Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi, tách ba HKIII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khoá 28 và các khoa còn lại khóa ≤ 28)

 HOC816 TB HUYLOPLAN 4 1HOC816 TB HUYLOPLAN 4 2

HOC816 TB HUYLOPLAN 4 3HOC816 TB HUYLOPLAN 4 4HOC816 TB HUYLOPLAN 4 5HOC816 TB HUYLOPLAN 4 6HOC816 TB HUYLOPLAN 4 7

HOC816 TB HUYLOPLAN 4 8Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.