Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ III, NHÓM 3, NĂM HỌC 2016 – 2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2017    

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ III, NHÓM 3, NĂM HỌC 2016 – 2017

 

TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp CN

Mã môn

Tên môn

1

A24901

NGUYỄN THỊ HIỀN

NE27a7

GE142

English 2

2

A27677

NGUYỄN TỐ TRINH

NE28a1

GE142

English 2

3

A27694

VŨ THỊ CHI

NE28a6

GE142

English 2

4

A24901

NGUYỄN THỊ HIỀN

NE27a7

GE143

English 3

5

A27297

CHANG MEE SEON

NE28a5

GE143

English 3

6

A27918

VŨ THỊ TUYẾT MINH

NE28a7

GE143

English 3

7

A24463

NGUYỄN LAN HƯƠNG

QF27g1

MK202

Marketing căn bản

8

A26165

TRƯƠNG VIỆT HIẾU

QB27g2

MK202

Marketing căn bản

9

A18033

LÊ QUỲNH ANH

QB23c10

EC101

Kinh tế học đại cương

10

A19138

NGUYỄN SƠN TÙNG

QH24d1

EC101

Kinh tế học đại cương

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.