Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.