Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HKIII, NHÓM 2, NĂM HỌC 2016 – 2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ

HKIII, NHÓM 2, NĂM HỌC 2016 – 2017

TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp CN

Ghi chú

1

A04598

LÊ XUÂN MINH

TE14

Nợ học phí học kỳ 816

2

A15633

ĐỖ THỊ THU HƯƠNG

NZ26c1

Nợ học phí học kỳ 816

3

A16553

TRẦN QUANG HUY

TI23g1

Nợ học phí học kỳ 816

4

A16593

SA LA MY

QB23d2

Nợ học phí học kỳ 716

5

A16620

VÕ THỊ PHƯƠNG MAI

SN23g1

Nợ học phí học kỳ 816

6

A17440

NGÔ BẢO YẾN

XV23a1

Nợ học phí học kỳ 816

7

A17569

TRẦN BÍCH NGỌC

NJ23c1

Nợ học phí học kỳ 816

8

A17657

PHAN LÊ VŨ

QB23c9

Nợ học phí học kỳ 716

9

A17902

NGUYỄN THANH VÂN

NZ23b1

Nợ học phí học kỳ 816

10

A17905

NGUYỄN THỊ HUYỀN NGA

NZ23b1

Nợ học phí học kỳ 816

11

A18783

PHÙNG THỊ HUYỀN TRANG

SN24g1

Nợ học phí học kỳ 816

12

A18975

NGUYỄN QUỐC VIỆT

NE24a2

Nợ học phí học kỳ 816

13

A19109

BÙI THANH THẢO

NJ24a1

Nợ học phí học kỳ 816

14

A19150

NGUYỄN HƯƠNG LY

XW24g1

Nợ học phí học kỳ 816

15

A19167

DƯƠNG HỒNG CHÍ

SP24g1

Nợ học phí học kỳ 816

16

A19214

NGUYỄN THU HÀ

NJ24a1

Nợ học phí học kỳ 816

17

A19230

NGUYỄN VĂN NGỌC

TC24g1

Nợ học phí học kỳ 816

18

A19388

TRỊNH BÍCH VÂN

NZ24e1

Nợ học phí học kỳ 816

19

A19424

NGUYỄN THÙY LINH

NE24a4

Nợ học phí học kỳ 816

20

A19600

NGUYỄN NGỌC THẮNG

NE24a4

Nợ học phí học kỳ 816

21

A19614

NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG

NE24a4

Nợ học phí học kỳ 816

22

A19684

LÊ THANH TÙNG

XW24g1

Nợ học phí học kỳ 816

23

A19887

VŨ ĐỨC THÁI

XW24g1

Nợ học phí học kỳ 816

24

A20006

NGUYỄN THÀNH NAM

SP24g1

Nợ học phí học kỳ 816

25

A20069

TRẦN THỊ NGỌC MAI

XV24g1

Nợ học phí học kỳ 816

26

A20070

CHU VĂN NGỌ

NJ24d1

Nợ học phí học kỳ 816

27

A20188

NGUYỄN QUỐC ANH

XW24g1

Nợ học phí học kỳ 816

28

A20460

LÊ VĂN SỰ

XV25g1

Nợ học phí học kỳ 816

29

A20527

PHẠM THU TRANG

NJ25a1

Nợ học phí học kỳ 816

30

A20573

NGUYỄN THÀNH LONG

NJ25a1

Nợ học phí học kỳ 816

31

A20633

ĐOÀN NGUYỄN KIỀU TRANG

XV25a1

Nợ học phí học kỳ 816

32

A20647

TRẦN LAN PHƯƠNG

NJ25e1

Nợ học phí học kỳ 816

33

A20650

LẠI NGUYỆT CẦM

NE25a1

Nợ học phí học kỳ 816

34

A20678

TRỊNH KIỀU TRANG

QT27c1

Nợ học phí học kỳ 816

35

A20827

NGUYỄN NGỌC QUỲNH

XV25g1

Nợ học phí học kỳ 816

36

A20910

TRẦN THỊ THU HÀ

NJ25g2

Nợ học phí học kỳ 816

37

A21098

DƯƠNG THỊ HÀ TRANG

SN25g1

Nợ học phí học kỳ 816

38

A21107

NGUYỄN MỸ LINH

XV25c1

Nợ học phí học kỳ 816

39

A21222

NGUYỄN QUỲNH ANH

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 816

40

A21255

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG YẾN

QH25g1

Nợ học phí học kỳ 716, 816

41

A21336

NGUYỄN VĂN PHÚC

NE25a2

Nợ học phí học kỳ 816

42

A21430

TRẦN TUYẾT TRINH

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 816

43

A21515

