Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ III, NHÓM 1, NĂM HỌC 2016 – 2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017  

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ III, NHÓM 1, NĂM HỌC 2016 – 2017

TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp CN

Mã môn

Tên môn

1

A24822

Lê Hà Thu

QF27b1

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

2

A20816

Nguyễn Thị Vân Anh

QA25g2

PE221

Tiếng Anh doanh nghiệp 1A

3

A21708

Chu Thành Long

QE25b1

PE221

Tiếng Anh doanh nghiệp 1A

4

A24942

Bùi Khánh Linh

QA27c1

PE221

Tiếng Anh doanh nghiệp 1A

5

A25063

Hoàng Phạm Kim Yến

QB27g1

PE221

Tiếng Anh doanh nghiệp 1A

6

A12969

Đặng Thị Thu Hương

QM21a

PE322

Tiếng Anh doanh nghiệp 1B

7

A16474

Nghiêm Thanh Nga

QM23g1

PG106

GDTC: Bóng bàn cơ bảnVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.