Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HKII, NHÓM 3, NĂM HỌC 2016 – 2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ

HKII, NHÓM 3, NĂM HỌC 2016 – 2017

TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp CN

Ghi chú

1

A10543

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

AE19A2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

2

A16352

PHẠM KIM NGỌC

QB23G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

3

A16561

NGUYỄN THỊ THUẬN

QB23G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

4

A17862

CHU BÁ KIÊN

QE23G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

5

A17906

KIỀU TRẦN THANH

XV23G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516,616

6

A18082

TÔ NGỌC ANH

QM23B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

7

A18340

NGHIÊM VIỆT ANH

QB24C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

8

A18568

LÂM QUANG TẤN

XV24G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

9

A18723

ĐOÀN HÙNG DŨNG

SN24E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

10

A18783

PHÙNG THỊ HUYỀN TRANG

SN24G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 316

11

A19124

TRẦN THỊ LAN HƯƠNG

QA24C2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

12

A19230

NGUYỄN VĂN NGỌC

TC24G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

13

A19570

VÕ THỊ THU THẢO

QA24D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

14

A19881

DƯƠNG MẠNH QUÝ

SP24G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

15

A20368

NGUYỄN THÙY LINH

QM25G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

16

A20460

LÊ VĂN SỰ

XV25G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

17

A20596

NGUYỄN XUÂN ĐỨC

QA25G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

18

A20688

NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG

QA25B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

19

A20830

PHẠM THANH MAI

QM25G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

20

A20878

NGUYỄN THỊ NGÂN NHẪN

QM25A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 416,616

21

A20981

LÊ HUYỀN TRANG

QF25G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

22

A21038

NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP

QF25C2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

23

A21098

DƯƠNG THỊ HÀ TRANG

SN25G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

24

A21148

NGUYỄN HUYỀN MY

QF25C2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

25

A21152

ÂU VĂN KIÊN

TI25D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

26

A21336

NGUYỄN VĂN PHÚC

NE25A2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

27

A21346

ĐỖ THỊ THANH THÚY

QB25D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

28

A21350

DƯƠNG THÙY LINH

QA25G4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

29

A21766

NGÔ THỊ BÍCH NGỌC

QE25G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

30

A22164

NGUYỄN HỒNG VÂN

QM25G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

31

A22174

ĐOÀN MINH PHƯƠNG

XV25A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

32

A22272

ĐẶNG THỊ THU TRANG

SN25G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

33

A22475

NGUYỄN THỊ TRANG

SN26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

34

A22501

PHẠM VIẾT HOÀNG

SP26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

35

A22552

ĐINH THỊ THÙY TRANG

QA26E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

36

A22585

NGUYỄN THANH TÚ

XV26E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

37

A22664

TRẦN VIỆT HÙNG

SN26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

38

A22766

NGÔ THỊ MAI

NE26A2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

39

A22819

ĐỖ MINH NGHĨA

QB26E1,AN29E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

40

A22854

VŨ TRÂM ANH

QE26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

41

A22899

DƯƠNG THỊ THU UYÊN

SN26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

42

A22917

CAO LAN NHI

XV26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

43

A23084

ĐỖ TUẤN MINH

QE26E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

44

A23224

BÙI MINH CHÂU

QE26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

45

A23256

NGUYỄN HẠNH HẢI ANH

NE26A4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

46

A23355

TRẦN MẠNH TRƯỜNG

SN26G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

47

A23465

NGUYỄN MẠNH SƠN

QF26G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

48

A23470

NGUYỄN THỊ MAI LY

SN26G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

49

A23508

ĐINH THỊ KIỀU CHÍNH

NJ26E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

50

A23592

NGHIÊM PHƯƠNG ANH

XV26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

51

A23673

NGUYỄN VŨ LINH

XV26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

52

A23692

VŨ THU HÀ

NK29C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

53

A23712

NGÔ ĐOÀN KHÁNH

QM26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

54

A23759

MAI THANH HÀ

QB26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

55

A23812

VŨ XUÂN THÀNH

TC26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

56

A23817

NGUYỄN XUÂN CHUNG

SN26G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