ĐẶNG THỊ HƯƠNG

NE25a3

Nợ học phí học kỳ 816

44

A21564

GIÁP MINH TÚ

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 816

45

A21791

LÃ HÀ NGÂN

NJ25g1

Nợ học phí học kỳ 816

46

A21828

NGUYỄN HÀ LINH

NE25a4

Nợ học phí học kỳ 816

47

A21863

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

NE25a4

Nợ học phí học kỳ 816

48

A21897

PHẠM VIỆT DŨNG

NE25a4

Nợ học phí học kỳ 816

49

A21908

HOÀNG THỊ THU THẢO

NZ25g1

Nợ học phí học kỳ 816

50

A21980

PHÙNG THỊ CẨM VÂN

SP25g1

Nợ học phí học kỳ 816

51

A21983

NGUYỄN TÙNG LÂM

NZ25g1

Nợ học phí học kỳ 816

52

A21995

LƯỜNG THỊ TRANG

QH25g1

Nợ học phí học kỳ 816

53

A22013

TRƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG

NZ25c1

Nợ học phí học kỳ 816

54

A22105

HOÀNG HỒNG QUÂN

QF25g6

Nợ học phí học kỳ 716

55

A22155

HÀ HƯƠNG GIANG

XV25g1

Nợ học phí học kỳ 816

56

A22158

HOÀNG THỊ PHƯƠNG QUỲNH

NJ25e1

Nợ học phí học kỳ 816

57

A22182

PHÙNG NHẬT LỆ

NE25a4

Nợ học phí học kỳ 816

58

A22370

TRẦN THANH THỦY

SN26e1

Nợ học phí học kỳ 816

59

A22371

NGUYỄN THỊ HỒNG MINH

NJ26d1

Nợ học phí học kỳ 816

60

A22407

NGUYỄN TUẤN ANH

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 816

61

A22424

VŨ THỊ THÚY HẰNG

SN26g1

Nợ học phí học kỳ 816

62

A22434

PHẠM NGỌC BÍCH

SP26g1

Nợ học phí học kỳ 816

63

A22438

TRẦN PHÚ NAM

QT27e1

Nợ học phí học kỳ 816

64

A22452

MAI CAO LÂM

NZ26d1

Nợ học phí học kỳ 816

65

A22466

NGUYỄN BẢO LÂM

NE26a1

Nợ học phí học kỳ 816

66

A22469

NGUYỄN THỊ HIỀN

SN26g1

Nợ học phí học kỳ 816

67

A22470

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

SN26g1

Nợ học phí học kỳ 816

68

A22475

NGUYỄN THỊ TRANG

SN26g1

Nợ học phí học kỳ 816

69

A22513

NGUYỄN TIẾN KHOA

SP26g1

Nợ học phí học kỳ 816

70

A22545

NGÔ THỊ HUYỀN TRANG

NJ26d1

Nợ học phí học kỳ 816

71

A22546

VŨ THỊ HẢI YẾN

SN26g1

Nợ học phí học kỳ 816

72

A22568

NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

NJ26d1

Nợ học phí học kỳ 816

73

A22599

NGUYỄN NGỌC THÚY

NE26a1

Nợ học phí học kỳ 816

74

A22605

TRẦN ĐỨC HUỲNH

SN26d1

Nợ học phí học kỳ 816

75

A22607

LÊ THỊ YẾN

SN26g1

Nợ học phí học kỳ 816

76

A22664

TRẦN VIỆT HÙNG

SN26g1

Nợ học phí học kỳ 816

77

A22716

VŨ PHƯƠNG THẢO

NE26a2

Nợ học phí học kỳ 816

78

A22722

LÊ KHÁNH DUY

SN26g1

Nợ học phí học kỳ 816

79

A22739

NGUYỄN THỊ MAI ANH

NJ26d1

Nợ học phí học kỳ 816

80

A22752

NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

QF26d2

Nợ học phí học kỳ 716

81

A22763

ĐỖ HƯƠNG THU

QT27b1

Nợ học phí học kỳ 816

82

A22766

NGÔ THỊ MAI

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 616

83

A22837

NGUYỄN THÀNH CÔNG

TC26g1

Nợ học phí học kỳ 816

84

A22855

NGUYỄN QUÝ LY

TC26d1

Nợ học phí học kỳ 816

85

A22873

NGUYỄN HIỆP HOÀ

QT27d1

Nợ học phí học kỳ 816

86

A22890

ĐỖ HẢI DƯƠNG

SP26e1

Nợ học phí học kỳ 816

87

A22895

