Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HKIII, NHÓM 1, NĂM HỌC 2016 – 2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ

HKIII, NHÓM 1, NĂM HỌC 2016 – 2017

TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp CN

Ghi chú

1

A11490

ĐỒNG NHÂM TUẤN

QA20D2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

2

A12049

PHẠM THỊ VIỆT HÀ

QB20D4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

3

A13566

LÊ ĐỨC ANH

QB21B5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

4

A16248

VŨ THỊ LAN THANH

QM23C2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

5

A16316

BÙI THANH TÙNG

QB23G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

6

A16352

PHẠM KIM NGỌC

QB23G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616, 716

7

A16593

SA LA MY

QB23D2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

8

A16772

NGUYỄN THIÊN TRANG

QA23G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

9

A17111

NGUYỄN THỊ KIM CHI

QB23A2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

10

A17657

PHAN LÊ VŨ

QB23C9

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

11

A17702

TRẦN ĐỨC TUÂN

QB23G10

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

12

A17721

NGUYỄN MẠNH QUÂN

QB23D4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

13

A17913

NGUYỄN MẠNH THẮNG

QB23G8

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

14

A18019

TRỊNH TUẤN SƠN

QE23C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

15

A18082

TÔ NGỌC ANH

QM23B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616, 716

16

A18403

NGUYỄN VÂN TRANG

QB24C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

17

A18535

LÃ HOÀNG GIANG

QB24D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

18

A18921

KHUẤT THỊ MỸ LINH

QB24G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

19

A18978

VŨ THÀNH LUÂN

QE24G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

20

A19124

TRẦN THỊ LAN HƯƠNG

QA24C2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

21

A19191

NGUYỄN THANH THẢO

QF24G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

22

A19228

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

QE24D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

23

A19294

TẠ BẢO LY

QM24C2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

24

A19433

MAI NGUYỄN NGỌC TOÀN

QE24A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

25

A19786

BÙI THỊ LIÊN

QA24D2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

26

A20055

NGUYỄN THỊ THU TRANG

QM24G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

27

A20233

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

QB24G5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

28

A20315

TẠ THÁI HÒA

QB24G5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

29

A20533

NGUYỄN THÚY QUỲNH

QA25G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

30

A20610

HÀ ANH ĐỨC

QF25G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

31

A20706

NGÔ MINH ĐẠT

QF25C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

32

A20765

BÙI THỊ THANH TÂM

QA25G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

33

A20866

NGUYỄN VĂN THÀNH

QF25G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

34

A21013

NGUYỄN THÙY DƯƠNG

QF25D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

35

A21038

NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP

QF25C2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

36

A21049

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGÂN

QF25G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

37

A21062

NGUYỄN ĐỨC HÙNG

QE25A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

38

A21255

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG YẾN

QH25G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

39

A21334

HOÀNG MAI KHANH

QF25C2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

40

A21452

NGUYỄN XUÂN HOÀNG

QF25C2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

41

A21671

NGUYỄN VIỆT ANH

QF25B2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

42

A21720

TẠ THỊ LINH PHƯƠNG

QA25G6

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

43

A21786

NGUYỄN CẨM TÚ

QM25G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

44

A21803

LÊ NAM SƠN

QM25G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

45

A21844

VŨ LÂM BÁCH

QE25G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

46

A21876

LƯU VĂN LINH

QF25G5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

47

A22019

TRƯƠNG THỊ THU HÀ

QF25G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

48

A22023

NGUYỄN DUY ANH

QF25G6

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

49

A22063

LÊ PHẠM QUỐC CHIÊM

QE25G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

50

A22105

HOÀNG HỒNG QUÂN

QF25G6

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

51

A22134

PHẠM MINH TÚ

QE25C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

52

A22210

TÔ VĨNH QUYẾT

QF25G6

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

53

A22339

NGUYỄN ĐỨC HẢI

QF26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716, 915

54

A22396

LÊ TUẤN HẢI

QA26E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

55

A22418

NGUYỄN CHÍ TÀI

QF26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

56

A22651

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

QE26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

57

A22721

CHU HOÀNG TÙNG

QF26E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