57

A23869

NGUYỄN ANH TÙNG

QM26G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616, 915

58

A23955

LÊ HOÀNG VIỆT

XV26D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

59

A24125

KIỀU THỊ THU TRANG

QE26D2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

60

A24342

NGUYỄN VĂN HUY

QF27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

61

A24392

TRẦN NGỌC PHƯỚC

QE27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

62

A24405

NGUYỄN ĐỨC VIỆT

NJ27B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

63

A24411

NGUYỄN HOÀNG NAM

QT27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

64

A24446

NGHIÊM QUỐC KHÁNH

SN27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

65

A24478

NGUYỄN THU NGA

NJ27B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

66

A24481

TRẦN TRÍ

QA27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

67

A24507

ĐÀO TUẤN HOÀNG

QE27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

68

A24547

NGUYỄN DUY KHÁNH

QF27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

69

A24621

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

NJ27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516,616

70

A24710

NGUYỄN ANH ĐỨC

TC27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

71

A24790

ĐỖ THU THỦY

NJ27G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

72

A24853

NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG

NJ27S1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

73

A24854

NGUYỄN HOÀNG TÙNG

NJ27S1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

74

A24934

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

QT27C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

75

A24965

NGUYỄN ĐỨC VIỆT

QF27C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

76

A25033

CHU PHẠM BẢO NGỌC

QE27B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

77

A25041

NGUYỄN NHẬT LY

QA27G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

78

A25056

TRỊNH THỊ HOÀNG HÀ

QM27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

79

A25185

NGUYỄN THỊ LAN ANH

NJ27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

80

A25206

PHẠM THỊ HOÀI LINH

SN27E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

81

A25301

LÊ THỊ HẢI YẾN

QT27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

82

A25326

BÙI HOÀNG MINH

NJ27E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516,616

83

A25387

NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

AN29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

84

A25390

NGUYỄN THỊ TÙNG ANH

NJ27G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

85

A25420

NGUYỄN QUỐC TRUNG

QE27A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

86

A25461

PHẠM THANH HẰNG

QF27G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

87

A25522

NGUYỄN THỊ NHÀN

SN27G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

88

A25552

NGUYỄN QUANG HUY

NJ27S1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

89

A25569

LÊ NGỌC THÚY PHƯƠNG

QT27G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

90

A25609

TRẦN VĂN HẠNH

NJ27C3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

91

A25663

VŨ QUỲNH PHƯƠNG

QA27G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

92

A25685

TRẦN HUYỀN MY

NJ27C3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

93

A25715

NGUYỄN TUẤN ANH

SN27G4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

94

A25731

NGUYỄN THỊ HẢI HÀ

QA27D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

95

A25737

NGUYỄN THỊ NHUNG

QE27G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

96

A25960

CUNG MINH TÚ

QF27G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

97

A26019

ĐỒNG NGỌC ANH

QA27G5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

98

A26059

NGUYỄN DUY TÙNG

QF27B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

99

A26171

NGUYỄN BÁ HẢI

TC27G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

100

A26187

DƯƠNG NHỊ LINH

NJ27S1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

101

A26207

TRẦN ĐỨC DUY

NE27A6

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516,616

102

A26333

VÕ TUYẾT NHI

NJ28A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

103

A26380

LÊ BẢO ANH

NJ28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

104

A26397

TẠ MAI MỸ LINH

NJ28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

105

A26411

NGUYỄN CÔNG MINH

NE28A4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

106

A26575

TẠ MẠNH LONG

QF28E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

107

A26588

PHẠM HOÀNG ANH

NJ28D4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

108

A26613

LÊ MINH TÚ

QE28G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

109

A26636

NGUYỄN THỊ DIỆP

NJ28G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

110

A26662

BÙI THỊ THU HUYỀN

NJ28G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

111

A26680

NGUYỄN CAO CƯỜNG

TI28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

112

A26715

ĐỖ THÁI ĐỨC

QT28A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

113

A26733

PHAN HOÀNG KIM

NJ28G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

114

A26735

PHAN NHẬT MINH

QT28A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