NGUYỄN THÚY QUỲNH

NJ26d2

Nợ học phí học kỳ 816

88

A22917

CAO LAN NHI

XV26d1

Nợ học phí học kỳ 816

89

A22926

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

TC26g1

Nợ học phí học kỳ 816

90

A22935

TRẦN THỊ LOAN

NJ26e1

Nợ học phí học kỳ 816

91

A22948

NGUYỄN THỊ KHUYÊN

NE26a3

Nợ học phí học kỳ 816

92

A22952

LÊ THỊ DUNG

SN26g1

Nợ học phí học kỳ 816

93

A22956

GIANG THỊ PHƯƠNG

SN26g1

Nợ học phí học kỳ 816

94

A22958

PHẠM THỊ HẠNH

NJ26d2

Nợ học phí học kỳ 816

95

A22960

NGUYỄN XUÂN VƯƠNG

SN26g1

Nợ học phí học kỳ 816

96

A22976

NGUYỄN VĂN HOÀNG

QE28d1

Nợ học phí học kỳ 816

97

A22986

PHAN VÂN LY

NE26a3

Nợ học phí học kỳ 816

98

A22995

VŨ THỊ NHƯ

XW26g1

Nợ học phí học kỳ 816

99

A23015

TRẦN PHƯƠNG DUNG

NZ26d1

Nợ học phí học kỳ 816

100

A23040

ĐỖ HIỀN PHƯƠNG

NE26a3

Nợ học phí học kỳ 816

101

A23042

VŨ THU THẢO

NE26a3

Nợ học phí học kỳ 816

102

A23067

VŨ ĐỨC HIẾU

NJ26c1

Nợ học phí học kỳ 816

103

A23085

NGUYỄN HƯƠNG TRANG

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 816

104

A23096

TRẦN THANH UYÊN

NJ26d3

Nợ học phí học kỳ 816

105

A23102

TRẦN MỸ DUYÊN

XV26d1

Nợ học phí học kỳ 816

106

A23129

TRỊNH TUẤN ANH

NE26a3

Nợ học phí học kỳ 816

107

A23176

TRẦN MỸ HẠNH

TE26e1

Nợ học phí học kỳ 816

108

A23238

PHẠM QUANG DUY

NE26a4

Nợ học phí học kỳ 816

109

A23245

PHẠM THỊ NGỌC ANH

NE26a4

Nợ học phí học kỳ 816

110

A23284

VŨ VƯƠNG ANH

TC26e1

Nợ học phí học kỳ 816

111

A23298

NGUYỄN DUY BÁCH

QT27d1

Nợ học phí học kỳ 816

112

A23308

NGUYỄN ÁNH NGỌC

SN26g1

Nợ học phí học kỳ 816

113

A23324

PHẠM THỊ THU THANH

SN26g1

Nợ học phí học kỳ 816

114

A23355

TRẦN MẠNH TRƯỜNG

SN26g2

Nợ học phí học kỳ 816

115

A23363

NGUYỄN VIỆT ANH

QH26g1

Nợ học phí học kỳ 816

116

A23365

TRỊNH THỊ THÙY DUNG

NJ26e2

Nợ học phí học kỳ 816

117

A23372

ĐỖ HÀ QUANG

XV26e1

Nợ học phí học kỳ 816

118

A23416

CAO THỊ HUYỀN

NE26a4

Nợ học phí học kỳ 816

119

A23424

NGUYỄN THANH THANH THẢO

NZ26d1

Nợ học phí học kỳ 816

120

A23435

ĐẶNG THỊ DUNG

SN26g2

Nợ học phí học kỳ 816

121

A23470

NGUYỄN THỊ MAI LY

SN26g2

Nợ học phí học kỳ 816

122

A23476

NGUYỄN HÀ LINH

NZ26c1

Nợ học phí học kỳ 816

123

A23487

NGUYỄN THỊ THƠM

NE26a4

Nợ học phí học kỳ 816

124

A23488

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

XW26g1

Nợ học phí học kỳ 816

125

A23505

NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG

NE26a5

Nợ học phí học kỳ 816

126

A23509

PHAN THỊ NGUYỆT NGA

NJ26d4

Nợ học phí học kỳ 816

127

A23531

PHẠM THỊ THÙY LINH

NE26a4

Nợ học phí học kỳ 816

128

A23554

LƯƠNG VIỆT HÀ

NZ26g1

Nợ học phí học kỳ 816

129

A23582

NGUYỄN THỊ THẢO TRANG

SN26g2

Nợ học phí học kỳ 816

130

A23592

NGHIÊM PHƯƠNG ANH

XV26g1

Nợ học phí học kỳ 816

131

A23595

LÊ NHẬT HOÀNG

NE26a5

Nợ học phí học kỳ 816

132

A23655

CHU HÀ THU

QT27e1

Nợ học phí học kỳ 816