58

A22728

LÊ TRÀ MY

QA26E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

59

A22745

NGUYỄN THẾ HIỂN

QE26G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

60

A22752

NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

QF26D2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

61

A22809

NGUYỄN HẢI TIỀN

QM26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

62

A22813

NGUYỄN DIỆU LINH

QB26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

63

A22854

VŨ TRÂM ANH

QE26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

64

A22992

LÊ ĐỨC TRỌNG

QM26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

65

A23009

HỒ TƯỜNG ANH

QE26G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

66

A23084

ĐỖ TUẤN MINH

QE26E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616, 716

67

A23506

PHẠM TRUNG HIẾU

QE26C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

68

A23651

CAO THANH HIẾU

QF26B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

69

A23663

DƯƠNG HỒNG QUÂN

QM26C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

70

A23724

NGUYỄN VĂN MỪNG

QA26G4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

71

A23755

NGUYỄN THANH THANH HUYỀN

QE26G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

72

A23759

MAI THANH HÀ

QB26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

73

A23869

NGUYỄN ANH TÙNG

QM26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716, 915

74

A23882

NGUYỄN THANH AN

QE26G4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

75

A24031

ĐINH THÙY ANH

QB26C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

76

A24038

PHÙNG THỊ HÀ THU

QH26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

77

A24075

TRẦN ĐỨC ANH

QM26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

78

A24094

TRẦN THỊ THU TRANG

QE26G4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

79

A24108

VŨ THỊ MAI HƯƠNG

QA26G4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

80

A24125

KIỀU THỊ THU TRANG

QE26D2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

81

A24148

ĐỖ ĐỨC QUÂN

QB26C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

82

A24199

NGUYỄN QUỲNH TRANG

QA26E4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

83

A24378

ĐÀO QUANG KHẢI

QF27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

84

A24415

HỒ BÍCH HẰNG

QM27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

85

A24507

ĐÀO TUẤN HOÀNG

QE27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

86

A24553

LÊ THANH NGÂN

QB27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

87

A24615

NGUYỄN QUANG HUY

QF27B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

88

A24656

DƯƠNG THỊ NGỌC TRÂM

QF27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

89

A24742

TRỊNH NGỌC ÁNH

QE27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

90

A24752

NGUYỄN THỊ DIỆU LINH

QA27C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

91

A24792

ĐÀO THỊ HUYỀN TRANG

QE27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

92

A24822

LÊ HÀ THU

QF27B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 116

93

A24942

BÙI KHÁNH LINH

QA27C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

94

A25022

ĐÀO THỊ QUỲNH TRANG

QM27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

95

A25041

NGUYỄN NHẬT LY

QA27G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

96

A25126

ĐOÀN THÁI SƠN

QF27G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

97

A25150

TRẦN ĐĂNG KHOA

QE27G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

98

A25180

NGÔ THỊ HƯƠNG QUỲNH

QT27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

99

A25261

VŨ NAM ANH

QT27C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

100

A25264

HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH

QA27C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

101

A25333

HOÀNG LINH

QM27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

102

A25383

HỒ HOÀNG TRUNG

QF27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

103

A25406

NGUYỄN HỒNG HẠNH

QM27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

104

A25511

LÊ NGUYỄN NHƯ NGỌC DUYÊN

QA27E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

105

A25571

PHAN VĂN TUÂN

QF27G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

106

A25581

TRẦN THANH TÙNG

QT27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

107

A25697

ĐẶNG THỌ SƠN

QE27G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

108

A25707

NGUYỄN THỊ THU TRANG

QM27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

109

A25728

LÊ HỒNG NHUNG

QF27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

110

A25742

NGUYỄN XUÂN ĐỨC

QF27G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

111

A25788

NGUYỄN THẾ TÚ

QE27G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

112

A25797

ĐINH TÔ NY

QM27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

113

A25857

HOÀNG VĂN HUỲNH

QE27G4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

114

A25899

LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

QE27G4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

115

A26059

NGUYỄN DUY TÙNG

QF27B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616, 716

116

A26111

NGUYỄN THỊ NHUNG

QA27E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

117

A26230

NGUYỄN TÚ ANH

QB27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 716

 


Tin mới


Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.