115

A26786

NGUYỄN THỊ KHÁNH LY

NE28A2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

116

A26816

ĐẶNG DIỆU THÚY

QB28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

117

A26834

ĐÀO THỊ THẢO

NJ28G4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

118

A26842

TRẦN MẠNH TOẢN

NJ28D2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

119

A26848

NGUYỄN THANH THANH

NJ28D2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

120

A26857

NGUYỄN VĂN THIỆN

NJ28E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

121

A26952

NGUYỄN THỊ KHÁNH CHI

SN28E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

122

A26965

NGUYỄN HOÀNG LONG

TI28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

123

A26968

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

QT29G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

124

A26983

TÔ VĨ CẦM

NJ28G6

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

125

A27003

HOÀNG MINH NGỌC

QM28G3

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

126

A27004

CAO THỊ NHẬT LINH

NJ28D2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

127

A27027

DƯƠNG THỊ HƯỜNG

TI28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

128

A27046

VŨ QUANG

QE28G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

129

A27047

LÊ HỒNG NHUNG

QT28D2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

130

A27049

BẠCH NHẬT ANH

NJ28G5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

131

A27060

NGUYỄN VĂN KIÊN

TI28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

132

A27092

LÊ PHƯƠNG ANH

QT28D2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

133

A27153

NGUYỄN NGỌC LƯU

QT28A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

134

A27159

NGUYỄN THỊ DIỆU LY

NE28A2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

135

A27175

VŨ THỊ MINH PHƯỢNG

NJ28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

136

A27194

ĐÀM THỊ NGỌC

NZ28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

137

A27262

TRẦN THỊ LIÊN CHI

NK29A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

138

A27302

BÙI THANH HẰNG

NJ28D4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

139

A27337

NGUYỄN THÀNH LONG

NJ28D4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516,616

140

A27350

TRẦN VIỆT TIẾN

QA28G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

141

A27367

HOÀNG VĂN LONG

QE28G4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

142

A27383

TRIỆU THÚY VÂN

NJ28E3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

143

A27397

PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG ANH

NZ28D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

144

A27538

ĐỖ HÀ MINH CHÂU

NJ28D4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

145

A27554

TRẦN VĂN ĐẠT

QT28G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

146

A27666

TRẦN THU THỦY

QT28G4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

147

A27754

BÙI VŨ MỸ LINH

NE28A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

148

A27764

NGUYỄN THỦY TIÊN

NE28A4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

149

A27806

NGUYỄN PHƯƠNG TRINH

NJ28D4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

150

A27814

TRẦN THANH HUYỀN

NZ28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

151

A27941

NGUYỄN TUẤN ANH

QE29G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 216,616

152

A27978

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NAM

QA28G5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

153

A27991

KHỔNG VIỆT HƯNG

QE28D2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 516

154

A28002

PHẠM THỊ THU TRÀ

NJ28E3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

155

A28085

ĐINH NGỌC DUY

QT28G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

156

A28108

NGÔ THỊ HÀ VI

QT28G5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

157

A28117

LÊ THỊ NGỌC BÍCH

QT28A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

158

A28120

NGUYỄN THỊ TRÀ MY

NJ28D4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

159

A28173

NGUYỄN BÍCH NGỌC

NZ28G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

160

A28182

NGUYỄN THANH TÙNG

NJ28G6

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

161

A28281

NGUYỄN QUANG HƯNG

AN29G1

NỢ HỌC PHÍ TABD HK 316

162

A28285

NGUYỄN THỊ QUỲNH

AN29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

163

A28287

ĐÀO MINH HIẾU

AN29G1

NỢ HỌC PHÍ TABD HK 316

164

A28288

TRẦN QUỐC KHÁNH

AN29D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

165

A28290

PHẠM THỊ HIỀN

AN29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

166

A28291

NGUYỄN TRỌNG SƠN

AN29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

167

A28292

PHẠM GIA LINH

AN29D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

168

A28293

TRƯƠNG ĐÌNH ĐÔNG

AN29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

169

A28295

HOÀNG KHÁNH LINH

AN29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

170

A28296

LÊ THÚY NGA

AN29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

171

A28321

PHAN THANH HIẾU

QT29A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

172

A28351

ĐOÀN ĐỨC ANH

TE29E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

173

A28361