133

A23656

LÊ NGỌC HÂN

NJ26g2

Nợ học phí học kỳ 816

134

A23711

NGUYỄN NGÂN HÀ

NE26a5

Nợ học phí học kỳ 816

135

A23733

HÀ ĐỨC TRUNG

SN26g2

Nợ học phí học kỳ 816

136

A23745

PHÙNG ĐĂNG THIỆN

TI26g1

Nợ học phí học kỳ 816

137

A23750

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

NE26a5

Nợ học phí học kỳ 816

138

A23777

TÔ XUÂN HOÀNG

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 816

139

A23815

PHẠM TIẾN LÂM

XW26e1

Nợ học phí học kỳ 816

140

A23826

LÊ ĐỨC PHONG

TI26g1

Nợ học phí học kỳ 816

141

A23843

LÊ THỊ TRANG

NJ26e2

Nợ học phí học kỳ 816

142

A23855

PHẠM THỊ MAI HOA

XV26d1

Nợ học phí học kỳ 816

143

A23857

ĐOÀN MỸ LINH

XV26d1

Nợ học phí học kỳ 816

144

A23889

TRỊNH THÙY LINH

NJ26g2

Nợ học phí học kỳ 816

145

A23892

NGUYỄN NGỌC THUẬN

XW26g1

Nợ học phí học kỳ 816

146

A23909

ĐOÀN THỊ KHÁNH NGUYÊN

NE26a5

Nợ học phí học kỳ 816

147

A23920

NGUYỄN THỊ BẢO THOA

NE26a5

Nợ học phí học kỳ 816

148

A23953

TRẦN THU HƯƠNG

XV26g1

Nợ học phí học kỳ 816

149

A23955

LÊ HOÀNG VIỆT

XV26d1

Nợ học phí học kỳ 616, 816

150

A23992

TRẦN THỊ XUÂN LỢI

XV26c1

Nợ học phí học kỳ 816

151

A23994

LÊ KHÁNH LINH

XV26d1

Nợ học phí học kỳ 816

152

A24011

NGUYỄN ANH THƯ

TI26g2

Nợ học phí học kỳ 816

153

A24018

NGUYỄN THẢO MY

XV26g1

Nợ học phí học kỳ 816

154

A24038

PHÙNG THỊ HÀ THU

QH26d1

Nợ học phí học kỳ 716, 816

155

A24048

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 816

156

A24052

LÊ CÔNG DUY

QT27b1

Nợ học phí học kỳ 816

157

A24061

MAI THỊ PHƯƠNG LINH

QT27e1

Nợ học phí học kỳ 816

158

A24077

HOÀNG ĐỨC LONG

SP26g1

Nợ học phí học kỳ 816

159

A24092

ĐÀO BẢO TRUNG

XW26d1

Nợ học phí học kỳ 816

160

A24102

ĐOÀN VÂN ANH

NZ26c1

Nợ học phí học kỳ 816

161

A24111

LÊ ĐỨC ANH

TC26g1

Nợ học phí học kỳ 816

162

A24115

ĐẶNG THỊ DIỆU LINH

NZ26e1

Nợ học phí học kỳ 816

163

A24133

TRẦN THỊ THÙY LINH

SN26e1

Nợ học phí học kỳ 816

164

A24137

PHẠM THỊ THU BA

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 816

165

A24146

TRỊNH KHÁNH LINH

SN26e1

Nợ học phí học kỳ 816

166

A24208

VŨ VĂN ĐẠT

SN26e1

Nợ học phí học kỳ 816

167

A24238

PHÙNG THỊ YẾN

NJ26d4

Nợ học phí học kỳ 816

168

A24262

PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH

XV26g1

Nợ học phí học kỳ 816

169

A24298

NGUYỄN ĐÌNH THĂNG LONG

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 816

170

A24304

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

NJ27g1

Nợ học phí học kỳ 816

171

A24306

NGUYỄN THỊ MINH THU

NE27a2

Nợ học phí học kỳ 816

172

A24329

NGUYỄN PHAN HOÀNG

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 816

173

A24333

NGUYỄN THÙY DƯƠNG

NE27a7

Nợ học phí học kỳ 816

174

A24337

GIANG THANH HÀ

NE27a2

Nợ học phí học kỳ 816

175

A24344

ĐÀO THẢO LINH

QT27c1

Nợ học phí học kỳ 816

176

A24347

NGUYỄN QUỲNH MAI

NJ27d1

Nợ học phí học kỳ 816

177

A24356

LƯƠNG CHÍNH NGHĨA

TC27d1

Nợ học phí học kỳ 816

178

A24372

TRẦN VŨ KHANH TUYỀN

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 816

179

A24390

NGUYỄN THỊ LINH UYÊN

NE27a2

Nợ học phí học kỳ 816

180

A24405

NGUYỄN ĐỨC VIỆT

NJ27b1

Nợ học phí học kỳ 816

181

A24410

NGUYỄN ĐỨC NAM

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 816

182

A24411

NGUYỄN HOÀNG NAM

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 616

183

A24414

TRẦN HƯƠNG LIÊN

NZ27e1

Nợ học phí học kỳ 816

184

A24446

NGHIÊM QUỐC KHÁNH

SN27g1

Nợ học phí học kỳ 616

185

A24461

NGUYỄN DUY TUYÊN

XW27g1

Nợ học phí học kỳ 816

186

A24470

VŨ PHƯƠNG THẢO

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 816

187

A24502

PHẠM LINH CHI

NE27a3

Nợ học phí học kỳ 816

188

A24526

HOÀNG HẢI YẾN

NE27a3

Nợ học phí học kỳ 816

189

A24534

LÊ HỒNG NHUNG

NZ27b1

Nợ học phí học kỳ 816

190

A24537

PHÙNG PHƯƠNG ANH

NE27a3

Nợ học phí học kỳ 816

191

A24538

PHẠM PHÚ CƯƠNG

NE27a1

Nợ học phí học kỳ 816

192

A24550

BÙI TRỌNG ĐỨC

NE27a3

Nợ học phí học kỳ 816

193

A24565

DƯƠNG MINH HIẾU

NE27a3

Nợ học phí học kỳ 816

194

A24571

NGUYỄN TUẤN DƯƠNG

TC27g1

Nợ học phí học kỳ 816

195

A24591

ĐÀO VĂN CƯỜNG

TI27g1

Nợ học phí học kỳ 816

196

A24596

NGÔ TRÀ MY

NE27a1

Nợ học phí học kỳ 816

197

A24603

NGUYỄN THỤC ANH

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 816

198

A24607

NGUYỄN THỊ THU THẢO

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 816

199

A24618

ĐOÀN MINH HẰNG

NE27a1

Nợ học phí học kỳ 816

200

A24621

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

NJ27e1

Nợ học phí học kỳ 616, 516

201

A24630

LÊ THÚY MAI

NE27a1

Nợ học phí học kỳ 816

202

A24633

NGUYỄN THỊ QUYÊN

NJ27c1

Nợ học phí học kỳ 816

203

A24637

ĐINH THỊ UYÊN

SN27g2

Nợ học phí học kỳ 816

204

A24647

PHẠM ANH THẮM

NE27a1

Nợ học phí học kỳ 816

205

A24657

NGUYỄN THẢO ANH

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 816

206

A24704

HOÀNG HÀ

QH27e1

Nợ học phí học kỳ 816

207

A24736

ĐOÀN VIỆT HÀ

QT27b1

Nợ học phí học kỳ 816

208

A24738

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

NE27a4

Nợ học phí học kỳ 816

209

A24752

NGUYỄN THỊ DIỆU LINH

QA27c1

Nợ học phí học kỳ 716

210

A24758

NGUYỄN HOÀI PHONG

NJ27b1

Nợ học phí học kỳ 816

211

A24762

PHẠM THANH TÂM

TI27g1

Nợ học phí học kỳ 816

212

A24778

PHẠM KIM THÀNH

NJ27b1

Nợ học phí học kỳ 816

213

A24780

TRẦN KHÁNH HUYỀN

NJ27s1

Nợ học phí học kỳ 816

214

A24788

TẠ THU HÀ

NJ27e1

Nợ học phí học kỳ 516

215

A24790

ĐỖ THU THỦY

NJ27g2

Nợ học phí học kỳ 616, 816

216

A24817

BÙI QUỐC NAM

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 816

217

A24854

NGUYỄN HOÀNG TÙNG

NJ27s1

Nợ học phí học kỳ 616

218

A24860

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

NJ27e1

Nợ học phí học kỳ 816