TRẦN TRỌNG VINH

QA29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

174

A28395

NGUYỄN VŨ YẾN LINH

XW29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

175

A28406

NGHIÊM NGỌC MAI

QB29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

176

A28407

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

SP29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

177

A28415

VŨ HƯƠNG GIANG

QE29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

178

A28435

PHẠM NGỌC THẮNG

QE29E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

179

A28441

NGUYỄN TUẤN ANH

XV29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

180

A28444

PHẠM THẢO LY

QA29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

181

A28459

ĐẶNG NGUYỄN TRÀ MY

QB29D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

182

A28465

BÙI LINH TRANG

AN29G1

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

183

A28499

LÊ TUYẾT NHUNG

XW29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

184

A28508

HOÀNG QUỐC TRUNG

QE29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

185

A28513

ĐÀO MINH HIẾU

NJ29D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

186

A28536

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

NJ29E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

187

A28538

NGUYỄN HẢI LONG

QE29E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

188

A28545

DƯƠNG TUYẾT HOA

QA29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

189

A28546

ĐẶNG QUANG VŨ

QT29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

190

A28549

NGUYỄN KHÁNH LINH

NJ29E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

191

A28579

NGUYỄN THỊ DUNG

QE29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

192

A28624

PHẠM TRẦN TÚ ANH

QA29D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

193

A28641

ĐẶNG THÙY LINH

NJ29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

194

A28660

BÙI MINH TRANG

QF29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

195

A28670

NGUYỄN THỊ MAI ANH

NJ29B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

196

A28704

NGUYỄN PHƯƠNG TRANG

QM29D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

197

A28705

ĐẶNG THU GIANG

NE29A2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

198

A28734

VŨ THÙY TRANG

NZ29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

199

A28735

ĐÀO THỊ HỒNG THU

NE29A2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

200

A28744

PHÙNG TIẾN ĐẠT

QE29G2

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

201

A28752

PHẠM MINH PHƯƠNG

QT29C1

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

202

A28762

LÊ TIẾN ĐẠT

QM29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

203

A28764

ĐÀO THỊ THU TRANG

NE29A5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

204

A28777

NGUYỄN THU PHƯƠNG

NK29E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

205

A28797

QUÁN THANH TÚ

QE29E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

206

A28803

LÊ ĐÌNH PHÚ

TE29G1

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

207

A28804

PHẠM DUY PHONG

QT29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

208

A28806

NGUYỄN XUÂN LỘC

SN29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

209

A28814

THÁI MINH PHƯƠNG

QA29E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

210

A28846

NGUYỄN THỊ NHÃ

NE29A5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

211

A28849

PHẠM THỊ VIỆT TRINH

NJ29E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

212

A28863

NGUYỄN THỊ TRANG

QE29G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

213

A28865

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

NJ29G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

214

A28872

LÊ VĂN QUỲNH

QE29G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

215

A28878

PHAN THỊ THU THẢO

SP29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

216

A28880

NGUYỄN NGỌC LINH

QF29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

217

A28891

NGUYỄN THANH TÚ

QT29E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

218

A28894

BÙI NGỌC MINH HÂN

QT29C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

219

A28899

DƯƠNG MINH QUỐC THÁI

NJ29G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

220

A28910

HOÀNG QUÝ NHÂN

QM29D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

221

A28915

VÕ THỊ NGÂN

NJ29G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

222

A28922

NGUYỄN NGỌC TÚ ANH

NJ29G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

223

A28936

LƯU HÀ TRINH

NE29A2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

224

A28955

BẾ VIỆT ĐỨC

QT29A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

225

A29004

NGUYỄN MINH THÀNH

QE29E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

226

A29009

PHẠM HOÀNG YẾN

QT29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

227

A29010

TRỊNH QUANG VĂN

QE29G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

228

A29013

NGÔ THỊ GIANG

QE29G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

229

A29014

NGUYỄN THU DIỆU LINH

QF29D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

230

A29015

NGUYỄN BÁ THÀNH

QF29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

231

A29019