219

A24867

NGUYỄN TIẾN MẠNH

NE27a4

Nợ học phí học kỳ 816

220

A24868

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

NJ27s1

Nợ học phí học kỳ 816

221

A24877

ĐOÀN HƯNG PHÚ

TI27g1

Nợ học phí học kỳ 816

222

A24889

TRẦN TRUNG DŨNG

QT27d1

Nợ học phí học kỳ 816

223

A24902

NGUYỄN TIẾN NAM

QT27e1

Nợ học phí học kỳ 816

224

A24927

NGUYỄN MỸ LINH

NJ27c2

Nợ học phí học kỳ 816

225

A24935

NGUYỄN THỊ HUYỀN

NJ27e2

Nợ học phí học kỳ 816

226

A24969

ĐẶNG HỒNG HẠNH

NJ27b1

Nợ học phí học kỳ 816

227

A25011

NGUYỄN MAI PHƯƠNG

NJ27b1

Nợ học phí học kỳ 816

228

A25017

NGUYỄN NGỌC LONG

NE27a5

Nợ học phí học kỳ 816

229

A25030

CHU NGỌC BÍCH

QT27b1

Nợ học phí học kỳ 816

230

A25055

NGUYỄN NGỌC DIỆP

QT27b1

Nợ học phí học kỳ 816

231

A25059

NGUYỄN THANH HƯƠNG

NJ27c2

Nợ học phí học kỳ 816

232

A25073

TĂNG THỊ HẢI YẾN

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 816

233

A25085

CAO THỊ THU THẢO

XV27d1

Nợ học phí học kỳ 816

234

A25132

CHU XUÂN CƯỜNG

SP27c1

Nợ học phí học kỳ 816

235

A25180

NGÔ THỊ HƯƠNG QUỲNH

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 816

236

A25181

ĐINH XUÂN BÁCH

SP27g1

Nợ học phí học kỳ 816

237

A25185

NGUYỄN THỊ LAN ANH

NJ27d1

Nợ học phí học kỳ 816

238

A25195

VŨ NGỌC ANH

NJ27c3

Nợ học phí học kỳ 816

239

A25238

LÝ PHÚ THỌ

NJ27b2

Nợ học phí học kỳ 816

240

A25240

VŨ ANH DŨNG

QT27d1

Nợ học phí học kỳ 816

241

A25255

NGUYỄN VĂN HƯỚNG

TI27g2

Nợ học phí học kỳ 816

242

A25258

ĐẶNG THỊ HOA

NJ27c3

Nợ học phí học kỳ 816

243

A25261

VŨ NAM ANH

QT27c1

Nợ học phí học kỳ 716

244

A25266

NGUYỄN THỊ LAN ANH

SN27g3

Nợ học phí học kỳ 816

245

A25280

HÀ TRUNG HIẾU

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 816

246

A25285

TRẦN THỊ TUYẾT

NJ27d2

Nợ học phí học kỳ 816

247

A25288

TRẦN PHƯƠNG NAM

TI27g1

Nợ học phí học kỳ 816

248

A25301

LÊ THỊ HẢI YẾN

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 816

249

A25310

ĐINH THỊ VÂN

NJ27g3

Nợ học phí học kỳ 816

250

A25325

BÙI THỊ MAI LINH

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 816

251

A25349

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 816

252

A25370

TRẦN MỸ LINH

SN27g3

Nợ học phí học kỳ 816

253

A25372

NGUYỄN QUÝ LUÂN

QH27e1

Nợ học phí học kỳ 816

254

A25386

LÊ THỊ ANH VÂN

NE27a5

Nợ học phí học kỳ 816

255

A25389

NGUYỄN LƯƠNG TÀI ANH

QT27c1

Nợ học phí học kỳ 816

256

A25400

NGUYỄN THỊ CHUNG ANH

XV27a1

Nợ học phí học kỳ 816

257

A25437

TRẦN THỊ PHƯƠNG

SP27g1

Nợ học phí học kỳ 816

258

A25443

BÙI NGỌC TRÂM

NE27a1

Nợ học phí học kỳ 816

259

A25450

TRẦN HỮU MINH

NE27a2

Nợ học phí học kỳ 816

260

A25464

PHẠM PHAN HUY HOÀNG

TE27d1

Nợ học phí học kỳ 816

261

A25467

ĐỖ CHÍ CHUNG

QE27e2

Nợ học phí học kỳ 816

262

A25494

NGUYỄN QUỲNH ANH

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 816

263

A25509

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

NE27a5

Nợ học phí học kỳ 816

264

A25523

PHẠM THANH NGA

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 816

265

A25526

ĐẶNG LÊ QUÂN

NE27a5

Nợ học phí học kỳ 816

266

A25530

NGUYỄN THÙY LINH

XV27d1

Nợ học phí học kỳ 816

267

A25532

PHẠM HOÀNG HIỆP

TI27c1

Nợ học phí học kỳ 816

268

A25552

NGUYỄN QUANG HUY

NJ27s1

Nợ học phí học kỳ 616

269

A25554

VŨ ĐỨC HUY

TI27e1

Nợ học phí học kỳ 816

270

A25569

LÊ NGỌC THÚY PHƯƠNG

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 616

271

A25595

NGUYỄN THUỶ TIÊN

NE27a5

Nợ học phí học kỳ 816

272

A25609

TRẦN VĂN HẠNH

NJ27c3

Nợ học phí học kỳ 816

273

A25610

TRẦN BÌNH MINH

QT27c1

Nợ học phí học kỳ 816

274

A25628

DƯƠNG TUẤN ANH

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 816

275

A25630

LÊ THỊ THUỶ TIÊN

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 816

276

A25653

NGUYỄN THỊ THANH MAI

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 816

277

A25656

NGÔ QUANG SÂM

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 816

278

A25661

PHẠM THỊ NGA

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 816

279

A25685

TRẦN HUYỀN MY

NJ27c3

Nợ học phí học kỳ 816

280

A25715

NGUYỄN TUẤN ANH

SN27g4

Nợ học phí học kỳ 816

281

A25726

NGUYỄN THỊ YẾN NHI

NJ27g4

Nợ học phí học kỳ 816

282

A25729

PHAN ĐỨC DUY

QT27e1

Nợ học phí học kỳ 816

283

A25735

NGUYỄN THỊ THANH TRÀ

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 816

284

A25745

MAI LÝ HOÀI LINH

SN27g4

Nợ học phí học kỳ 816

285

A25767

HOÀNG PHẠM VÂN ANH

XW27g1

Nợ học phí học kỳ 816

286

A25771

HOÀNG THIỆN TÂM

QE28g3

Nợ học phí học kỳ 816

287

A25799

TẠ MINH TUẤN

XV27e1

Nợ học phí học kỳ 816

288

A25802

NGÔ VĂN SANG

TI27g2

Nợ học phí học kỳ 816

289

A25853

TRỊNH MINH QUANG

QT27c1

Nợ học phí học kỳ 816

290

A25866

TRẦN TUẤN BẢO

XW27g2

Nợ học phí học kỳ 816

291

A25877

NGÔ THỊ CẨM TÚ

XV27e1

Nợ học phí học kỳ 816

292

A25954

NGUYỄN THỊ TRANG

NJ27e3

Nợ học phí học kỳ 816

293

A25967

VŨ NGỌC ANH

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 816

294

A25969

BẠCH THỊ TRANG

NJ27g4

Nợ học phí học kỳ 816

295

A26013

TRẦN THỊ NGỌC KHÁNH

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 816

296

A26014

PHAN HÙNG PHI

XW27g2

Nợ học phí học kỳ 816

297

A26036

NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG

NE27a6

Nợ học phí học kỳ 816

298

A26040

VŨ HOÀNG ANH

NE27a6

Nợ học phí học kỳ 816

299

A26049

NGUYỄN KHÁNH LINH

XW27d1

Nợ học phí học kỳ 816

300

A26058

TRẦN NGUYÊN HIẾU NGUYỄN

XV27a1

Nợ học phí học kỳ 816

301

A26060

NGÔ THỊ THU THỦY

NE27a8

Nợ học phí học kỳ 816

302

A26067

PHẠM DƯƠNG QUỲNH

NJ27s1

Nợ học phí học kỳ 816

303

A26070

NGUYỄN THU HÀ

NE27a8

Nợ học phí học kỳ 816

304

A26071

TRẦN PHƯƠNG NAM

QM27e1

Nợ học phí học kỳ 816

305