VŨ THỊ THU HẠNH

NJ29G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

232

A29021

TRỊNH ĐỨC NAM

TE29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

233

A29032

NGUYỄN TUẤN LINH

QM29D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

234

A29036

NGUYỄN HẢI YẾN

QM29B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

235

A29039

ĐỖ THẢO NGUYÊN

SD29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

236

A29073

NGUYỄN THẢO PHƯƠNG

QA29G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

237

A29076

LÊ THU TRANG

XW29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

238

A29077

NGUYỄN THÙY GIANG

QE29C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

239

A29087

PHAN QUỲNH VÂN

QT29G1

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

240

A29115

VŨ THỊ HÀ TRANG

SN29E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

241

A29120

ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH

NJ29G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

242

A29121

NGUYỄN HỮU DUY

SN29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

244

A29128

TRỊNH VIẾT LẬP

TI29G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

245

A29140

KIỀU THỊ THANH HUYỀN

NJ29E3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

246

A29164

LƯU THẾ NGỌC SƠN

TC29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

247

A29166

ĐÀO THỊ QUỲNH HƯƠNG

QM29E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

248

A29171

ĐỖ NGỌC KHÁNH

QT29C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

249

A29176

NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH

TC29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

250

A29191

NGUYỄN MINH HIẾU

QM29B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

251

A29209

NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC

XV29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

252

A29217

HỒ HOÀNG LONG

QE29G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

253

A29222

HUỲNH HẢI LONG

SN29D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

254

A29226

TRẦN NHƯ PHÚ

QE29D2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

255

A29228

NGÔ PHƯƠNG LINH

NJ29G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

256

A29235

MAI TIẾN ANH

QE29G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

257

A29247

VŨ THỊ MINH LOAN

QE29G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

258

A29259

LƯƠNG TUẤN VŨ

QF29G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

259

A29267

NGUYỄN THANH TÙNG

XV29E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

260

A29281

TƯỞNG DUY MINH

TI29E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

261

A29283

NGUYỄN LƯƠNG ĐẠT

TE29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

262

A29293

NGUYỄN MINH THU

QE29A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

263

A29301

HOÀNG THU THẢO

AN29G1

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

264

A29327

NGUYỄN LINH GIANG

NJ29G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

265

A29328

NGUYỄN NHẬT ANH

SP29E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

266

A29329

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

QH29D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

267

A29348

ĐỖ NGỌC LAN

QE29G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

268

A29354

HOÀNG NAM

QB29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

269

A29366

PHÙNG THỊ HƯƠNG GIANG

QA29G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

270

A29374

NGUYỄN HỮU HƯNG

QA29D2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

271

A29375

PHAN THÀNH NAM

QB29E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

272

A29404

ĐẶNG THỊ VÂN ANH

NJ29G4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

273

A29418

NGUYỄN ANH THƯ

NJ29B1

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

274

A29429

NGUYỄN THÙY LINH

NE29A3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

275

A29434

VŨ TIẾN ANH

NE29A3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

276

A29461

TRẦN ĐĂNG ĐỨC SƠN

QB29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

277

A29465

PHẠM THÁI HƯNG

SP29E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

278

A29474

NGUYỄN NGỌC THÚY

QM29E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

279

A29504

PHAN HÀ DIỆU LINH

QA29E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

280

A29506

NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG

QA29G4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

281

A29507

NGUYỄN TUẤN NINH

QE29G4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

282

A29520

NGUYỄN THU HẰNG

QT29G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

283

A29529

NGUYỄN DUY ANH

QE29B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

284

A29534

LÊ NGÔ KIỀU CHINH

QT29E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

285

A29541

NGUYỄN VĂN NAM

QE29G4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

286

A29547

NGUYỄN CẢNH NAM

NE29A3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

287

A29548

TẠ HƯƠNG QUỲNH

QM29B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

288

A29551

TRẦN THU VÂN

QE29E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

289

A29570

NGÔ THỊ HẢI YẾN