A26073

NGUYỄN THANH HÀ

QT27e1

Nợ học phí học kỳ 816

306

A26077

DƯƠNG THẾ TÙNG

TC27g2

Nợ học phí học kỳ 816

307

A26082

NGUYỄN PHÚC THỊNH

TI27g2

Nợ học phí học kỳ 816

308

A26092

ĐINH THỊ LỆ THỦY

SN27e1

Nợ học phí học kỳ 816

309

A26097

NGÔ HẢI NAM

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 816

310

A26124

LƯƠNG NHẬT ANH

TC27g2

Nợ học phí học kỳ 816

311

A26126

NGUYỄN HOÀNG NAM

NE27a6

Nợ học phí học kỳ 816

312

A26137

NGUYỄN HUY ANH

NE27a6

Nợ học phí học kỳ 816

313

A26168

PHẠM LINH CHI

XV27a1

Nợ học phí học kỳ 816

314

A26171

NGUYỄN BÁ HẢI

TC27g2

Nợ học phí học kỳ 816

315

A26173

NGUYỄN AN HUY

NE27a6

Nợ học phí học kỳ 816

316

A26177

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

NE27a6

Nợ học phí học kỳ 816

317

A26187

DƯƠNG NHỊ LINH

NJ27s1

Nợ học phí học kỳ 616, 816

318

A26189

NGUYỄN NGỌC TRÂM

NE27a8

Nợ học phí học kỳ 816

319

A26194

LỤC THỊ THỦY

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 816

320

A26225

QUÁCH TUẤN HÙNG

TC27g2

Nợ học phí học kỳ 816

321

A26249

TRẦN  THỊ PHƯƠNG ANH

XW27g2

Nợ học phí học kỳ 816

322

A26250

NGUYỄN QUỐC KHÁNH

QE28g4

Nợ học phí học kỳ 816

323

A26273

NGUYỄN HẢI LINH

SN27g4

Nợ học phí học kỳ 816

324

A26281

LÊ THANH THẢO

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 816

325

A26300

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 816

326

A26323

KHUẤT THÀNH TRUNG

QF28d1

Nợ học phí học kỳ 816

327

A26333

VÕ TUYẾT NHI

NJ28a1

Nợ học phí học kỳ 616

328

A26355

NGUYỄN ĐÌNH KIÊN

SN28g1

Nợ học phí học kỳ 816

329

A26359

NGUYỄN VƯƠNG NAM

TC28g1

Nợ học phí học kỳ 816

330

A26369

ĐẶNG THỊ THÙY LINH

QA28d1

Nợ học phí học kỳ 816

331

A26375

NGUYỄN HỒNG QUÂN

QM28g1

Nợ học phí học kỳ 816

332

A26377

NGUYỄN MẠNH HUY

QE28g1

Nợ học phí học kỳ 816

333

A26380

LÊ BẢO ANH

NJ28g1

Nợ học phí học kỳ 816

334

A26397

TẠ MAI MỸ LINH

NJ28g1

Nợ học phí học kỳ 816

335

A26409

ĐÀO ANH TUẤN

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 816

336

A26412

ĐẶNG KIỀU TRINH

NE28a10

Nợ học phí học kỳ 816

337

A26418

VŨ HỮU HƯỞNG

NJ28s1

Nợ học phí học kỳ 816

338

A26427

NGUYỄN THỊ YẾN LINH

NJ28g1

Nợ học phí học kỳ 816

339

A26428

ĐẶNG THU HUYỀN

NJ28g1

Nợ học phí học kỳ 816

340

A26429

PHẠM THANH TÙNG

NJ28e1

Nợ học phí học kỳ 816

341

A26433

ĐỖ THANH THƯ

QA28g1

Nợ học phí học kỳ 816

342

A26438

CAO PHONG ANH

QE28b1

Nợ học phí học kỳ 816

343

A26440

TRẦN ĐỨC THỊNH

QT28d1

Nợ học phí học kỳ 816

344

A26444

NGUYỄN QUANG HUY

QE28g1

Nợ học phí học kỳ 816

345

A26451

CÔNG HÀ PHƯƠNG

NE28a2

Nợ học phí học kỳ 816

346

A26459

NGUYỄN DUY HIẾU

QT28g5

Nợ học phí học kỳ 816

347

A26478

NGUYỄN NHẬT ANH

QE28e2

Nợ học phí học kỳ 816

348

A26479

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

QT28g5

Nợ học phí học kỳ 816

349

A26487

NGUYỄN QUỲNH TRANG

QT28g1