SN29G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

290

A29613

NGUYỄN THỊ HIÊN

NE29A3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

291

A29624

NGUYỄN NGỌC TRANG

NE29A3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

292

A29625

LÊ THÚY MY

NE29A3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

293

A29627

TRỊNH QUANG ANH

NE29A3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

294

A29636

PHẠM THỊ THANH THẢO

QT29C1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

295

A29643

BÙI THỊ HÀ

NJ29E3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

296

A29645

VŨ HOÀNG VIỆT

NJ29B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

297

A29653

BÙI XUÂN ĐỨC

NE29A3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

298

A29654

MAI THỊ KHÁNH LINH

QT29E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

299

A29657

NGÔ THỊ THANH PHƯƠNG

NE29A6

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

300

A29661

PHẠM ĐỨC ANH

QB29D1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

301

A29662

LÊ BẢO KHÁNH

QT29E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

302

A29671

HỒ THỊ TÚ ANH

NE29A4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

303

A29688

PHẠM THẾ KHỞI

TM29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

304

A29692

NGUYỄN NGỌC LINH

QT29G2

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

305

A29693

NGUYỄN THU PHƯƠNG

QA29G4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

306

A29694

LƯU VIẾT SƠN ĐÔNG

QT29G2

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

307

A29695

TRƯƠNG THU TRANG

NJ29B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

308

A29698

NGUYỄN THÀNH NAM

NE29A4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

309

A29700

DƯƠNG VĂN HIẾU

QE29G4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

310

A29703

NGUYỄN HUYỀN TRANG

QA29G4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

311

A29712

NGUYỄN PHƯƠNG THANH

NJ29D3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

312

A29724

NGUYỄN TIẾN PHONG

QT29G2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

313

A29734

ĐINH TRUNG HIẾU

QM29G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

314

A29738

NGUYỄN VĂN THÀNH

NJ29D3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

315

A29742

NGUYỄN THU PHƯƠNG

QA29G5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

NỢ HỌC PHÍ TABD HK316

316

A29745

BẠCH THẾ VIỆT

AN29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

317

A29754

LÊ NGUYỄN NGỌC ANH

AN29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

318

A29759

ĐÀM THỊ HẢO

NJ29G5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

319

A29784

ĐOÀN MAI HUYỀN

NK29B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

320

A29805

NGUYỄN HƯƠNG LY

NJ29G5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

321

A29816

NGUYỄN ĐĂNG HIẾU

AN29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

322

A29817

ĐỖ BẢO ANH

AN29G1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

323

A29846

VŨ THỊ HỒNG HẠNH

NE29A4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

324

A29848

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

NE29A7

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

325

A29852

LƯƠNG QUỲNH ANH

QT29D2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

326

A29864

NGUYỄN HẢI VÂN

NE29A4

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

327

A29867

NGUYỄN THÚY LAN

QA29G5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

328

A29869

NGUYỄN HUY ANH

NE29A5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

329

A29870

ĐẶNG THANH HOA

QT29D2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

330

A29871

HOÀNG QUỲNH ANH

QM29E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

331

A29883

VŨ DƯƠNG KHÁNH DUY

QA29G5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

332

A29896

NGUYỄN THỊ MỪNG

NE29A7

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

333

A29907

NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH

NJ29D3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

334

A29908

NGUYỄN QUỲNH TRANG

QM29G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

335

A29911

NGUYỄN TIẾN THÀNH

QE29G5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

336

A29918

NGUYỄN HOÀNG YẾN

QT29D2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

337

A29919

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

XW29E1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

338

A29923

NGUYỄN THÙY ANH

QM29G3

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

339

A29933

TẠ ANH QUÂN

QT29A1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

340

A29937

VŨ TIẾN DŨNG

QT29E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

341

A29942

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

NZ29B1

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

342

A29945

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

QA29E2

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

343

A29947

TÂN THỊ CHUNG

NE29A7

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

344

A29948

NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG

QE29G5

NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 616

345

A29956